ผ้าม่าน

          31ท่านจะต้องทำม่านด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทอจากด้ายสีม่วง สีม่วงแดงและสีแดงเข้ม แล้วปักอย่างประณีตเป็นรูปเครูบใหญ่  32ใช้ห่วงทองคำสี่ห่วงขึงไว้กับเสาไม้กระถินเทศหุ้มทองคำสี่เสา ตั้งอยู่บนฐานเงินสี่ฐาน  33ท่านจะต้องขึงม่านไว้ใต้ตะขอ และจะต้องตั้งหีบบรรจุศิลาจารึกไว้หลังม่าน ภายในม่านจะแยกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดe  34ท่านจะปิดฝาหีบบรรจุศิลาจารึกที่อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด  35ท่านจะต้องตั้งโต๊ะไว้นอกม่านทางทิศเหนือ และตั้งเชิงประทีปไว้ทางทิศใต้ของกระโจมที่ประทับ ตรงข้ามกับโต๊ะ  36สำหรับทางเข้ากระโจม ท่านจะต้องทำม่านด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียด ทอจากด้ายสีม่วง สีม่วงแดง และสีแดงเข้ม ปักอย่างประณีต  37ท่านจะต้องทำเสาไม้กระถินเทศหุ้มทองคำห้าเสา มีตะขอทองคำยึด สำหรับแขวนม่านนี้ และทำฐานทองแดงห้าฐานรองรับเสาเหล่านี้

e ม่านเป็นที่กั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดซึ่งเป็นที่ประทับขององค์พระผู้เป็นเจ้า มิให้ผู้มานมัสการเข้าไปได้ มีแต่มหาสมณะเท่านั้นที่เข้าในสถานที่นี้ได้ และเข้าได้เพียงปีละครั้งเดียวเท่านั้นในวันทำพิธีชดเชยบาป (ลนต 16 ดู ฮบ 9:6-14) ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอนก็มีม่านแยกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์        (1 พกษ 6:16) ในพระวิหารของกษัตริย์เฮโรดก็มีม่านกั้นเช่นนี้ด้วย (มธ 27:51//)