Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ของถวายc

48บรรดานายทหาร ผู้บัญชาการกองพันและกองร้อยมาพบโมเสส  49พูดว่า "บรรดาผู้รับใช้ของท่านได้นับจำนวนทหารใต้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีขาดหายไปแม้แต่คนเดียว  50เราจึงนำเครื่องประดับทำด้วยทองคำ กำไลแขน กำไลข้อมือ แหวน ต่างหู และสร้อยคอที่เราแต่ละคนยึดได้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อทำพิธีขออภัยบาปของเราเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า"  51โมเสสและเอเลอาซาร์สมณะรับเอาทองคำที่เป็นเครื่องประดับทั้งหมดนี้จากมือของเขาเหล่านั้น  52น้ำหนักของทองคำที่บรรดานายทหารผู้บังคับบัญชาการกองพัน และกองร้อยนำมาให้ยกถวายตามพิธีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า รวมได้หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท

53ทหารแต่ละคนต่างเก็บของเชลยที่ยึดมาได้ไว้เป็นของตน  54โมเสสและเอเลอาซาร์สมณะนำทองคำของผู้บัญชาการกองพัน และกองร้อยเข้าไปไว้ในกระโจมนัดพบเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อให้ทรงระลึกถึงชาวอิสราเอล


c ข้อความตอนนี้ดูเหมือนจะถูกต่อเติมในภายหลังเช่นเดียวกับข้อ 21-25 ความคิดทางเทววิทยานี้ได้พัฒนามากขึ้น สงครามแม้จะศักดิ์สิทธิ์ก็ยังต้องสัมผัสกับสิ่งมีมลทิน บรรดาทหารจึงจำเป็นต้องทำพิธีขออภัยบาป นี่คือความหมายของการถวายในข้อ 50 ส่วนข้อ 53-54 น่าจะมาจากผู้เขียนอีกคนหนึ่ง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย