Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IX. ของเชลยและการแบ่งปันแผ่นดินคานาอัน 

ชาวอิสราเอลทำสงครามศักดิ์สิทธิ์กับชาวมีเดียนa

31  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่โมเสสว่า  2"ก่อนที่ท่านจะตายไปอยู่ร่วมกับบรรพบุรุษ จงลงโทษชาวมีเดียนตามที่เขาได้ทำกับชาวอิสราเอล"

3โมเสสจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า "ท่านทั้งหลายบางคนต้องจับอาวุธทำสงครามกับชาวมีเดียน เพื่อลงโทษเขาตามพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้า  4ท่านจะต้องเกณฑ์คนอิสราเอลจากทุกเผ่า เผ่าละหนึ่งพันคนเข้าสงคราม"

5ดังนั้น ชาวอิสราเอลแต่ละเผ่าก็เลือกชายหนึ่งพันคนเข้าสงคราม รวมไพร่พลทั้งหมดได้หนึ่งหมื่นสองพันคน  6โมเสสส่งคนทั้งหมดนี้ออกศึก พร้อมกับฟีเนหัสบุตรของสมณะเอเลอาซาร์ซึ่งถือเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์และแตรสัญญาณ

7เขาทั้งหลายเข้าโจมตีชาวมีเดียน ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาแก่โมเสส และประหารชีวิตผู้ชายทุกคน  8รวมทั้งกษัตริย์ห้าพระองค์ของชาวมีเดียน คือ เอวี เรเคม ศูร์ เฮอร์ และ    เรบา เขาได้ประหารบาลาอัม บุตรของเบโอร์ด้วย  9ชาวอิสราเอลจับบรรดาผู้หญิงและเด็กชาวมีเดียนเป็นเชลย ยึดฝูงโค ฝูงแกะและทรัพย์สมบัติทั้งหมด  10เผาเมืองที่ชาวมีเดียนอาศัยอยู่และเผาค่ายทั้งหมด  11ยึดของเชลยทุกอย่าง ทั้งคนและสัตว์ไปด้วย  12เขานำเชลย ทรัพย์สินและสิ่งของที่ยึดได้มามอบให้โมเสส สมณะเอเลอาซาร์และชุมชนชาวอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ำจอร์แดนตรงข้ามกับเมืองเยรีโค


31 a ข้อความตอนนี้มาจากตำนานสงฆ์ซึ่งเขียนขึ้นหลังตำนานยาห์วิสต์และเอโลฮิสต์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ที่เปโอร์ (บทที่ 25) เสนอข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำสงครามศักดิ์สิทธิ์ การแบ่งของเชลยที่ยึดมาได้ และการจัดสรรแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย