ความผิดที่ต้องจ่ายค่าชดใช้

4ถ้าผู้ใดมีทุ่งนาหรือสวนองุ่นให้สัตว์เลี้ยงของตนเล็มหญ้า แต่ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้ไปกินหญ้าในทุ่งนาของผู้อื่นa ผู้นั้นจะต้องนำผลผลิตส่วนที่ดีที่สุดในทุ่งนาหรือในสวนองุ่นของตนมาชดใช้ความเสียหาย

5ถ้าเกิดไฟไหม้ลามไปเผากอหนามแล้วไหม้กองฟ่อนข้าวหรือต้นข้าวทั้งที่มีรวงแล้วหรือเพิ่งงอกขึ้น ผู้ที่จุดไฟจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

6ถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับอีกคนหนึ่งให้ดูแล แล้วของนั้นถูกขโมยไปจากบ้าน ถ้าขโมยถูกจับได้ ผู้รับฝากจะต้องใช้คืนเป็นสองเท่า  7แต่ถ้าจับขโมยไม่ได้ เจ้าของบ้านจะต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อสาบานว่า ตนไม่ได้ขโมยสิ่งที่เป็นของเพื่อนบ้าน

8เมื่อเกิดข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สมบัติ ไม่ว่าจะเป็นโค ลา แกะ เสื้อผ้าหรือของหายซึ่งมีผู้อ้างว่าเป็นของตน ให้นำข้อพิพาทมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าทรงตัดสินว่าเป็นผู้ผิดb จะต้องใช้คืนให้คู่กรณีเป็นสองเท่า

9ถ้าผู้ใดฝากลา โค แกะหรือสัตว์ใด ๆ ไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์นั้นตายไปหรือบาดเจ็บ หรือถูกลักขโมยไปโดยไม่มีผู้รู้เห็นเป็นพยาน  10ผู้รับฝากจะต้องสาบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตนไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน ผู้เป็นเจ้าของจะยอมรับความเสียหายนั้นc และผู้รับฝากไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย  11แต่ถ้าผู้รับฝากได้ขโมยสัตว์นั้นจริง ๆ เขาจะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของ  12ถ้าสัตว์นั้นถูกสัตว์ป่ากัดตาย เขาจะนำซากส่วนที่เหลืออยู่มาให้ดูเป็นหลักฐาน ไม่จำเป็นต้องชดใช้

          13ถ้าผู้ใดยืมสัตว์ไปจากเพื่อนบ้าน แล้วสัตว์นั้นบาดเจ็บหรือตายไปขณะที่เจ้าของไม่อยู่ ผู้ที่ยืมจะต้องชดใช้  14แต่ถ้าเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ที่ยืมไม่ต้องชดใช้ ถ้าเป็นสัตว์ที่เช่ามาใช้ เจ้าของก็ได้ค่าเช่าทดแทนความเสียหายแล้ว


22 a ต้นฉบับภาษากรีกเพิ่ม "ผู้นั้นจะเอาผลผลิตจากทุ่งนาของตนชดใช้ค่าเสียหายในทุ่งนาของเพื่อนบ้าน แต่ถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์ของตนทำลายทุ่งนาของเพื่อนบ้านทั้งหมด"

b "พระเจ้าทรงตัดสิน" โดยใช้คำพิพากษาของศาล โดยการทดลองอย่างรุนแรงด้วยการลุยไฟ ดำน้ำ ฯลฯ (ordeal) การประกาศยืนยันโดยประกาศก หรือโดยการสาบาน

c แปลได้อีกว่า "เจ้าของจะยอมรับคำสาบานนี้"