Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กรุงบาบิโลนaถูกทำลาย
21. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษถิ่นทุรกันดารชายทะเลb

          ลมบ้าหมูพัดมาในแคว้นเนเกบฉันใด

          ลมจากถิ่นทุรกันดารก็พัดมาจากแผ่นดินน่ากลัวฉันนั้น

          2ข้าพเจ้าเห็นนิมิตน่าสะพรึงกลัว

          ผู้ปล้นเข้ามาปล้น

          ผู้ทำลายเข้ามาทำลาย

          ชาวเอลามเอ๋ย จงขึ้นไปเถิด

          ชาวมีเดียcเอ๋ย จงเข้าล้อมเถิด

          พระเจ้าทรงทำให้การคร่ำครวญต่างๆจบสิ้น

          3เพราะเหตุนี้ บั้นเอวของข้าพเจ้าจึงเจ็บปวดอย่างสาหัส

          เป็นความเจ็บปวดของหญิงกำลังคลอดบุตร

          สิ่งที่ได้ยินทำให้ข้าพเจ้าวุ่นวายใจ

          สิ่งที่ได้เห็นทำให้ข้าพเจ้าตกใจ

          4ใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่าน

          ความกลัวทำให้ข้าพเจ้าสั่นสะท้าน

          แสงโพล้เพล้ซึ่งข้าพเจ้าปรารถนา

          กลับทำให้ข้าพเจ้ากลัวจนตัวสั่น

          5เขาจัดโต๊ะ ปูพรม กินและดื่มd

          บรรดาเจ้านายเอ๋ย จงลุกขึ้น จงใช้น้ำมันชโลมโล่เถิด

          6เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้

          “จงไป วางยามเฝ้า ให้ประกาศสิ่งที่เขาเห็น

          7ถ้าเขาเห็นรถม้าเทียมม้าคู่

          คนขี่ลา คนขี่อูฐe

          เขาจงตั้งใจฟัง

จงฟังอย่างพินิจพิเคราะห์เถิด”

8คนยามที่เห็นfร้องว่า

“ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพเจ้ายืนอยู่บนหอคอย

ตลอดเวลาทุกวัน

ข้าพเจ้าประจำอยู่ในตำแหน่งของข้าพเจ้าทุกคืน

9ดูซิ คนหนึ่งกำลังมา

บนรถม้าเทียมม้าคู่”

เขาร้องว่า

“กรุงบาบิโลนล่มแล้ว ล่มแล้ว”

รูปเคารพทั้งหมดของเทพเจ้าแห่งกรุงบาบิโลน

ถูกทำลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยู่บนพื้นดิน”

อิสราเอล ประชากรของข้าพเจ้าเอ๋ย

ที่ถูกเหยียบย่ำและถูกฝัดเหมือนข้าวสาลีบนลานนวดข้าวg

ข้าพเจ้าได้ยินสิ่งใดจากพระยาห์เวห์จอมจักรวาล พระเจ้าแห่งอิสราเอล

ข้าพเจ้าก็ประกาศให้ท่านรู้

เกี่ยวกับเอโดมh

            11คำพยากรณ์เกี่ยวกับดูมาห์

          ผู้หนึ่งเรียกข้าพเจ้าจากเสอีร์ว่า

          “คนยามเอ๋ย กลางคืนยังเหลืออีกเท่าไร

          คนยามเอ๋ย กลางคืนยังเหลืออีกเท่าไร”

          12คนยามตอบว่า

          “เวลาเช้ามาถึงแล้ว กลางคืนก็มาด้วย

          ถ้าจะถาม ก็จงถามเถิด

          จงกลับมาอีก”

กล่าวโทษชาวอาหรับ

            13คำพยากรณ์กล่าวโทษอาระเบียi

          ขบวนคาราวานของชาวเดดานเอ๋ย

          จงพักแรมอยู่ในป่าของอาระเบียเถิด

          14ผู้อาศัยในแผ่นดินเทมาเอ๋ย

          จงตักน้ำไปพบคนกระหายน้ำ

          จงนำอาหารมาให้ผู้หนีมาหลบภัยเถิด

          15เพราะเขาได้หนีจากดาบ

          จากดาบที่ชักออก

          จากธนูที่โก่งอยู่

          และจากการรบที่ดุเดือด

          16เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อีกปีหนึ่ง ตามการนับปีของลูกจ้าง ความรุ่งเรืองทั้งหมดของเคดาร์จะจบสิ้น 17และนักธนูกล้าหาญของชาวเคดาร์จะเหลืออยู่จำนวนน้อย เพราะพระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้”

21 a คำพยากรณ์นี้ เช่นเดียวกับคำพยากรณ์ในบทที่ 13-14 กล่าวถึงการที่กรุงบาบิโลนจะถูกทำลาย (ข้อ 9) โดยชาวเปอร์เซียและชาวมีเดียภายใต้บังคับบัญชาของพระเจ้าไซรัสในปี 539 ก.ค.ศ. (ดูข้อ 2) – ข้อความเหล่านี้อาจเป็นการดัดแปลงบทประพันธ์ก่อนหน้านั้นที่กล่าวกล่าวโทษอัสซีเรีย ในกรณีนี้ บทประพันธ์กล่าวถึงการล่มสลายของกรุงนีนะเวห์ในปี 612 ก.ค.ศ. จากการรวมกำลังของชาวมีเดียและชาวบาบิโลน – ถ้าเช่นนี้ บทประพันธ์บทนี้ แม้ตั้งแต่แรก จึงไม่น่าจะเป็นผลงานของประกาศกอิสยาห์ เพราะเขียนขึ้นราว 100 ปีหลังช่วงเวลาที่อิสยาห์เป็นประกาศก

b “ถิ่นทุรกันดารชายทะเล” – วลีนี้อาจเป็นคำแปลจากภาษาอัสซีเรีย “mat tamti” = “ประเทศริมทะเล” ซึ่งหมายถึงอาณาจักรบาบิโลนตอนใต้

c “เอลาม” ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมโสโปเตเมีย เป็นถิ่นฐานของชาวมีเดียและเปอร์เซีย ซึ่งจะมาทำลายจักรวรรดิบาบิโลนในศตวรรษที่ 6 ก.ค.ศ.

d “กินและดื่ม” – ตามเรื่องเล่าซึ่งพบใน ดนล 5 และจากงานเขียนของเฮโรโดตัส นักประวัติศาสตร์กรีก ว่าในคืนที่ชาวเปอร์เซียยึดกรุงบาบิโลนได้นั้น กำลังมีการเลี้ยงฉลองกันอย่างเมามันในกรุงบาบิโลน

e “รถม้าเทียมม้าคู่ คนขี่ลา คนขี่อูฐ” – คนเหล่านี้ไม่ใช่กองทัพที่ยกมาโจมตี แต่เป็นผู้ถือสารด่วนและต่อมาจะเป็นกองคาราวานที่มาแจ้งข่าว – ดูข้อ 9.

f “คนยามที่เห็น” – แปลตามตัวอักษรว่า “คนที่คอยดู” – แปลตามสำเนาโบราณ 1QIsa ซึ่งพบได้ที่ Qumran – ต้นฉบบภาษาฮีบรูฉบับ MT ว่า “สิงโต”

g “ถูกเหยียบย่ำ ถูกฝัด....บนลานนวดข้าว” – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ถูกเหยียบย่ำของข้าพเจ้า บุตรของลานนวดข้าว” หมายถึงชาวอิสราเอลผู้ถูกเนรเทศไปที่กรุงบาบิโลน ซึ่งใกล้จะได้รับการปลดปล่อยให้กลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน

h เป็นที่น่าสงสัยว่าคำพยากรณ์สั้นๆเกี่ยวกับเสอีร์ (= เอโดม) นี้เป็นผลงานของประกาศกอิสยาห์หรือไม่ ** ไม่มีคำตอบชัดเจนต่อคำถามที่ถาม ข้อความตอนท้าย (“จะกลับมาอีก”) อาจเป็นการเชิญชวนให้กลับใจ – การกล่าวถึง “ดูมาห์” นับเป็นปริศนา เพราะ “ดูมาห์” เป็นชื่อของโอเอซิสทางเหนือของอาระเบีย อยู่นอกแผ่นดินเอโดม – ชื่อนี้ยังปรากฏอยู่ในหมู่บุตรชายของอิชมาเอล (ปฐก 25:14) คำนี้มีความหมายว่า “ป้อมปราการ” แต่ก็อาจอ่านโดยเปลี่ยนสระได้อีกให้มีความหมายว่า “ความเงียบ” และดังนี้อาจเป็นการพาดพิงถึงความคลุมเครือของคำพยากรณ์นี้ – จงเทียบชื่อของคำพยากรณ์ในข้อ 1 และข้อ 13.

i “อาระเบีย” – ตามตัวอักษรว่า “ถิ่นทุรกันดาร” – ชื่อคำพยากรณ์นี้ยกมาจากข้อ 1 เป็นคำพยากรณ์เกี่ยวกับชาวอาหรับเผ่าต่างๆซึ่งถูกรุกรานจากศัตรูที่มาจากทางทิศเหนือแน่ๆ – “ชาวเทมา” (ปัจจุบันชื่อ “เทยมา”) (ปฐก 25:15; ยรม 25:23) ได้รับการชักชวนให้ต้อนรับผู้ที่หนีลี้ภัยมาจากเดดาน (ซึ่งเป็นโอเอซิสแห่งหนึ่งที่ปัจจุบันมีชื่อว่า “เอล-เอลา”) (ปฐก 10:17; ยรม 49:8; อสค 25:13; 27:20) – “เคดาร์” เป็นชื่อที่เจาะจงน้อยกว่าของดินแดนแถบเดียวกัน (ปฐก 25:13; ยรม 49:28; อสค 27:21) – ในปี 715 ก.ค.ศ. กษัตริย์ซาร์กอนจะทรงบุกรุกเข้ามาทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาบสมุทรอาหรับหลังจากการสู้รบทางภาคตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนแล้ว - อาณาจักรยูดาห์คงต้องรู้สึกว่าตนก็ถูกคุกคามด้วย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย