Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

พิธีชำระหญิงหลังคลอดบุตรa

12  1องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งโมเสส   2ให้บอกชาวอิสราเอลว่า

        "ถ้าหญิงใดตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย นางจะมีมลทินเป็นเวลาเจ็ดวัน มีมลทินเหมือนระหว่างที่มีประจำเดือน  3ในวันที่แปด จะต้องให้เด็กนั้นเข้าสุหนัต  4นางจะต้องรอต่อไปอีกสามสิบสามวันก่อนที่จะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต นางจะต้องไม่สัมผัสสิ่งใดที่ศักดิ์สิทธิ์ และไม่เข้าไปในสักการสถานจนกว่าจะถึงเวลากำหนดพ้นมลทิน"

        5"ถ้านางคลอดบุตรหญิง นางจะมีมลทินเป็นเวลาสองสัปดาห์ มีมลทินเหมือนระหว่างที่มีประจำเดือน นางจะต้องรออีกหกสิบหกวันก่อนที่จะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต"

        6"เมื่อครบกำหนดพ้นมลทินแล้ว ไม่ว่าทารกนั้นจะเป็นชายหรือหญิง นางจะต้องนำลูกแกะอายุหนึ่งปีมามอบให้แก่สมณะที่ทางเข้ากระโจมนัดพบ เพื่อถวายเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับนกพิราบหนุ่มหรือนกเขาตัวหนึ่งเพื่อถวายเป็นเครื่องบูชาขออภัยบาป  7สมณะจะต้องนำเครื่องบูชาเหล่านี้มาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อขออภัยบาป และนางจะพ้นมลทินจากการสูญเสียโลหิต"

        นี่คือข้อกำหนดเกี่ยวกับหญิงที่คลอดบุตรชายหรือบุตรหญิง  8ถ้านางไม่สามารถจัดหาลูกแกะได้ นางจะต้องนำนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาถวาย ตัวหนึ่งสำหรับเป็นเครื่องเผาบูชา และอีกตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาเพื่อขออภัยบาป สมณะจะทำพิธีขออภัยบาปสำหรับนาง และนางจะพ้นมลทิน"


12 a การคลอดบุตร เช่นเดียวกับการมีประจำเดือนหรือการหลั่งน้ำอสุจิ (บทที่ 15) นับว่าเป็นการสูญเสียพลังชีวิต  การสูญเสียนี้จะชดใช้ให้ดีตามเดิมได้โดยการทำพิธีทางศาสนา เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า บ่อเกิดของชีวิตอีกครั้งหนึ่ง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย