IX. ของเชลยและการแบ่งปันแผ่นดินคานาอัน 

ชาวอิสราเอลทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับชาวมีเดียนa

31  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2"ก่อนที่ท่านจะตายไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษ จงลงโทษชาวมีเดียนตามที่เขาได้ทำกับชาวอิสราเอล"

3โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า "ท่านทั้งหลายบางคนต้องจับอาวุธทำสงครามกับชาวมีเดียน เพื่อลงโทษเขาตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  4ท่านจะต้องเกณฑ์คนอิสราเอลจากทุกเผ่า เผ่าละหนึ่งพันคนเข้าสงคราม"

5ดังนั้น ชาวอิสราเอลแต่ละเผ่าก็เลือกชายหนึ่งพันคนเข้าสงคราม รวมไพร่พลทั้งหมดได้หนึ่งหมื่นสองพันคน  6โมเสสส่งคนทั้งหมดนี้ออกศึก พร้อมกับฟีเนหัสบุตรของสมณะเอเลอาซาร์ซึ่งถือเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์และแตรสัญญาณ

7เขาทั้งหลายเข้าโจมตีชาวมีเดียน ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส และประหารชีวิตผู้ชายทุกคน  8รวมทั้งกษัตริย์ห้าพระองค์ของชาวมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์ และ    เรบา เขาได้ประหารบาลาอัม บุตรของเบโอร์ด้วย  9ชาวอิสราเอลจับบรรดาผู้หญิงและเด็กชาวมีเดียนเป็นเชลย ยึดฝูงโค ฝูงแกะและทรัพย์สมบัติทั้งหมด  10เผาเมืองที่ชาวมีเดียนอาศัยอยู่และเผาค่ายทั้งหมด  11ยึดของเชลยทุกอย่าง ทั้งคนและสัตว์ไปด้วย  12เขานำเชลย ทรัพย์สินและสิ่งของที่ยึดได้มามอบให้โมเสส สมณะเอเลอาซาร์และชุมชนชาวอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค


31 a ข้อความตอนนี้มาจากตำนานสงฆ์ซึ่งเขียนขึ้นหลังตำนานยาห์วิสต์และเอโลฮิสต์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เปโอร์ (บทที่ 25) เสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ การแบ่งของเชลยที่ยึดมาได้ และการจัดสรรแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์