Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลสู้รบกับชาวอามาเลขd

8ชาวอามาเลขโจมตีชาวอิสราเอลที่เรฟีดิม  9โมเสสสั่งโยชูวาว่าe "จงเลือกชายบางคนและออกไปสู้รบกับชาวอามาเลขในวันพรุ่งนี้ ข้าพเจ้าจะยืนอยู่บนยอดเนินถือไม้เท้าของพระเจ้า"  10โยชูวาทำตามที่โมเสสสั่ง ออกไปf สู้รบกับชาวอามาเลข ขณะที่โมเสส อาโรนและเฮอร์ขึ้นไปบนยอดเนิน  11เมื่อใดที่โมเสสยกมือขึ้น ชาวอิสราเอลก็ได้เปรียบ แต่เมื่อเขาลดมือลง ชาวอามาเลขก็กลับได้เปรียบ  12เมื่อมือของโมเสสเมื่อยล้า อาโรนกับเฮอร์ก็เอาก้อนหินมารองให้โมเสสนั่ง แล้วทั้งสองคนก็ช่วยกันประคองมือของโมเสสไว้คนละข้าง

ดังนั้น มือของโมเสสก็ชูมั่นอยู่จนตะวันตกดิน  13โยชูวามีชัยชนะเหนือชาวอามาเลข และฆ่าชาวอามาเลขทุกคนด้วยดาบ  14องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า "จงเขียนเรื่องนี้ลงในหนังสือให้เป็นที่จดจำกันตลอดไป จงบอกโยชูวาว่า เราจะทำลายชาวอามาเลขให้หมดสิ้น จะไม่มีใครในใต้ฟ้านี้จดจำชาวอามาเลขได้อีก"  15โมเสสจึงสร้างแท่นบูชาขึ้นให้ชื่อว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นธงของข้าพเจ้าg  16เขาพูดว่า "จงชูธงขององค์พระผู้เป็นเจ้าขึ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงสู้รบกับชาวอามาเลขตลอดไปทุกยุคทุกสมัย"


d เรื่องเล่าโบราณนี้อาจมาจากตำนานยาห์วิสต์ เป็นธรรมประเพณีของเผ่าทางใต้ ซึ่งผู้เรียบเรียงนำมาเล่าติดต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เรฟีดิม ซึ่งเล่าก่อนนี้ แท้จริงแล้วชาวอามาเลขอาศัยอยู่ทางเหนือขึ้นไปอีกในบริเวณเนเกบและแถบภูเขาเสอีร์ (ปฐก 14:7; กดว 13:29; วนฉ 1:16; 1 พศด 4:42ฯ) ซึ่งอาจเป็นที่ตั้งของเมืองโฮรมาห์ (กดว 14:39-45; ดู ฉธบ 25:17-19; 1 ซมอ 15) กล่าวกันว่าอามาเลขเป็นหลานของเอซาว    (ปฐก 36:12,16) และชาวอามาเลขเป็นชนชาติเก่าแก่ชาติหนึ่ง (กดว 24:20) ในสมัยผู้วินิจฉัย ชาวอามาเลขเป็นพันธมิตรกับโจรชาวมีเดีย และยังเป็นศัตรูที่น่ากลัวอยู่อีกในรัชสมัยของกษัตริย์ดาวิด พระคัมภีร์จะไม่กล่าวถึงชาวอามาเลขอีกจนถึง 1 พศด 4:43 และ สดด 83:7

e ที่นี่เป็นครั้งแรกที่เราพบชื่อโยชูวาในหนังสือปัญจบรรพ

f "ออกไป" ตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู 

g "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นธงของข้าพเจ้า" ภาษาฮีบรูว่า "ยาห์เวห์ นิสสี" คำว่า "ธง" ในข้อ 16 เป็นการสันนิษฐานจากข้อ 15 นี้ แทนคำว่า "บัลลังก์" ในต้นฉบับภาษาฮีบรู

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย