Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความวุ่นวายที่กรุงเยรูซาเล็มa
3. 1ดูซิ จากกรุงเยรูซาเล็มและจากอาณาจักรยูดาห์

          องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาล

          กำลังจะทรงถอนเครื่องค้ำจุนทุกชนิด

          อาหารและน้ำทั้งหมดที่เก็บสำรองไว้

          2ทหารชำนาญศึกและนักรบ

          ผู้พิพากษาและประกาศก

          ผู้ทำนายและผู้อาวุโส

          3นายทหาร  และผู้มีสกุล

          ที่ปรึกษาและช่างฝีมือ ผู้เชี่ยวชาญทำเวทมนตร์คาถา

          4เราจะตั้งเด็กหนุ่มให้เป็นเจ้านาย

          เด็กเกเรbจะปกครองเขา

          5ประชากรจะข่มเหงกัน

          แต่ละคนจะข่มเหงเพื่อนบ้าน

          คนหนุ่มจะลบหลู่ดูหมิ่นผู้อาวุโส

          คนต่ำช้าจะดูถูกผู้มีเกียรติ

          6ใช่แล้ว คนหนึ่งจะไปยึดตัวพี่น้องของตนในบ้านของบิดา พูดว่า

          “ท่านมีเสื้อคลุม จงเป็นผู้นำของพวกเราเถิด

          จงปกครองซากปรักหักพังเหล่านี้ไว้เถิด”

          7แต่วันนั้น คนนั้นจะค้านว่า

          “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้รักษา

          ในบ้านของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อคลุม

          ท่านจะตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำของประชากรไม่ได้”

          8ใช่แล้ว กรุงเยรูซาเล็มกำลังสะดุด

          อาณาจักรยูดาห์กำลังล้ม

          เพราะคำพูดและกิจการของเขาต่อต้านพระยาห์เวห์

          จนลบหลู่พระพักตร์รุ่งโรจน์ของพระองค์

          9ความลำเอียงของเขาเป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลาย

          เขาอวดบาปของตนเหมือนเมืองโสโดม

          เขาไม่ซ่อนบาปของตนไว้เลย

          วิบัติจงเกิดแก่เขา เพราะเขาได้นำหายนะมาเหนือตนเอง

          10ผู้ชอบธรรมย่อมเป็นสุข เพราะทุกสิ่งจะดี

          เขาจะได้รับผลดีจากการกระทำของตน

          11วิบัติจงเกิดแก่คนอธรรม เพราะทุกอย่างจะเลวร้าย

          เขาจะได้รับผลเลวร้ายจากการกระทำของเขาเช่นกันc

          12เด็กๆเป็นผู้ข่มเหงประชากรของเรา

          ผู้หญิงปกครองเขาd

          ประชากรของเราเอ๋ย ผู้นำของท่านทำให้ท่านหลงทาง

          ทำลายทางที่ท่านต้องเดิน

          13พระยาห์เวห์ทรงลุกขึ้นเพื่อสู้คดี

          พระองค์ประทับยืนเพื่อพิพากษาประชากรของพระองค์

          14พระยาห์เวห์กำลังจะทรงพิพากษา

          บรรดาผู้อาวุโสและเจ้านายประชากรของพระองค์

          “ท่านทั้งหลายได้ทำลายสวนองุ่น

          สิ่งที่ท่านปล้นมาจากคนยากจนอยู่ในบ้านของท่าน

          15ท่านมีสิทธิอะไรที่จะข่มเหงประชากรของเรา

          และที่จะบดขยี้ใบหน้าของคนยากจน”

          องค์พระผู้เป็นเจ้า พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัสดังนี้

การประณามความฟุ้งเฟ้อของสตรีชาวกรุงเยรูซาเล็ม

            16พระยาห์เวห์ตรัสว่า

          “เพราะบรรดาธิดาแห่งศิโยนหยิ่งผยอง

          เดินชูคอ ชายตายั่วยวน

          เดินก้าวสั้นๆ ขยับเท้าทำให้กำไลส่งเสียง

          17องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงจะทรงทำให้ผมร่วงจากศีรษะของบรรดาธิดาแห่งศิโยน

          พระยาห์เวห์จะทรงทำให้เธอทั้งหลายศีรษะโล้น”

          18วันนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำเครื่องประดับเหล่านี้ออกไป คือกำไลข้อเท้า รัดเกล้า จี้รูปจันทร์เสี้ยว 19ตุ้มหู กำไลข้อมือ ผ้าคลุมศีรษะ 20ผ้าคลุมผม พาหุรัด ผ้าคาดสะเอว ขวดน้ำหอม ตะกรุด 21แหวนตรา และแหวนจมูก 22เสื้อวันฉลอง เสื้อคลุม ผ้าคลุมไหล่ และกระเป๋าถือ 23กระจกเงา เสื้อผ้าลินิน ผ้าโพกศีรษะ และผ้าคลุมตัวe

         

          24แทนน้ำหอมจะมีแต่กลิ่นเหม็นเน่า

          แทนผ้าคาดสะเอว จะมีเชือก

          แทนผมดัดสวยงาม จะมีแต่ศีรษะโล้น

          แทนเสื้อผ้าหรูหรา จะต้องสวมผ้ากระสอบf

          แทนความงดงาม จะมีรอยไหม้g

ความอัปยศของกรุงเยรูซาเล็ม

            25บรรดาชายฉกรรจ์ของเจ้าจะถูกฟันด้วยดาบล้มลง

          ทหารชำนาญศึกของเจ้าจะล้มในการสู้รบ

          26จะได้ยินเสียงคร่ำครวญและไว้ทุกข์ที่ประตูเมือง

          กรุงเยรูซาเล็มจะนั่งอยู่บนพื้นดินอย่างโดดเดี่ยว

3 a บทประพันธ์บทนี้คงจะเขียนขึ้นในช่วงต้นรัชสมัยของกษัตริย์อาหัส ราวปี 735 ก.ค.ศ. เพราะกษัตริย์ยังขาดวุฒิภาวะ และกองกำลังต่างชาติกำลังคุกคามอาณาจักรยูดาห์ (ดู 2 พกษ 15:37) บ้านเมืองอยู่ในอันตรายที่จะเผชิญกับความวุ่นวาย - ข้อความนี้ดูเหมือนจะประกอบด้วยบทประพันธ์สองบทซึ่งแต่เดิมแยกกันอยู่ ข้อ 1-9ก และ 12-15 – ส่วนข้อ 9ข-11 ถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง

b “เด็กเกเร” หมายถึงเด็กที่ทำอะไรตามใจตนเองเท่านั้น

c ข้อ 10-11 มีลักษณะเหมือนสุภาษิต แทรกเข้ามาในการบรรยายถึงสภาพความวุ่นวายของบ้านเมือง – ข้อ 10 ในภาษากรีกแตกต่างจากภาษาฮีบรูมากทีเดียว (แปลได้ดังนี้ พูดว่า ให้เรามัดผู้ชอบธรรมไว้ เพราะเขาไม่มีประโยชน์สำหรับเรา ดังนั้นเขาจะกินผลของการงานเหล่านั้น)

d “ผู้หญิงปกครองเขา” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ผู้ปล้นสะดมปกครองเขา”

e รายชื่อของเครื่องประดับต่างๆในข้อ 18-23 อาจถูกเสริมเข้ามาในภายหลัง เราไม่รู้ว่าคำบางคำหมายถึงอะไรแน่ จึงแปลโดยคาดคะเน

f “ผ้ากระสอบ” หมายถึงผ้าเนื้อหยาบที่ใช้ทำกระสอบบรรจุสิ่งของ – ปฐก 42:25 ฯลฯ – ผ้านี้ยังใช้สวมเพื่อชดเชยบาปหรือไว้ทุกข์ และสวมโดยไม่มีเสื้อผ้าชั้นในรองรับ (อสค 20:2; ปฐก 37:34; 1 พกษ 20:31; 21:27; อมส 8:10 ฯลฯ

g “รอยไหม้” – คำนี้ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู แต่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ได้ความครบ – “รอยไหม้” หมายถึงรอยประทับตราบนร่างของสัตว์ ทาส หรือเชลย เพื่อแสดงว่าใครเป็นเจ้าของ – แต่บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “ความอับอาย”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย