กรณีสงสัยว่าภรรยานอกใจc

11องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส  12ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

"ถ้าภรรยาของผู้ใดประพฤตินอกใจและไม่ซื่อสัตย์ต่อสามี  13โดยมีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น แต่สามีไม่รู้ เพราะนางทำตนให้มีมลทินอย่างลับ ๆ ไม่มีพยานที่จะปรักปรำนางได้ หรือไม่มีผู้ใดจับได้อย่างแน่ชัด  14ถึงกระนั้น ถ้าสามีสงสัยว่าภรรยานอกใจ หรือสงสัยแม้ในกรณีที่นางไม่ได้ทำผิดเลย  15สามีนั้นจะต้องพาภรรยาไปพบสมณะ นำเครื่องบูชาที่จะต้องถวายสำหรับนาง คือ แป้งข้าวบาร์เลย์สองกิโลกรัม แต่เขาต้องไม่ใส่น้ำมันมะกอกหรือใส่กำยานลงบนแป้งนั้น เพราะเป็นธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด

16สมณะจะพาหญิงนั้นมายืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า  17ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่เหยือกดินเผา นำฝุ่นดินจากพื้นของกระโจมที่ประทับใส่ลงในน้ำ  18ขณะที่นางยืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า สมณะจะปลดผ้าคลุมศีรษะของนาง ให้นางถือธัญบูชาที่สามีนำมาถวายในกรณีสงสัย เพื่อขอให้พระเจ้าทรงตัดสินความผิด ส่วนสมณะจะถือเหยือกน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด

19สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน โดยพูดกับนางว่า "ถ้าชายอื่นนอกจากสามีไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับท่าน ถ้าท่านไม่ได้ประพฤตินอกใจ หรือทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำขมที่นำคำสาปแช่งให้ผู้ผิดนี้จะไม่เป็นอันตรายแก่ท่าน  20แต่ถ้าท่านได้คบชู้นอกใจสามี ทำตนให้มีมลทิน มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น ขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่ น้ำนี้จะเป็นอันตรายแก่ท่าน"  21สมณะจะให้หญิงนั้นสาบาน และพูดสาปแช่งนางว่า "องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ท่านเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของท่าน จะทรงบันดาลให้อวัยวะเพศของท่านลีบ และท้องของท่านป่อง"  22น้ำที่นำคำสาปแช่งนี้จะเข้าไปในท้องของท่าน ทำให้ท้องป่อง และอวัยวะเพศลีบ และหญิงนั้นจะต้องตอบว่า "อาเมน ขอให้พระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้เถิด"d

23สมณะจะเขียนคำสาปแช่งเหล่านี้บนแผ่นหนัง นำคำสาปแช่งนั้นไปละลายในน้ำขม 24ก่อนที่สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำขมที่นำคำสาปแช่งมาให้ผู้ผิด และเมื่อน้ำนั้นเข้าไปในท้องจะมีรสขม

25สมณะจะรับธัญบูชาที่ถวายในกรณีสงสัยจากมือของหญิงนั้น และยกถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วจึงนำไปวางไว้ใกล้พระแท่นบูชา  26เขาจะนำแป้งนั้นหนึ่งกำมือ มาถวายเพื่อให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงระลึกถึงหญิงนั้น และเผาแป้งบนพระแท่นบูชา

สมณะจะให้หญิงนั้นดื่มน้ำ  27เมื่อนางดื่มน้ำแล้ว ถ้านางได้ทำตนให้มีมลทิน และนอกใจสามีจริง ๆ น้ำที่นำคำสาปแช่งนั้นจะเข้าไปในท้อง ทำให้มีรสขม ท้องของนางจะป่อง และอวัยวะเพศจะลีบ หญิงนั้นจะเป็นที่สาปแช่งในหมู่ประชากรของนาง  28แต่ถ้านางไม่ได้ทำตนให้มีมลทิน แต่เป็นผู้บริสุทธิ์ นางจะพ้นผิด และจะมีบุตรได้

29นี่เป็นกฎหมายสำหรับกรณีสงสัยทั้งในกรณี เมื่อหญิงคนหนึ่งได้ประพฤตินอกใจ  และทำตนให้มีมลทินขณะที่สามียังมีชีวิตอยู่  30หรือในกรณีที่สามีหึงหวงสงสัยว่าภรรยาได้ประพฤตินอกใจ สามีจะต้องพาภรรยามายืนเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และสมณะจะประกอบพิธีตามที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมด  31สามีจะไม่มีความผิดเลย แต่ถ้าภรรยาทำผิดภรรยาจะต้องรับโทษ"


c "การให้พระเจ้าทรงตัดสิน" (judgement of God) หรือการทดสอบโดยลุยน้ำลุยไฟ เป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันแพร่หลายตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยกลาง เพื่อตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดหรือไม่ในกรณีที่ขาดพยานหลักฐาน  การลุยน้ำ หมายถึง การที่ผู้ถูกกล่าวหาถูกโยนลงไปในแม่น้ำ เป็นวิธีปฏิบัติทั่วไปในโลกทางตะวันออกกลางโบราณ แต่เราไม่เคยเห็นตัวอย่างการ "ทดสอบโดยดื่มน้ำขม" นอกจากในพระคัมภีร์ที่นี่ การปฏิบัติเช่นนี้น่าจะเป็นประเพณีโบราณอย่างหนึ่งที่ชาวอิสราเอลนำมาประยุกต์ใช้กับพิธีทางศาสนา โดยมีสมณะเป็นผู้ประกอบพิธี มีการถวายธัญบูชา  การสาบาน ฯลฯ

d แปลตามตัวอักษรว่า "อาเมน อาเมน" เป็นสำนวนภาษาฮีบรู แสดงความเห็นด้วยกับคำพูดที่เพิ่งพูด