Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ความผิดที่ต้องจ่ายค่าชดใช้

4ถ้าผู้ใดมีทุ่งนาหรือสวนองุ่นให้สัตว์เลี้ยงของตนเล็มหญ้า แต่ปล่อยสัตว์เหล่านั้นให้ไปกินหญ้าในทุ่งนาของผู้อื่นa ผู้นั้นจะต้องนำผลผลิตส่วนที่ดีที่สุดในทุ่งนาหรือในสวนองุ่นของตนมาชดใช้ความเสียหาย

5ถ้าเกิดไฟไหม้ลามไปเผากอหนามแล้วไหม้กองฟ่อนข้าวหรือต้นข้าวทั้งที่มีรวงแล้วหรือเพิ่งงอกขึ้น ผู้ที่จุดไฟจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

6ถ้าผู้ใดฝากเงินหรือสิ่งของไว้กับอีกคนหนึ่งให้ดูแล แล้วของนั้นถูกขโมยไปจากบ้าน ถ้าขโมยถูกจับได้ ผู้รับฝากจะต้องใช้คืนเป็นสองเท่า  7แต่ถ้าจับขโมยไม่ได้ เจ้าของบ้านจะต้องมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อสาบานว่า ตนไม่ได้ขโมยสิ่งที่เป็นของเพื่อนบ้าน

8เมื่อเกิดข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สมบัติ ไม่ว่าจะเป็นโค ลา แกะ เสื้อผ้าหรือของหายซึ่งมีผู้อ้างว่าเป็นของตน ให้นำข้อพิพาทมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า ผู้ที่พระเจ้าทรงตัดสินว่าเป็นผู้ผิดb จะต้องใช้คืนให้คู่กรณีเป็นสองเท่า

9ถ้าผู้ใดฝากลา โค แกะหรือสัตว์ใด ๆ ไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์นั้นตายไปหรือบาดเจ็บ หรือถูกลักขโมยไปโดยไม่มีผู้รู้เห็นเป็นพยาน  10ผู้รับฝากจะต้องสาบานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตนไม่ได้ขโมยทรัพย์สินของเพื่อนบ้าน ผู้เป็นเจ้าของจะยอมรับความเสียหายนั้นc และผู้รับฝากไม่จำเป็นต้องชดใช้ค่าเสียหาย  11แต่ถ้าผู้รับฝากได้ขโมยสัตว์นั้นจริง ๆ เขาจะต้องชดใช้ให้แก่เจ้าของ  12ถ้าสัตว์นั้นถูกสัตว์ป่ากัดตาย เขาจะนำซากส่วนที่เหลืออยู่มาให้ดูเป็นหลักฐาน ไม่จำเป็นต้องชดใช้

          13ถ้าผู้ใดยืมสัตว์ไปจากเพื่อนบ้าน แล้วสัตว์นั้นบาดเจ็บหรือตายไปขณะที่เจ้าของไม่อยู่ ผู้ที่ยืมจะต้องชดใช้  14แต่ถ้าเจ้าของอยู่ด้วย ผู้ที่ยืมไม่ต้องชดใช้ ถ้าเป็นสัตว์ที่เช่ามาใช้ เจ้าของก็ได้ค่าเช่าทดแทนความเสียหายแล้ว


22 a ต้นฉบับภาษากรีกเพิ่ม "ผู้นั้นจะเอาผลผลิตจากทุ่งนาของตนชดใช้ค่าเสียหายในทุ่งนาของเพื่อนบ้าน แต่ถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์ของตนทำลายทุ่งนาของเพื่อนบ้านทั้งหมด"

b "พระเจ้าทรงตัดสิน" โดยใช้คำพิพากษาของศาล โดยการทดลองอย่างรุนแรงด้วยการลุยไฟ ดำน้ำ ฯลฯ (ordeal) การประกาศยืนยันโดยประกาศก หรือโดยการสาบาน

c แปลได้อีกว่า "เจ้าของจะยอมรับคำสาบานนี้"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย