Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

โมเสสหลบหนีไปแคว้นมีเดียนc

11ต่อมาเป็นเวลานาน เมื่อโมเสสเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วd เขาออกไปเยี่ยมเยียนเพื่อนร่วมชาติ เห็นเขาเหล่านั้นถูกบังคับให้ทำงานหนัก เขาเห็นชาวอียิปต์คนหนึ่งกำลังทุบตีชาวฮีบรู เพื่อนร่วมชาติของเขา  12โมเสสมองดูทั่ว ๆ ไม่เห็นใคร จึงฆ่าชาวอียิปต์ผู้นั้นแล้วเอาศพหมกทรายไว้  13วันรุ่งขึ้น เขากลับไปอีก เห็นชาวฮีบรูสองคนกำลังต่อสู่กัน เขาถามคนที่ทำผิดว่า "ทำไมท่านจึงทุบตีเพื่อนร่วมชาติของท่านเล่า"  14ชาวฮีบรูคนนั้นตอบว่า "ใครตั้งท่านเป็นผู้นำ และผู้ตัดสินพวกเราเล่า ท่านจะฆ่าข้าพเจ้าเหมือนฆ่าชาวอียิปต์ผู้นั้นหรือ" โมเสสกลัวมาก คิดในใจว่า "ใคร ๆ ต้องรู้เรื่องนี้แล้วแน่ ๆ"  15พระเจ้าฟาโรห์ทรงทราบเรื่องนี้ จึงทรงพยายามประหารโมเสส แต่โมเสสหลบหนีพระเจ้าฟาโรห์ไปe ในแผ่นดินมีเดียน และนั่งลงข้างบ่อน้ำแห่งหนึ่ง

16สมณะชาวมีเดียนคนหนึ่งf มีบุตรหญิงเจ็ดคน บุตรหญิงเหล่านี้มาตักน้ำใส่รางไว้ เพื่อให้ฝูงแพะแกะของบิดากิน  17แต่พวกเลี้ยงแกะบางคนมาถึงและขับไล่พวกเธอไป โมเสสจึงเข้าไปช่วยป้องกันไว้ และตักน้ำให้ฝูงแพะแกะกิน  18เมื่อหญิงสาวเหล่านี้กลับไปหาเรอูเอลผู้เป็นบิดาg เขาถามว่า "ทำไมวันนี้ลูกกลับมาบ้านแต่วัน"  19บุตรหญิงตอบว่า "ชาวอียิปต์คนหนึ่งช่วยพวกลูกไว้ไม่ให้ถูกพวกเลี้ยงแกะรังแก เขายังตักน้ำให้เราและให้ฝูงแพะแกะของเราอีกด้วย"  20บิดาจึงถามบุตรหญิงว่า "เขาอยู่ไหนล่ะ ทำไมลูกปล่อยให้เขาอยู่ที่โน่น จงไปเรียกเขามากินอาหารกับเราซิ"  21โมเสสเต็มใจอาศัยอยู่กับเรอูเอล เรอูเอลจึงยกศิปโปราห์บุตรหญิงให้เป็นภรรยา  22ศิปโปราห์ให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง โมเสสคิดในใจว่า "ฉันเป็นคนแปลกหน้าอยู่ต่างแดน" จึงตั้งชื่อบุตรว่า "เกอร์โชม"h


c ข้อ 11-22 (หรือบางคนคิดว่า ข้อ 15-22 เท่านั้น) มาจากตำนานยาห์วิสต์ โดยปกติ มักจะคิดกันว่า แคว้น  มีเดียน แคว้นมีเดียนอยู่ในคาบสมุทรอาราเบีย ทางตอนใต้ของแคว้นเอโดมทางตะวันออกของอ่าวอาคาบา  นิทานชาวบ้านของชาวอาหรับเล่าว่า โมเสสเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ แต่ในสมัยโมเสสชาวมีเดียนยังไม่ได้ตั้งหลักแหล่งแน่นอน ยังเป็นคนเร่ร่อนอยู่ตามเส้นทางคมนาคมสำคัญในปาเลสไตน์ (ปฐก 37:28,36) และในคาบสมุทรซีนาย (กดว 10:29-32) บางครั้งยังรุกรานแคว้นโมอับ (ปฐก 36:35 ดู กดว 22:4,7; 25:6,18; 31:1-9; ยชว 13:21) กิเดโอนมีชัยชนะต่อชาวมีเดียนในปาเลสไตน์ตอนกลาง (วนฉ 6-8 ดู อสย 9:3; 10:26) เรารู้รายละเอียดเกี่ยวกับดินแดนของชาวมีเดียนชัดขึ้นใน 1 พกษ 11:18 ซึ่งเล่าถึงเจ้าชายชาวเอโดมที่หนีไปประเทศอียิปต์ โดยข้ามแคว้นมีเดียนและทะเลทรายปาราน คือดินแดนตอนใต้ของถิ่นทุรกันดารเนเกบ ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองคาเดชและประเทศอียิปต์ ดังนั้น แคว้นมีเดียนที่พระเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่โมเสสนั้น น่าจะตั้งอยู่ในคาบสมุทรซีนาย ทางตะวันออกของทะเลทรายปาราน และไม่ใช่ในคาบสมุทรอาราเบีย

d พระคัมภีร์ไม่กล่าวถึงการศึกษาของโมเสส อพย 11:3 เพียงแต่ยืนยันว่า เขาเป็น "คนสำคัญคนหนึ่ง" และ กจ 7:22 ยืนยันว่า เขา "ได้เรียนรู้วิชาความรู้ทุกอย่างของชาวอียิปต์" โยเซฟัสและฟีโลได้เสริมรายละเอียดที่เป็นตำนานเข้าไปอีก

e "ไป" แปลตามต้นฉบับภาษากรีกและซีเรียค ส่วนต้นฉบับภาษาฮีบรู ว่า "ตั้งหลักแหล่ง"

f ดู 18:1 เชิงอรรถ a

g พระคัมภีร์ให้ข้อมูลขัดแย้งกันในเรื่องที่ว่าพ่อตาของโมเสสเป็นใครและชื่ออะไร ในที่นี้พ่อตาของโมเสสชื่อ  เรอูเอล เป็นสมณะชาวมีเดียน ส่วนใน 3:1; 4:18; 18:1 เขาชื่อเยโธร กดว 10:29 พูดถึงโฮบับ บุตรของ       เรอูเอล ชาวมีเดียน และ วนฉ 1:16; 4:11 พูดถึงโฮบับ ชาวเคไนต์ ชื่อเรอูเอลไม่ค่อยสำคัญนัก เพราะพบเพียงสองครั้งที่นี่และใน กดว 10:29 กดว 10:29 พยายามประนีประนอมธรรมประเพณีที่ว่าโมเสสได้แต่งงานกับหญิงชาวเคไนต์ กับธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งที่ว่าเขาได้แต่งงานกับหญิงชาวมีเดียน อันที่จริงธรรมประเพณีสองสายนี้ต้องแยกกัน ประเพณีแรกจากตำนานยาห์วิสต์มีต้นกำเนิดในปาเลสไตน์ตอนใต้สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์อันดีระหว่างเผ่ายูดาห์กับชาวเคไนต์ ระลึกว่าโมเสสได้แต่งงานกับคนต่างชาติ ส่วนธรรมประเพณีที่สองมาจากตำนานเอโลฮิสต์ซึ่งให้ความสำคัญแก่การอพยพจากอียิปต์เท่านั้น น่าจะให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์มากกว่า

h เป็นการอธิบายรากศัพท์แบบชาวบ้าน อธิบายเฉพาะพยางค์แรก ger "คนต่างถิ่น คนต่างแดน"

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย