Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ยูดาห์ กับนางทามาร์a

38  1ในเวลานั้น ยูดาห์แยกตนจากพี่น้อง ไปอาศัยอยู่กับชาวอดุลลัมคนหนึ่งชื่อ     ฮีราห์  2เมื่ออยู่ที่นั่น ยูดาห์เห็นบุตรหญิงของชูวา ชาวคานาอันคนหนึ่ง ก็แต่งงาน และหลับนอนกับนาง  3นางตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย ตั้งชื่อเขาว่า เอร์  4นางตั้งครรภ์อีก และคลอดบุตรชาย ตั้งชื่อเขาว่าโอนัน  5นางคลอดบุตรชายอีกคนหนึ่ง ตั้งชื่อเขาว่าเชลาห์ นางอยู่ที่เคซีบเมื่อคลอดเชลาห์

        6ยูดาห์หาภรรยาให้เอร์ บุตรชายคนโต นางมีชื่อว่าทามาร์  7แต่เอร์ บุตรคนโต  ของยูดาห์ประพฤติชั่วช้าเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงประหารเขา    8ยูดาห์พูดกับโอนันว่า "ลูกจงไปหลับนอนกับภรรยาม่ายของพี่ชายลูกเถิด จงทำหน้าที่ของน้องชายสามีของนางb ทำให้พี่ชายของลูกมีผู้สืบสกุลต่อไป"  9โอนันรู้ว่าบุตรที่เกิดจะไม่ได้เป็นบุตรของตน ดังนั้นทุกครั้งที่เขาหลับนอนกับภรรยาม่ายของพี่ชาย เขาก็ปล่อยน้ำอสุจิทิ้งไป เพื่อจะไม่มีบุตรสืบสกุลของพี่ชาย  10องค์พระผู้เป็นเจ้าcไม่พอพระทัยที่เขากระทำเช่นนี้ จึงทรงประหารเขาด้วย  11ยูดาห์จึงบอกทามาร์ บุตรสะใภ้ว่า "จงกลับไปอยู่บ้านd บิดาของลูกก่อนเถิด เป็นหม้ายคอยไปจนกว่าเชลาห์ ลูกของพ่อจะโตพอที่จะมีภรรยาได้  ยูดาห์พูดดังนี้ เพราะกลัวว่าเชลาห์จะตายเหมือนพี่ชายทั้งสอง" นางทามาร์จึงกลับไปอยู่บ้านบิดาของตน

        12หลายปีต่อมา บุตรหญิงของชูวา ภรรยาของยูดาห์ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นเวลาไว้ทุกข์แล้วe ยูดาห์กับเพื่อนชื่อฮีราห์ ชาวอดุลลัมก็ไปพบคนตัดขนแกะที่เมืองทิมนาห์  13มี ผู้บอกนางทามาร์ว่า "บิดาของสามีเธอกำลังไปเมืองทิมนาห์เพื่อตัดขนแกะ"  14นางจึงถอดชุดแม่ม่ายที่สวมอยู่ออก เอาผ้าคลุมหน้าพรางตัว ไปนั่งอยู่ตรงทางเข้าเอนาอิม ซึ่งอยู่ระหว่างทางไปเมืองทิมนาห์ นางเห็นว่า เชลาห์โตแล้ว แต่ยูดาห์ยังไม่ให้นางเป็นภรรยาของเขาf

        15เมื่อยูดาห์เห็นนางเข้า ก็คิดว่านางเป็นหญิงโสเภณี เนื่องจากนางมีผ้าปิดหน้าไว้  16จึงเข้าไปหานางที่ริมถนน พูดว่า "ขอให้ฉันหลับนอนกับเธอเถิด" ยูดาห์ไม่รู้ว่านางเป็นบุตรสะใภ้ของตน นางถามว่า "ท่านจะให้อะไรดิฉันถ้าดิฉันหลับนอนกับท่าน"  17ยูดาห์ตอบว่า "ฉันจะส่งลูกแพะจากฝูงมาให้ตัวหนึ่ง" นางตอบว่า "ตกลง ท่านจะให้อะไรไว้เป็นมัดจำจนกว่าจะส่งลูกแพะมาให้" เขาถามว่า  18"ฉันจะต้องให้อะไรเป็นมัดจำแก่เธอล่ะ" นางตอบว่า "ขอตรา เชือกร้อยตรา และไม้เท้าที่ท่านถืออยู่นี้"g เขาก็ส่งสิ่งเหล่านี้ให้นาง และไปหลับนอนกับนาง นางก็ตั้งครรภ์กับเขา  19แล้วนางก็จากไป เอาผ้าคลุมออก สวมชุดแม่ม่ายตามเดิม

        20ยูดาห์ให้เพื่อนชาวอดุลลัมนำลูกแพะไปแลกเอาของมัดจำคืนจากหญิงคนนั้น  แต่เขาหานางไม่พบ  21เขาจึงถามผู้คนที่อยู่แถบนั้นว่า "หญิงโสเภณีh ซึ่งเคยอยู่ริมถนนที่เอนาอิมไปไหน" คนเหล่านั้นตอบว่า "ที่นั่น ไม่เคยมีหญิงโสเภณีเลย"  22เขาจึงกลับไปหายูดาห์ บอกว่า "ข้าพเจ้าหาหญิงนั้นไม่พบ ยิ่งกว่านั้น ผู้คนแถวนั้นบอกว่า ที่นั่นไม่เคยมีหญิงโสเภณีเลย"  23ยูดาห์ก็พูดว่า "ให้นางเก็บของมัดจำไว้เถิด มิฉะนั้นคนจะหัวเราะเยาะเรา ข้าพเจ้าได้ส่งลูกแพะตัวนี้ไปให้นางแล้ว แต่ท่านหานางไม่พบ"

        24ประมาณสามเดือนต่อมา มีผู้มาบอกยูดาห์ว่า "ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านมีชู้ และตั้งครรภ์แล้ว" ยูดาห์จึงสั่งว่า "จงนำตัวนางไปเผาไฟเสีย"i  25ขณะที่เขาพานางออกไป นางก็ฝากคนไปบอกบิดาของสามีว่า "ดิฉันตั้งครรภ์กับชายที่เป็นเจ้าของสิ่งของเหล่านี้" และยังเสริมว่า "ดูให้ดีซิว่า ตรา เชือกร้อยตรา และไม้เท้านี้เป็นของใคร"  26ยูดาห์ก็จำของของตนได้ และพูดว่า "นางทำถูกต้อง ข้าพเจ้าซิเป็นฝ่ายทำผิด ที่ไม่ได้ยกนางให้เชลาห์บุตรชายของข้าพเจ้า" ยูดาห์ก็ไม่ได้หลับนอนกับนางอีก

        27เมื่อถึงกำหนดคลอด ก็ปรากฏว่านางมีบุตรฝาแฝด  28ระหว่างการคลอด บุตรคนหนึ่งยื่นมือออกมาก่อน นางผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูกข้อมือไว้ พลางพูดว่า "คนนี้เกิดก่อน"  29แต่เด็กนั้นหดมือกลับ บุตรอีกคนหนึ่งจึงคลอดออกมาก่อน นางผดุงครรภ์ก็ว่า "ทำไมเจ้าจึงแหวกออกมาก่อน" เขาจึงได้ชื่อว่าเปเรศ  30แล้วคนพี่ก็คลอดออกมามีด้ายแดงผูกข้อมืออยู่ เขาจึงได้ชื่อว่าเศราห์j


38 a เรื่องนี้มาจากตำนานยาห์วิสต์พูดถึงต้นกำเนิดของเผ่ายูดาห์ ยูดาห์แยกจากพี่น้องไปอาศัยอยู่กับชาวคานาอัน บุตรทั้งสองของยูดาห์ที่เกิดจากนางทามาร์บุตรสะใภ้คือเปเรศและเศราห์จะเป็นต้นตระกูลสองตระกูล (กดว 26:20-21; 1 พศด 2:4) เปเรศเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด (นรธ 4:18) จึงเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิอาห์ด้วย (มธ 1:3; ลก 3:33) จากเรื่องนี้เรารู้ว่าเผ่ายูดาห์มีเลือดผสมต่างชาติและมีชะตากรรมพิเศษต่างจากเผ่าอื่น (ฉธบ 33:7; วนฉ 1:3; ดู ประวัติศาสตร์ทั้งหมดของอิสราเอลที่พระคัมภีร์จะเล่าต่อไป)

b ตามกฎการแต่งงานกับหญิงม่ายเพื่อสืบสกุลให้สามีที่ถึงแก่กรรมแล้ว (ดู ฉธบ 25:5 เชิงอรรถ a)

c องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงลงโทษโอนันเพราะเขาเห็นแก่ตัว ไม่ยอมทำหน้าที่ต่อครอบครัวและต่อประเทศชาติ

d การส่งหญิงม่ายกลับไปอยู่กับบิดา หมายความว่า หญิงมีอิสระจะแต่งงานใหม่ได้ แต่ยูดาห์ทำผิดที่บอกนางทามาร์ว่าจะให้นางแต่งงานกับบุตรชายของตน นางจึงต้องรอต่อไป แต่งงานกับผู้อื่นไม่ได้

e ดู ยรม 16:7

f นางทามาร์ปลอมตัวเป็นหญิงโสเภณี รอยูดาห์ที่ริมทาง ไม่ใช่เพราะความใคร่ แต่เพราะต้องการมีบุตรจากสายเลือดของสามีที่ถึงแก่กรรมแล้ว ในภายหลัง (ในข้อ 26) ยูดาห์เห็นด้วยกับการกระทำของนาง และชนรุ่นหลังจะยกย่องนาง (นรธ 4:12)

g ตราที่ใช้เชือกร้อยแขวนคอและไม้เท้า เป็นของส่วนตัวโดยเฉพาะจึงทำให้รู้ได้แน่ว่าใครเป็นเจ้าของ

h "หญิงโสเภณี" คำภาษาฮีบรู หมายถึง "โสเภณีตามสักการสถาน" คือ หญิงที่ให้บริการแก่ผู้มานมัสการเทพเจ้าตามสักการสถานของชาวคานาอัน

i ตามกฎการแต่งงานกับหญิงม่ายเพื่อสืบสกุลให้สามีที่ถึงแก่กรรมแล้ว (ดู ฉธบ 25:5 เชิงอรรถ a) ทามาร์ภรรยาม่ายของเอร์เป็นคู่หมั้นของเชลาห์ ดังนั้น แม้นางจะอยู่กับบิดา นางก็ยังอยู่ในปกครองของยูดาห์  และยูดาห์เป็นผู้ตัดสินลงโทษนาง ในกรณีมีชู้ (ลนต 20:10; ฉธบ 22:22 ดู ยน 8:5) ในสมัยต่อมา การลงโทษเผาไฟจะใช้กับบุตรหญิงของสมณะเท่านั้น (ลนต 21:9)

j Peretz หมายถึง "แหวก" "เปิดช่อง" zerah หมายถึง สีแดงของแสงเงินแสงทองเวลาเช้าตรู่

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย