Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การเนรเทศสิ้นสุดa
14. 1พระยาห์เวห์จะทรงพระเมตตายาโคบ จะทรงเลือกอิสราเอลอีก จะทรงให้เขาทั้งหลายตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินของตน คนต่างด้าวจะมาอยู่ร่วมกับเขาและผูกพันกับเชื้อสายของยาโคบ 2ประชาชนทั้งหลายจะรับเขาและนำเขากลับไปยังถิ่นเดิม เชื้อสายของอิสราเอลจะมีกรรมสิทธิ์ในคนเหล่านี้ ซึ่งเป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระยาห์เวห์ ชาวอิสราเอลจะจับผู้ที่เคยจับเขาเป็นเชลย และจะปกครองผู้ที่เคยข่มเหงเขา

การสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์แห่งบาบิโลนb

          3วันนั้น พระยาห์เวห์จะทรงให้อิสราเอลได้พักผ่อน พ้นจากความเจ็บปวด ความวิตกกังวล และการเป็นทาสที่ถูกบังคับให้ทำงานหนัก 4ท่านจะขับร้องเพลงเย้ยหยันกษัตริย์แห่งบาบิโลนดังนี้

          “ดูซิ ผู้ข่มเหงถึงจุดจบเสียแล้ว

          ความทะนงตนcของเขาก็จบลงด้วย

          5พระเจ้าทรงหักไม้ตะบองของคนอธรรม

          ทรงหักคทาของผู้มีอำนาจปกครอง

          6ซึ่งตีนานาชาติด้วยความโกรธจัด

          และจะตีอย่างไม่ยั้งมือ

          เขาปกครองนานาชาติด้วยความโกรธ

          ด้วยการข่มเหงที่ไร้ความปรานี

          7ทั่วแผ่นดินพักผ่อนอย่างสงบ

          ทุกคนเปล่งเสียงร้องด้วยความยินดี

          8แม้กระทั่งต้นสนสามใบก็ยินดีที่ท่านล้ม

          ต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนก็ยินดีด้วย

          พูดว่า “ตั้งแต่ท่านล้มลง

          ก็ไม่มีผู้ใดขึ้นมาโค่นพวกเราอีก”d

          9แดนผู้ตายเบื้องล่างก็กระวนกระวาย

          เพื่อต้อนรับเมื่อท่านมา

          แดนนี้ปลุกบรรดาผู้ตายให้มาต้อนรับท่าน

          ผู้เคยปกครองแผ่นดินทุกคน

          ทำให้ผู้ที่เคยเป็นกษัตริย์แห่งนานาชาติ

          ลุกขึ้นจากบัลลังก์ของตน

          10ทุกคนจะทักทายท่าน พูดว่า

          “ท่านก็อ่อนเปลี้ยเหมือนพวกเรา

          ท่านกลายเป็นเหมือนพวกเรา

          11ความหยิ่งยโสโอ่อ่าของท่านถูกโยนลงมาถึงแดนผู้ตาย

          รวมทั้งเสียงพิณของท่านด้วย

          ตัวหนอนจะเป็นเสมือนที่นอน อยู่ใต้ท่าน

          และจะเป็นเสมือนผ้าห่มคลุมท่าน

          12ดาวประจำรุ่งe บุตรแห่งรุ่งอรุณเอ๋ย              

          ท่านตกลงมาจากท้องฟ้าได้อย่างไร

          ท่านผู้เคยพิชิตนานาชาติ

ถูกตัดลงมานอนราบบนพื้นดินได้อย่างไร

13ท่านเคยคิดในใจว่า

‘ฉันจะขึ้นไปบนท้องฟ้า

จะตั้งบัลลังก์เหนือดวงดาวทั้งหลายของพระเจ้า

จะนั่งบนภูเขาสถานเทพชุมนุม

ที่อยู่ทางทิศเหนือไกลโพ้น

14ฉันจะขึ้นไปสูงกว่าเมฆ

จะทำตนเหมือนพระผู้สูงสุด’

15แต่ท่านถูกโยนลงมาในแดนผู้ตาย

ลงไปในหลุมลึก

 

16บรรดาผู้ตายที่เห็นท่านจะจ้องมองท่าน

และจะพินิจพิจารณาสภาพของท่าน ถามว่า

‘คนนี้หรือที่เคยทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือน

เคยเขย่าอาณาจักรทั้งหลาย

17ผู้ทำให้โลกเป็นเหมือนถิ่นทุรกันดาร

ทำลายเมืองต่างๆ ไม่ยอมปล่อยให้เชลยกลับไปบ้านของตน’

18กษัตริย์ทุกพระองค์ของนานาชาติทอดพระกายอยู่อย่างมีเกียรติ

          แต่ละพระองค์อยู่ในที่ฝังพระศพ

          19แต่ท่านถูกโยนออกไปนอกหลุมศพ

          เป็นศพที่น่ารังเกียจf อยู่ใต้ศพของบรรดาทหารที่ถูกฆ่าด้วยดาบ

          ศพของเขาถูกโยนลงไป มีก้อนหินทับอยู่

          แต่ศพของท่านเป็นเหมือนซากสัตว์ที่ถูกเหยียบย่ำ

         

          20ท่านจะไม่ได้รับการฝังศพเหมือนกษัตริย์อื่นๆ

          เพราะท่านได้ทำลายแผ่นดินของท่าน

          ได้สังหารประชาชนของท่าน

          จะไม่มีผู้ใดเอ่ยถึงชื่อเชื้อสายของผู้กระทำความชั่วอีกเลย

          21จงเตรียมสังหารบรรดาบุตรของเขา

          เพราะการกระทำชั่วของบิดาเถิด

          เขาจะได้ไม่ลุกขึ้นมาครอบครองแผ่นดิน

          และทำให้พื้นโลกมีเมืองเต็มไปหมด”

         

          22พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสว่า “เราจะลุกขึ้นต่อสู้กับเขาทั้งหลาย จะลบล้างชื่อกรุงบาบิโลนและผู้รอดชีวิตที่นั่น รวมทั้งลูกหลานและเชื้อสาย” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ 23“เราจะทำให้กรุงบาบิโลนเป็นที่อยู่ของนกฮูกและเป็นพรุ และจะทำลายให้เรียบเหมือนกวาดบ้าน”   พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้g

กล่าวโทษอัสซีเรียh

          24พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงปฏิญาณว่า

          “เราวางแผนไว้อย่างไร ก็จะเป็นไปอย่างนั้น

          เราตัดสินใจอย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้น

          25เราจะหักชาวอัสซีเรียในแผ่นดินของเรา

          จะเหยียบย่ำเขาไว้บนภูเขาของเรา

          แอกที่เขาวางไว้บนประชากรของเรา

          รวมทั้งภาระหนักที่เขาวางบนบ่าจะถูกยกออกไป”

          26นี่คือการตัดสินใจที่เรากำหนดไว้สำหรับทั่วแผ่นดิน

          คือมือที่เราเหยียดออกเหนือประชาชาติทั้งปวง

          27พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงตั้งพระทัยเช่นนี้

          ผู้ใดเล่าจะทำให้แผนการนี้ล้มเหลวได้

          พระหัตถ์ของพระองค์เหยียดออก

          ผู้ใดจะทำให้หันกลับมาได้

กล่าวโทษชาวฟีลิสเตีย

          28ในปีที่กษัตริย์อาหัสสิ้นพระชนม์i พระเจ้าทรงประกาศว่า

          29“ชาวฟีลิสเตียทั้งหลายเอ๋ย อย่ายินดีไปเลย

          ที่ไม้ตะบองซึ่งตีท่านนั้นหักเสียแล้ว

          เพราะถ้างูตาย งูพิษจะออกมาแทน

          และมังกรจะเกิดมาจากงูพิษนี้

         

30คนยากจนที่สุดจะมีอาหารกินในทุ่งนาของเรา

          คนขัดสนจะพักผ่อนอย่างปลอดภัย

          แต่เราจะทำให้เชื้อสายของท่านต้องตายเพราะความอดอยาก

          เราจะฆ่าjคนที่รอดชีวิตของท่าน

         

31ประตูเมืองเอ๋ย จงร้องโหยหวนเถิด

เมืองเอ๋ย จงร้องตะโกน

ชาวฟีลิสเตียทุกคนเอ๋ย จงกลัวตัวสั่นเถิด

เพราะควันออกมาจากทิศเหนือk

และไม่มีทหารคนใดหนีทัพเลย

32เราจะตอบผู้ถือสารของชนชาตินั้นlว่าอย่างไร

จะตอบว่า “พระยาห์เวห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน

และประชากรของพระองค์ที่ถูกข่มเหง

จะพบที่ลี้ภัยที่นั่น”

14 a การกล่าวล่วงหน้าถึงการกลับจากเนรเทศและการกลับใจของนานาชาติอยู่ผิดที่ในข้อความกล่าวโทษนานาชาติชุดนี้ – แต่มีความคิดคล้ายกันกับข้อความใน 49:22; 66:20 – ดู 45:14 เชิงอรรถ h.

b คำเย้ยหยัน (mashal) ทรราชที่หมดอำนาจเป็นการกล่าวกล่าวโทษกษัตริย์แห่งบาบิโลน อาจเป็นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์หรือนาโบนิดัส – ดังนั้นจึงรวมอยู่ในคำประกาศพระวาจาในสมัยเนรเทศ แต่ก็ยังอาจเป็นไปได้อีกว่าบทประพันธ์นี้แต่เดิมอาจแต่งขึ้นก่อนหน้านั้น เพื่อเย้ยหยันกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย เช่น กษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 หรือ เซนนาเคริบ แล้วในภายหลังถูกประยุกต์นำมาใช้กับสมัยเนรเทศ

c “ความทะนงตน” – แปลตามสำนวนแปลโบราณต่างๆ และเอกสารที่ Qumran 1QIsa – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่สมบูรณ์

d กษัตริย์แห่งอัสซีเรียและบาบิโลนเคยมาโค่นต้นไม้จากภูเขาเลบานอนไปใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง

e ข้อ 13-15 ดูเหมือนจะเลียนแบบมาจากบทประพันธ์ของชาวเฟนีเชีย ในเหตุการณ์ที่กล่าวถึง มีข้อความหลายแห่งคล้ายกับบทประพันธ์ซึ่งพบได้ที่ Ras Shamra ** “ดาวประจำรุ่ง” และ “รุ่งอรุณ” เป็นชื่อเทพเจ้าสององค์ ** “สถานเทพชุมนุม” เป็นสถานที่บรรดาเทพเจ้ามาประชุมกัน เช่นเดียวกับภูเขาโอลิมปัสในตำนานเทพของชาวกรีก – บรรดาปิตาจารย์เปรียบเทียบการตกของ “ดาวประจำรุ่ง” (ภาษาละตินว่า “Lucifer”) ว่าเป็นเหมือนจอมปีศาจตกจากสวรรค์

f “เป็นศพที่น่ารังเกียจ” – แปลตามตัวอักษรว่า “เหมือนหน่อที่น่ารังเกียจ” – ซึ่งเป็นการเล่นคำกับชื่อของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ (“knnezer” = “เหมือนหน่อ” – พระนามของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ก็ประกอบด้วยอักษร k-n-z-r) ** การที่ศพไม่ได้รับการฝังนับว่าเป็นการถูกสาปแช่งร้ายแรงที่สุด – ดู 1 พกษ 13:21-22; ยรม 22:19.

g ข้อความร้อยแก้ว 2 ข้อนี้ดูเหมือนจะถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อเน้นตอนจบของบทประพันธ์

h ประกาศกอิสยาห์น่าจะประกาศคำกล่าวโทษอัสซีเรียนี้ในปี 701 ก.ค.ศ. เมื่อกษัตริย์เซนนาเคริบทรงยกทัพมารุกรานอาณาจักรยูดาห์ – เทียบ 10:24-27; 30:27-33; 31:4-9; 37:22-29.

i คำประกาศพระวาจานี้อาจเกิดขึ้นก่อนที่กษัตริย์เซนนาเคริบจะทรงยกทัพมาจู่โจมอาณาจักรยูดาห์ – “ไม้ตะบอง” ที่ตีชาวฟีลิสเตียน่าจะหมายถึงกษัตริย์ซาร์กอนที่ 2 ซึ่งทรงเคยจู่โจมแคว้นฟีลิสเตียหลายครั้ง การจู่โจมครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี 711 ก.ค.ศ. – ดู 20:1ฯ – กษัตริย์ซาร์กอนสิ้นพระชนม์ในปี 705 แต่กษัตริย์เซนนาเคริบผู้ทรงสืบตำแหน่งต่อจากพระองค์เปรียบได้กับ “งูพิษ” หรือ “มังกร” จะทรงแสดงพระองค์เป็นศัตรูที่น่ากลัวว่า – ถ้าคำอธิบายเช่นนี้ถูกต้อง การกล่าวถึงการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์อาหัสในข้อความนำหน้าน่าจะถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง – แต่ก็ยังอธิบายได้อีกแบบหนึ่งด้วยว่า “งูพิษ” และ “มังกร” คือกษัตริย์เฮเซคียาห์ พระโอรสของกษัตริย์อาหัส ซึ่ง 2 พกษ 18:18 เล่าว่าได้ทรงทำลายแผ่นดินฟีลิสเตีย

j “เราจะฆ่า” – แปลตามสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata และเอกสารที่ Qumran 1QIsa – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาจะฆ่า”

k กองทัพอัสซีเรียและบาบิโลนจะยกมาทางทิศเหนือเสมอเพื่อจู่โจมแผ่นดินปาเลสไตน์ – ดู ยรม 1:3; 4:6; 6:1,27; อสค 26:7.

l “ผู้ถือสาร” อาจเป็นทูตที่ชาวฟีลิสเตียส่งมาเชิญชวนอาณาจักรยูดาห์ให้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อต้านกองทัพอัสซีเรีย – แต่ตัวบทไม่บอกอะไรชัดเจน – อย่างไรก็ตาม คำตอบยืนยันว่ากรุงเยรูซาเล็ม (ศิโยน) ไม่มีวันจะถูกโจมตีได้เพราะพระยาห์เวห์ทรงปกป้องไว้

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย