การลักขโมยสัตว์

37ถ้าผู้ใดขโมยโคหรือแกะ ไปฆ่าหรือขาย ผู้นั้นจะต้องชดใช้ในอัตราโคห้าตัวต่อโคหนึ่งตัว แกะสี่ตัวต่อแกะหนึ่งตัว

22  1ถ้าขโมยถูกจับได้ขณะกำลังเข้ามาขโมยแล้วถูกเจ้าของบ้านฆ่าตาย คนฆ่าก็ไม่มีผิดฐานฆ่าคนตาย  2แต่ถ้าเขาฆ่าขโมยนั้นหลังดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว เขาก็มีผิดฐานฆ่าคนตาย ขโมยจะต้องชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด ถ้าเขาไม่มีอะไรเป็นของตนเลย เขาจะถูกขายเป็นค่าชดใช้สิ่งที่เขาขโมยไป  3ถ้าพบสัตว์ที่เขาขโมยไปยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นโค ลาหรือแกะ เขาจะต้องชดใช้เป็นสองเท่า