Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

อิสอัคส่งยาโคบไปอยู่กับลาบันj

        46นางเรเบคาห์พูดกับอิสอัคว่า "ดิฉันเบื่อหน่ายหญิงชาวฮิตไทต์เต็มทีแล้ว ถ้ายาโคบจะแต่งงานกับหญิงพื้นบ้านชาวฮิตไทต์ด้วย ดิฉันคงจะตายแน่ ๆ"

28  1อิสอัคเรียกยาโคบมาพบและอวยพรเขา สั่งว่า "ลูกอย่าแต่งงานกับหญิงชาวคานาอันเลย  2จงไปยังแคว้นปัดดาน อารัมเถิด ไปที่บ้านเบธูเอลบิดาของแม่ของลูก จงแต่งงานกับหญิงที่นั่นซึ่งเป็นลูกสาวคนใดคนหนึ่งของลาบัน พี่ชายแม่ของลูก  3ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงอวยพรลูก ขอพระองค์โปรดให้ลูกมีลูกหลานมากมายทวีจำนวนมากขึ้นเป็นชนหลายชาติ  4ขอพระองค์ประทานพรของอับราฮัมแก่ลูกและแก่ลูกหลานที่มาภายหลัง เพื่อว่าสักวันหนึ่ง ลูกจะได้ครอบครองแผ่นดินซึ่งเวลานี้ลูกอาศัยอยู่อย่างคนแปลกถิ่น อัยเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าประทานให้อับราฮัม"  5แล้วอิสอัคส่งยาโคบไปยังแคว้นปัดดาน อารัม ไปพบลาบัน บุตรของเบธูเอล ชาวอารัม ซึ่งเป็นพี่ชายของนางเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว


j เรื่องต่อไปนี้มาจากตำนานสงฆ์ พูดถึงเหตุการณ์เดียวกันกับใน 27:41-45 แต่ให้เหตุผลที่ยาโคบออกจากบ้านไปอาศัยที่เมโสโปเตเมียต่างกัน พึงสังเกตว่า "หญิงชาวฮิตไทต์" ในข้อ 46 ก็คือ "หญิงชาวคานาอัน" ใน 28:1 นั่นเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย