Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IV. เรื่องเล่าเกี่ยวกับโยเซฟa

 โยเซฟกับพี่ชายทั้งสิบคน

        2ต่อไปนี้เป็นเรื่องครอบครัวของยาโคบb

        โยเซฟอายุสิบเจ็ดปี เขาดูแลฝูงแพะแกะอยู่กับบรรดาพี่ชาย เขาเป็นหนุ่มและอยู่กับบุตรของบิลฮาห์และศิลปาห์ นางบำเรอของบิดา โยเซฟรายงานสิ่งไม่ดีไม่งามที่พี่ชายกระทำให้บิดารู้

        3ยาโคบรักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่น ๆ เพราะโยเซฟเกิดมาเมื่อยาโคบชราแล้ว ยาโคบตัดเสื้อยาวที่สวยเป็นพิเศษให้โยเซฟ  4เมื่อพี่ชายเห็นว่าบิดารักโยเซฟมากกว่าบุตรคนอื่น ๆc ต่างก็เกลียดชังเขามากจนไม่ยอมพูดดีด้วย

        5วันหนึ่ง โยเซฟฝันd เขาเล่าความฝันให้พี่ชายฟัง พี่ชายจึงเกลียดชังเขามากยิ่งขึ้น  6โยเซฟเล่าว่า "ฟังความฝันของน้องซิ  7น้องฝันว่า เราทุกคนกำลังมัดฟ่อนข้าวอยู่ในทุ่งนา ฟ่อนข้าวของน้องลุกขึ้นตั้งตรง ส่วนฟ่อนข้าวของพวกพี่ ๆ ก็เข้ามาห้อมล้อม และกราบไหว้ฟ่อนข้าวของน้อง"  8พี่ชายย้อนถามว่า "น้องต้องการเป็นกษัตริย์ปกครองพวกเราหรือ" เขายิ่งเกลียดชังโยเซฟมากขึ้น เพราะเรื่องฝันที่โยเซฟเล่าให้ฟัง  9ต่อมา โยเซฟฝันอีก เขาเล่าให้พี่ชายฟัง "ฟังซิ น้องฝันอีกแล้ว ในฝันน้องเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดาวสิบเอ็ดดวงมากราบไหว้น้อง"  10โยเซฟเล่าฝันนี้ให้บิดาและพี่ชายฟัง ยาโคบตำหนิเขาว่า "ลูกฝันอะไรกัน พวกเราทุกคน ทั้งพ่อแม่e กับพี่ ๆ ของลูกจะต้องมากราบลงที่พื้นต่อหน้าลูกกระนั้นหรือ"  11บรรดาพี่ชายจึงอิจฉาโยเซฟ แต่บิดาไตร่ตรองถึงเรื่องนี้


37 a เรื่องราวในหนังสือ ปฐก ตั้งแต่นี้ไปจนจบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโยเซฟ เมื่อเทียบกับเรื่องที่อยู่ก่อนนั้น จะมีความแตกต่างกัน เรื่องที่เล่าไม่กล่าวว่าพระเจ้าทรงเข้ามาช่วยหรือทรงเปิดเผยความจริงอะไรใหม่เลย ถึงกระนั้นยังมีบทสอนชัดเจนในตอนท้าย 50:20 (เทียบ 45:5-8) คือพระญาณเอื้ออาทรทำให้แผนการของมนุษย์ล้มเหลว พระเจ้าอาจทรงใช้ความชั่วของมนุษย์ให้เป็นคุณประโยชน์ได้ ไม่เพียงแต่โยเซฟได้รับการช่วยให้รอดพ้นเท่านั้น  แต่การทำร้ายของบรรดาพี่ชายกลายเป็นเครื่องมือในแผนการของพระเจ้า การที่ครอบครัวของยาโคบเข้ามาในประเทศอียิปต์ก็เป็นขั้นตอนแรกของการก่อตั้งประชากรที่ทรงเลือกสรร ความคิดเรื่องความรอดพ้น ("การที่ประชาชนจำนวนมากรอดชีวิต" 50:20) พบได้ทั่วไปในหนังสือพันธสัญญาเดิม และจะมีความหมายสมบูรณ์ขึ้นในพันธสัญญาใหม่ ในเรื่องนี้และต่อมาในหนังสืออพยพ เราพบภาพเหตุการณ์ที่ชวนให้คิดถึงการไถ่กู้ว่า รายละเอียดหลายประการในเรื่องแสดงว่าผู้เขียนคุ้นเคยกับเหตุการณ์และขนบธรรมเนียมของชาวอียิปต์ สอดคล้องกับที่เรารู้จากแหล่งข้อมูลของอียิปต์เอง แต่เป็นเหตุการณ์และขนบธรรมเนียมในสมัยของผู้เขียนมากกว่าในสมัยที่ยาโคบอพยพไปที่ประเทศอียิปต์ ซึ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่ 17 ก่อนคริสตกาลในสมัยที่ชาวฮีคโซสปกครองประเทศอียิปต์

b ข้อ 2 นี้มาจากตำนานสงฆ์ ส่วน ข้อ 3-11 มาจากตำนานยาห์วิสต์

c "บุตรอื่น ๆ" แปลตามต้นฉบับภาษากรีก และของชาวสะมาเรีย ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรู ว่า "บรรดาพี่ชาย"

d ความฝันมีบทบาทมากในเรื่องราวของโยเซฟ (บทที่ 40-41) โยเซฟไม่ได้ฝันว่าพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์ดังใน 20:3; 28:2; 31:11,24; 1 พกษ 3:5; ดู กดว 12:6; บสร 34:1 เชิงอรรถ a  แต่ความฝันของโยเซฟเป็นเหมือนลางสังหรณ์ที่ทำให้รู้ล่วงหน้าถึงอนาคต

e ตาม 35:19 นางราเคลถึงแก่กรรมแล้ว เรื่องนี้ดูเหมือนจะใช้ตำนานอีกสายหนึ่งที่เล่าว่านางราเคลคลอดเบนยามินและถึงแก่กรรมในภายหลัง (ข้อ 3 และ 43:29)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย