พิธีชำระหญิงหลังคลอดบุตรa

12  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส   2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "ถ้าหญิงใดตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย นางจะมีมลทินเป็นเวลาเจ็ดวัน มีมลทินเหมือนระหว่างที่มีประจำเดือน  3ในวันที่แปด จะต้องให้เด็กนั้นเข้าสุหนัต  4นางจะต้องรอต่อไปอีกสามสิบสามวันก่อนที่จะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต นางจะต้องไม่สัมผัสสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์ และไม่เข้าไปในสักการสถานจนกว่าจะถึงเวลากำหนดพ้นมลทิน"

        5"ถ้านางคลอดบุตรหญิง นางจะมีมลทินเป็นเวลาสองสัปดาห์ มีมลทินเหมือนระหว่างที่มีประจำเดือน นางจะต้องรออีกหกสิบหกวันก่อนที่จะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต"

        6"เมื่อครบกำหนดพ้นมลทินแล้ว ไม่ว่าทารกนั้นจะเป็นชายหรือหญิง นางจะต้องนำลูกแกะอายุหนึ่งปีมามอบให้แก่สมณะที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ เพื่อถวายเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับนกพิราบหนุ่มหรือนกเขาตัวหนึ่งเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  7สมณะจะต้องนำเครื่องบูชาเหล่านี้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อขออภัยบาป และนางจะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต"

        นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับหญิงที่คลอดบุตรชายหรือบุตรหญิง  8ถ้านางไม่สามารถจัดหาลูกแกะได้ นางจะต้องนำนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาถวาย ตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับนาง และนางจะพ้นมลทิน"


12 a การคลอดบุตร เช่นเดียวกับการมีประจำเดือนหรือการหลั่งน้ำอสุจิ (บทที่ 15) นับว่าเป็นการสูญเสียพลังชีวิต  การสูญเสียนี้จะชดใช้ให้ดีตามเดิมได้โดยการทำพิธีทางศาสนา เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า บ่อเกิดของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง