Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กล่าวโทษชาวโมอับa
15. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษชาวโมอับ

          เมืองอาร์ในแคว้นโมอับจะถูกทำลายล้างb

          จะล่มจมในคืนเดียว

          เมืองคีร์ในแคว้นโมอับจะถูกทำลายล้าง

          และล่มจมในคืนเดียว

         

2ชาวดีโบนขึ้นไปcยังสักการสถานบนที่สูงเพื่อร่ำไห้

          โมอับคร่ำครวญบนภูเขาเนโบและที่เมืองเมเดบา

         

ทุกคนโกนผมบนศีรษะ

          ขริบหนวดเคราไว้ทุกข์

          เขาสวมผ้ากระสอบอยู่บนถนน

          ทุกคนร้องไห้คร่ำครวญบนหลังคาบ้านและตามลานสาธารณะ

          4ชาวเมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์ส่งเสียงร้องเป็นทุกข์

          เสียงของเขาได้ยินไปถึงเมืองยาฮาส

          ดังนั้น บรรดานักรบของโมอับร้องเสียงดัง

          ใจของเขาสั่นสะเทือน

          5จิตใจของเราdร้องคร่ำครวญเมื่อคิดถึงโมอับ

          ผู้หลบภัยของโมอับหนีไปถึงเมืองโศอาร์

          ไปถึงเมืองเอกลัทเชลีชิยาห์

         

เขาเดินขึ้นตามลาดเขาลูฮีท

          เดินพลาง ร้องไห้พลาง

          เขาเปล่งเสียงร้องโหยหวนเสียดแทงใจ

ตามถนนไปสู่เมืองโฮโรนาอิม

6น้ำที่ห้วยนิมริมแห้ง

หญ้าเหี่ยวแห้ง หญ้าอ่อนก็ไม่งอก

ไม่มีสิ่งใดเป็นสีเขียวเลย

7เขาจึงเตรียมเสบียงที่เหลืออยู่

จากที่ได้สะสมไว้

ขนเสบียงข้ามซอกภูเขาต้นหลิว

8เสียงร้องได้กระจายไปทั่วแผ่นดินโมอับ

เสียงคร่ำครวญดังไปถึงเอกลาอิม

เสียงโหยหวนดังไปถึงเบเออร์-เอลิม

9น้ำของเมืองดีโมนeมีเลือดเต็มไปหมด

เรายังจะเพิ่มภัยแก่เมืองดีโมนอีก

คือให้สิงโตมากัดกินชาวโมอับที่หนีไป

และคนที่เหลืออยู่ในแผ่นดิน

15 a นักวิชาการยังมีความเห็นไม่ตรงกันว่าอิสยาห์เป็นผู้แต่งบทประพันธ์เกี่ยวกับโมอับในบทที่ 15-16 นี้หรือไม่ บางคนคิดว่าคำประกาศพระวาจาเหล่านี้แต่งขึ้นก่อนสมัยประกาศกอิสยาห์ ซึ่งได้ปรับบทประพันธ์ให้เข้ากับสมัยของตน – ดูบทสรุปที่เป็นร้อยแก้วใน 16:13-14 – แต่บางคนคิดว่าบทประพันธ์เหล่านี้ทั้งหมด หรือบางบท แต่งขึ้นหลังสมัยอิสยาห์ – มีข้อความหลายตอนคล้ายคลึงกับคำประกาศพระวาจาเกี่ยวกับโมอับใน ยรม บทที่ 48.

b ได้มีการทำลายล้างทั่วทั้งแคว้นโมอับ เมืองสำคัญต่างๆถูกกล่าวถึงในข้อ 1-4 นับจากทางใต้ขึ้นไปทางเหนือ จากเมืองคีร์ (เครัก) ไปจนถึงเมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอาเลห์ ซึ่งอยู่ทางเหนือของภูเขาเนโบและเมืองเมเดมา – ข้อ 5-9 เล่าถึงการหลบหนีของชาวเมืองเหล่านี้มาทางใต้ คือเมืองโศอาร์ (ดู ปฐก 19:22) และซอกเขาต้นหลิวซึ่งเป็นเขตแดนใต้สุดของโมอับ

c “ชาวดีโบนขึ้นไป” – แปลโดยคาดคะเนตามสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) และภาษาซีเรียค – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาขึ้นไปยังวิหารของดีโบน”

d “จิตใจของเรา” – ต้นฉบับภาษากรีกและสำนวนแปลโบราณภาษาอาราเมอิก (Targum) ว่า “จิตใจของเขา” ** “ผู้หลบภัย” – แปลตามสำเนาโบราณซึ่งพบได้ที่ Qumran 1QIsa – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ดาลประตู”

e “ดีโมน” อาจเป็นสำเนียงท้องถิ่นเรียกชื่อเมืองดีโบน – ดูข้อ 2 – ผู้ประพันธ์เลือกวิธีออกเสียงเช่นนี้เพื่อให้รับคำคำว่า “เลือด” ซึ่งในภาษาฮีบรูคือ “dam” (ด-ม)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย