Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

10 1แมลงวันที่ตายแล้วaตัวเดียวย่อมทำให้น้ำมันหอมเน่าเหม็น

                   ความโง่เขลาเล็กน้อยย่อมมีผลตามมามากกว่าปรีชาญาณและเกียรติยศ

                  

                   2จิตใจของผู้มีปรีชาย่อมนำเขาไปสู่ความถูกต้อง

                   แต่จิตใจของผู้โง่เขลาย่อมทำให้เขาหลงทางb

                   

                   3แม้เมื่อผู้โง่เขลากำลังเดินไปตามถนน เขาก็ขาดสามัญสำนึก

                   ทุกคนยังเห็นว่าเขาเป็นผู้โง่เขลา

          4ถ้าผู้มีอำนาจปกครองโกรธท่าน จงอยู่นิ่งเฉยในที่ของท่าน เพราะอารมณ์เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงได้

          5ข้าพเจ้ายังเห็นสิ่งเลวร้ายอีกประการหนึ่งภายใต้ดวงอาทิตย์ เป็นความผิดที่ผู้มีอำนาจมักจะทำ 6คือเขาแต่งตั้งผู้โง่เขลาในตำแหน่งสูง และให้คนร่ำรวยอยู่ในตำแหน่งต่ำต้อย 7ข้าพเจ้าเคยเห็นทาสขี่ม้า และเคยเห็นเจ้านายเดินดินอย่างทาส

                   8ผู้ใดขุดบ่อไว้ ผู้นั้นอาจตกลงในบ่อนั้น

                   ผู้ใดรื้อกำแพงลง อาจถูกงูกัด

                   9ผู้สกัดหินอาจได้รับบาดเจ็บจากหินนั้น

                   ผู้ผ่าขอนไม้อาจได้รับอันตรายจากขอนไม้นั้น

          10ถ้าขวานทื่อและไม่ลับให้คมก็ต้องออกแรงมากขึ้น ปรีชาญาณย่อมช่วยให้บรรลุความสำเร็จ

                   11ถ้าหมองูถูกงูกัดก่อนที่งูจะถูกสะกด

                   หมองูก็จะไม่เป็นประโยชน์ใด

                  

12ถ้อยคำจากปากของผู้มีปรีชาย่อมน่าฟัง

แต่คำพูดของผู้โง่เขลาย่อมทำลายตนเอง

13ถ้อยคำของเขาเริ่มต้นด้วยความโง่เขลา

และจบลงด้วยคำพูดบ้าคลั่งและเลวร้าย

14ผู้โง่เขลาพูดซ้ำซาก

มนุษย์ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ผู้ใดเล่าจะบอกเขาได้ว่า

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเขาตายแล้ว

15ความลำบากตรากตรำของผู้โง่เขลาทำให้เขาเหน็ดเหนื่อย

จนเขาไม่รู้แม้แต่ทางที่จะเข้าไปในเมือง

16บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติจงเกิดแก่เจ้า ถ้าเจ้ามีกษัตริย์เป็นเด็ก

และมีเจ้านายที่เลี้ยงฉลองกันตั้งแต่เช้า

17บ้านเมืองเอ๋ย เจ้าย่อมเป็นสุข ถ้าเจ้ามีกษัตริย์จากตระกูลสูง

และมีเจ้านายที่เลี้ยงฉลองตามกาลเทศะ

เพื่อฟื้นฟูกำลัง มิใช่เพื่อความเมามาย

18คนเกียจคร้านปล่อยให้หลังคาบ้านพังลง

คนเฉื่อยชาปล่อยให้หลังคาบ้านรั่ว

19การเลี้ยงฉลองทำให้ร่าเริง

เหล้าองุ่นทำให้ชีวิตชื่นบาน

แต่เงินตอบสนองความต้องการทุกอย่าง

20อย่ากล่าวร้ายกษัตริย์ แม้ในความคิด

อย่ากล่าวร้ายคนร่ำรวย แม้ในห้องนอนของท่าน

เพราะนกในอากาศจะนำเสียงของท่านไป

และสัตว์มีปีกจะบอกเล่าสิ่งที่ท่านได้พูด

10 a “แมลงวันที่ตายแล้ว” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แมลงวันแห่งความตาย”

b “จิตใจ......ความถูกต้อง, จิตใจ.....หลงทาง” – แปลตามตัวอักษรว่า “ใจของผู้มีปรีชาอยู่ทางขวา ใจของผู้โง่เขลาอยู่ทางซ้าย”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย