Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สรุปคำปราศรัย

18ท่านทั้งหลายจะต้องใส่ถ้อยคำเหล่านี้ของข้าพเจ้าไว้ในใจและในวิญญาณของท่าน ท่านจะต้องผูกไว้ที่มือเป็นเครื่องหมาย คาดไว้ที่หน้าผาก  19ท่านจะต้องพร่ำสอนบรรดาบุตรของท่าน ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ทั้งเวลานั่งอยู่ในบ้านและเดินตามถนน ทั้งเวลาไปนอนและตื่นนอน  20ท่านจะต้องเขียนไว้ที่เสาประตูบ้านของท่านและที่ประตูเมือง     21แล้วท่านกับบุตรหลานจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้ว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษตราบเท่าที่ท้องฟ้ายังคงอยู่เหนือแผ่นดิน

22ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกประการที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านอย่างเคร่งครัด    คือรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน เดินตามทุกวิถีทางของพระองค์และซื่อสัตย์ต่อพระองค์  23องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงขับไล่ชนชาติเหล่านี้ออกไปทั้งหมดต่อหน้าท่าน แล้วท่านจะเข้ายึดครองแผ่นดินของชนชาติที่ใหญ่กว่าและมีอำนาจมากกว่าท่าน  24พื้นแผ่นดินที่เท้าของท่านเหยียบลงไปจะเป็นของท่าน เขตแดนของท่านจะแผ่จากถิ่นทุรกันดารทางใต้จนถึงเทือกเขาเลบานอนทางเหนือ จากแม่น้ำยูเฟรติสทางตะวันออกไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทาง  ตะวันตก  25จะไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านได้ ไม่ว่าท่านจะไปทางใด องค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านจะทรงบันดาลให้ทุกคนหวาดผวาและเกรงกลัวท่าน ดังที่ พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน

26ดูซิ วันนี้ข้าพเจ้าให้ท่านเลือกระหว่างคำอวยพรกับคำสาปแช่ง  27คำอวยพร ถ้าท่านเชื่อฟังบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้             28คำสาปแช่ง ถ้าท่านไม่เชื่อฟังบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และเปลี่ยนวิถีทางที่ข้าพเจ้าชี้บอกท่านในวันนี้ เพื่อไปติดตามเทพเจ้าอื่นที่ท่านไม่เคยรู้จักมาก่อน  29เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ทรงนำท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ท่านกำลังจะเข้าไปยึดครองเป็นกรรมสิทธิ์ ท่านจะต้องประกาศคำอวยพรนี้จากภูขาเกริซิมและประกาศคำสาปแช่งจากภูเขาเอบาล  30ภูเขาทั้งสองนี้ อยู่ทางด้านตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดน ในแผ่นดินของชาว คานาอัน ซึ่งอยู่ในหุบเขาอาราบาห์ ตรงข้ามกับเมืองกิลกาล ใกล้กับต้นโอ๊กแห่งโมเรห์d      31ท่านทั้งหลายกำลังจะข้ามแม่น้ำจอร์แดน เข้าไปยึดครองแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ประทานให้ท่าน ดังนั้น เมื่อท่านจะเข้ายึดครองและอยู่ที่นั่นแล้ว  32ท่านจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎเกณฑ์ทุกประการที่ข้าพเจ้าประกาศต่อหน้าท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด


d ข้อ 30 นี้เป็นคำอธิบายของผู้คัดลอก แต่มีความสับสนอยู่ไม่น้อย เพราะภูเขาทั้งสองและต้นโอ๊กแห่งโมเรห์นี้ไม่อยู่ที่เมืองกิลกาล ใกล้เมืองเยรีโค (ยชว 4:19 เชิงอรรถ b) แต่อยู่ใกล้เมืองเชเคม (ปฐก 12:6)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย