Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ประกาศกอิสยาห์จะเป็นเครื่องหมายว่าอัสซีเรียจะชนะอียิปต์

20. 1ในปีที่กษัตริย์ซาร์กอนแห่งอัสซีเรียทรงส่งผู้บังคับบัญชากองทัพมายังเมืองอัชโดดa เขามาถึง เข้าโจมตีและยึดเมืองนั้นได้ 2เวลานั้น พระยาห์เวห์ตรัสแก่อิสยาห์บุตรของอามอสว่า “จงไปและถอดเสื้อผ้ากระสอบออกจากบั้นเอวของท่าน จงแก้รองเท้าสานออกจากเท้าของท่าน” เขาก็ทำตาม เดินเปลือยกาย ไม่สวมรองเท้าb 3แล้วพระยาห์เวห์ตรัสว่า “อิสยาห์ผู้รับใช้ของเราเดินเปลือยกายและไม่สวมรองเท้าเป็นเวลาสามปี เป็นเครื่องหมายและเป็นลางสำหรับอียิปต์และเอธิโอเปียฉันใด 4กษัตริย์แห่งอัสซีเรียจะทรงนำชาวอียิปต์ไปเป็นเชลยและจะจับชาวเอธิโอเปียไปยังแดนเนรเทศ ทั้งคนหนุ่มสาวและคนแก่จะเปลือยกายไม่สวมรองเท้า เปลือยก้นเป็นที่น่าอับอายสำหรับอียิปต์ฉันนั้น 5ผู้ที่หวังในความช่วยเหลือจากเอธิโอเปียและภาคภูมิใจในอียิปต์จะต้องผิดหวังและอับอาย 6วันนั้น ผู้อาศัยแผ่นดินชายทะเลcนี้จะพูดว่า ‘ดูซิ เกิดอะไรขึ้นแก่ผู้ที่เราวางใจ และหนีไปขอความช่วยเหลือให้พ้นจากกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย บัดนี้ เราจะหนีรอดได้อย่างไร’”

20 a “เมืองอัชโดด” เป็นเมืองของชาวฟีลิสเตีย ถูกกษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 แห่งอัสซีเรียทรงยึดได้ในปี 711 ก.ค.ศ. การที่เมืองนี้ถูกชาวอียิปต์ยุยงให้เป็นกบฏต่ออัสซีเรีย ดูเหมือนจะเป็นพลังบันดาลใจให้ประกาศกอิสยาห์ทำนายว่าอัสซีเรียจะมีชัยชนะเหนืออียิปต์ ข้อความตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันว่าเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับประกาศกอิสยาห์เหมือนข้อความในบทที่ 36-39 แต่ไม่มีเล่าไว้ในหนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่ 2.

b เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่กล่าวว่าประกาศกอิสยาห์กล่าวพยากรณ์ด้วยการกระทำ ประกาศกเยเรมีย์และเอเสเคียลมักใช้วิธีการเช่นนี้บ่อยๆ – ดู “ความรู้เกี่ยวกับประกาศก” ข้อ 2 และข้อ 14 ** เรื่องการสวมผ้ากระสอบเพื่อไว้ทุกข์ – ดู 3:24 เชิงอรรถ f.

c “ผู้อาศัยแผ่นดินชายทะเล” หมายถึงชาวฟีลิสเตียและชาวอิสราเอล ซึ่งมักจะถูกชักชวนให้วางใจในอียิปต์และร่วมเข้าเป็นพันธมิตรด้วย เพื่อต่อต้านอัสซีเรีย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย