Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กล่าวโทษอียิปต์

19. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษอียิปต์a

          ดูซิ พระยาห์เวห์ประทับบนเมฆที่เคลื่อนอย่างรวดเร็วเสด็จมายังอียิปต์

          รูปเคารพของอียิปต์สั่นสะเทือนเฉพาะพระพักตร์

          ชาวอียิปต์จะหมดกำลังใจ

          2“เราจะยุยงชาวอียิปต์ให้ต่อสู้กับชาวอียิปต์ด้วยกัน

          แต่ละคนจะต่อสู้กับพี่น้องของตน

          แต่ละคนจะต่อสู้กับเพื่อนบ้าน

          เมืองจะต่อสู้กับเมือง

          อาณาจักรจะต่อสู้กับอาณาจักร

          3ชาวอียิปต์จะไร้ปัญญา

          เราจะทำให้แผนการของเขาสับสน

          เขาจะปรึกษารูปเคารพ โหร

คนทรงและหมอผี

          4เราจะมอบชาวอียิปต์ไว้ในมือของเจ้านายที่เคร่งครัด

          กษัตริย์ที่โหดร้ายพระองค์หนึ่งจะปกครองเขา”

          - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้

          5น้ำทะเลbจะแห้ง

          แม่น้ำไนล์จะค่อยๆแห้ง

          6คลองจะเน่าเหม็น

          แควของแม่น้ำไนล์แห่งอียิปต์จะลดระดับลงและแห้ง

          ต้นอ้อและต้นกกจะเหี่ยวแห้ง

          7กอแขมที่ฝั่งและที่ปากแม่น้ำไนล์

          และพืชที่หว่านอยู่ริมแม่น้ำนั้นจะแห้ง

          จะถูกลมพัดกระจัดกระจายไปจนไม่เหลืออะไรอีก

          8ชาวประมงจะคร่ำครวญ

          ทุกคนที่ตกปลาในแม่น้ำไนล์จะร่ำไห้เป็นทุกข์

          ผู้ที่ทอดแหในน้ำจะท้อแท้

          9คนงานที่สางป่าน

          และคนที่ทอผ้าฝ้ายจะหมดหวัง

          10บรรดาคนทอผ้าจะท้อใจ

          ผู้ทำงานรับจ้างทุกคนจะเศร้าใจ

          11บรรดาเจ้านายแห่งเมืองทานิสcโง่เขลายิ่งนัก

          ที่ปรึกษาผู้มีปรีชาของพระเจ้าฟาโรห์ให้คำปรึกษาที่โง่เขลา

          ท่านทั้งหลายจะทูลพระเจ้าฟาโรห์ได้อย่างไรว่า

          “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของผู้มีปรีชา

          เป็นบุตรของกษัตริย์โบราณ”

          12บรรดาผู้มีปรีชาของพระองค์อยู่ที่ไหนเล่า

          ให้เขาทูลพระองค์และเปิดเผยซิ

          ว่าพระยาห์เวห์จอมจักรวาลมีพระประสงค์ใดกับอียิปต์

          13เจ้านายแห่งเมืองทานิสโง่เขลา

          เจ้านายแห่งเมืองเมมฟิสdก็หลอกตนเอง

          14พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้บรรดาหัวหน้าชาวอียิปต์จิตใจวุ่นวาย

เขาจะทำให้อียิปต์หลงผิดในกิจการต่างๆ

อียิปต์เดินโซเซเหมือนคนเมาที่กำลังอาเจียน

15ไม่มีผู้ใดในอียิปต์จะทำสิ่งใดสำเร็จ

ทั้งหัวและหาง ทั้งต้นปาล์มและต้นอ้อ

อียิปต์จะกลับใจe

          16วันนั้น ชาวอียิปต์จะเป็นเหมือนผู้หญิง สั่นสะท้านและกลัวพระหัตถ์ที่พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงกวัดแกว่งเหนือพวกเขา 17แผ่นดินยูดาห์จะเป็นที่หวาดกลัวของชาวอียิปต์ เมื่อมีผู้ใดพูดถึงยูดาห์ ชาวอียิปต์จะหวาดกลัว เพราะพระประสงค์ที่พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงกำหนดไว้ปรักปรำเขา 18วันนั้น ห้าเมืองในอียิปต์จะพูดภาษาคานาอัน   และจะสาบานอ้างถึงพระยาห์เวห์จอมจักรวาล เมืองหนึ่งจะได้ชื่อว่า “เมืองอาทิตย์” 19วันนั้น จะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่งถวายแด่พระยาห์เวห์ท่ามกลางแผ่นดินอียิปต์ จะมีเสาศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์ที่พรมแดนของอียิปต์ 20การนี้จะเป็นเครื่องหมายและเป็นพยานถึงพระยาห์เวห์จอมจักรวาลในแผ่นดินอียิปต์ เมื่อชาวอียิปต์จะถูกข่มเหงและจะร้องทูลพระยาห์เวห์ พระองค์จะทรงส่งผู้ช่วยให้รอดพ้นซึ่งจะปกป้องและปล่อยเขาให้เป็นอิสระ 21พระยาห์เวห์จะทรงสำแดงพระองค์แก่ชาวอียิปต์ และวันนั้นชาวอียิปต์จะยอมรับพระยาห์เวห์ จะถวายเครื่องเผาบูชาและของถวายเป็นการนมัสการพระองค์ จะบนบานแด่พระยาห์เวห์ และจะแก้บน 22แม้พระยาห์เวห์จะทรงโจมตีชาวอียิปต์อีก เมื่อทรงโจมตีแล้วก็จะทรงรักษาเขาให้หายด้วย เขาจะหันกลับมาเฝ้าพระยาห์เวห์ และพระองค์จะทรงฟังคำวอนขอของเขาและจะทรงรักษาเขาให้หาย 23วันนั้น จะมีทางหลวงจากอียิปต์ไปถึงอัสซีเรีย ชาวอัสซีเรียจะมาที่อียิปต์ และชาวอียิปต์จะไปที่อัสซีเรีย ชาวอียิปต์พร้อมกับชาวอัสซีเรียจะรับใช้พระยาห์เวห์

          24วันนั้น อิสราเอลจะร่วมเป็นพันธมิตรกับอียิปต์และอัสซีเรีย ชนทั้งสามชาติจะนำพระพรมาสู่แผ่นดิน 25พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจะทรงอวยพรเขาว่า “ชาวอียิปต์ประชากรของเราจงได้รับพร อัสซีเรียผลงานจากมือของเรา และอิสราเอลส่วนมรดกของเราจงได้รับพรด้วย”

19 a ประกาศกอิสยาห์ขัดขวางไม่เห็นด้วยกับการที่ยูดาห์เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับอียิปต์ – ดูข้อ 30:1ฯ; 31:1ฯ – ที่นี่เขาบรรยายถึงอียิปต์ว่ามีความแตกแยกกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่ระบบทรราชหรือถูกชนต่างชาติปกครอง (ข้อ 4) - จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยจากสถานการณ์เช่นนี้

b ข้อ 5-10 ทำนายถึงภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งของอียิปต์ คือการที่แม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นที่มาแห่งความร่ำรวยของอียิปต์ จะแห้งลง

c “เมืองทานิส” ตั้งอยู่บนดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “โศอัน”

d “เมืองเมมฟิส” เป็นราชธานีของอียิปต์ต่ำ ตั้งอยู่ใกล้ๆกรุงไคโร มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “โนฟ”

e ข้อความเป็นร้อยแก้วตอนนี้เป็นข้อความที่เขียนขึ้นในภายหลัง เมื่อชาวยิวได้มาตั้งถิ่นฐานพำนักในอียิปต์แล้ว (ข้อ 18-19) – ดู ยรม 44:1 – ข้อความนี้กล่าวทำนายว่าอียิปต์จะกลับใจและคืนดีกับอัสซีเรียและอิสราเอล ชนทั้งสามชาติจะได้รับพรจากพระยาห์เวห์ อียิปต์และอัสซีเรียจะได้รับอภิสิทธิ์เหมือนอิสราเอล - ความคิดเป็นสากลเช่นนี้จะไม่พบที่ใดอีกในภาคแรกของหนังสืออิสยาห์ (บทที่ 1-39) แต่จะพบในอิสยาห์ภาคที่สอง (Deutero-Isaiah) คือบทที่ 40-55.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย