Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โครงค้ำกระโจม

          15ท่านจะต้องทำกรอบฝาตั้งของกระโจมที่ประทับด้วยไม้กระถินเทศ  16แต่ละกรอบยาวสิบศอกและกว้างหนึ่งศอกครึ่ง  17แต่ละกรอบจะมีเดือยc รับสองเดือย เพื่อยึดกรอบเข้าด้วยกัน  18ท่านจะต้องทำเช่นนี้สำหรับกรอบฝาตั้งทุกอันของกระโจมที่ประทับ กรอบฝาตั้งสำหรับกระโจมที่ประทับด้านใต้ยี่สิบกรอบ  19และทำฐานเงินสี่สิบอันเพื่อรองรับกรอบฝาตั้งทั้งยี่สิบกรอบให้แต่ละกรอบมีสองฐานเพื่อรับเดือยสองเดือย  20สำหรับกระโจมที่ประทับด้านเหนือท่านจะทำกรอบฝาตั้งยี่สิบกรอบ  21และทำฐานเงินสี่สิบฐาน สองฐานใต้แต่ละกรอบ  22สำหรับกระโจมที่ประทับด้านหลังทางตะวันตก ท่านจะทำกรอบฝาตั้งหกกรอบ  23และทำอีกสองกรอบสำหรับมุมทางด้านหลังกระโจมที่ประทับ  24กรอบสำหรับมุมจะยึดกันสนิทd ตั้งแต่ด้านล่างจนถึงด้านบนที่ระดับห่วงตัวแรก ท่านจะทำเช่นนี้สำหรับกรอบทั้งสองที่ทำมุมกัน  25ดังนั้น จะมีแปดกรอบ มีฐานเงินรองรับทั้งสิ้นสิบหกฐาน กรอบละสองฐาน  26ท่านจะทำไม้ขวางด้วยไม้กระถินเทศ ห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งด้านหนึ่งของกระโจมที่ประทับ  27และอีกห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งอีกด้านหนึ่งของกระโจมที่ประทับ ห้าอันสำหรับกรอบฝาตั้งทางด้านตะวันตกคือด้านหลังของกระโจม  28ไม้ขวางอันกลางอยู่กลางกรอบฝาตั้งพอดีและยาวจากกรอบแรกไปจนถึงกรอบสุดท้าย  29ท่านจะหุ้มกรอบฝาตั้งเหล่านี้ด้วยทองคำและทำห่วงทองคำไว้ร้อยไม้ขวางด้วย และหุ้มไม้ขวางด้วยทองคำเช่นเดียวกัน  30ท่านจะต้องสร้างกระโจมที่ประทับขึ้น ตามแบบที่เราได้แสดงให้ท่านเห็นบนภูเขา


c แต่ละฐานมีร่องรับเดือยสองเดือยที่ส่วนล่างของกรอบ

d "สนิท" ตามตัวอักษรแปลว่า "อย่างสมบูรณ์" 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย