Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

คำสัญญา และคำเตือน

8ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกประการที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้ แล้วท่านจะแข็งแกร่งเข้ายึดครองแผ่นดินที่ท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนี้ได้  9ท่านจะได้มีชีวิตยืนนานในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้ว่า จะประทานให้บรรพบุรุษของท่าน และลูกหลานของเขา แผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งไหลบริบูรณ์

10แผ่นดินที่ท่านทั้งหลายจะเข้าไปยึดครองนี้ ไม่เหมือนแผ่นดินอียิปต์ที่ท่านออกมา ที่นั่นท่านหว่านพืชแล้วต้องปั่นระหัดทดน้ำเข้ามาb เหมือนทำสวนผัก  11แต่แผ่นดินที่ท่านกำลังจะข้ามไปยึดครองนั้น เป็นแผ่นดินที่มีเนินเขาและหุบเขาที่ได้รับน้ำฝนจากฟ้า  12องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทรงเอาพระทัยใส่ดูแลแผ่นดินนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านทอดพระเนตรแผ่นดินนี้ตลอดทั้งปี  13เพราะฉะนั้น ถ้าท่านเชื่อฟังและปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ข้าพเจ้ามอบให้ท่านในวันนี้อย่างเคร่งครัด คือรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และรับใช้พระองค์สุดจิตสุดใจและสุดวิญญาณ  14เราc จะให้ฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล มีฝนตกในฤดูใบไม้ร่วง และในฤดูใบไม้ผลิ เพื่อท่านจะเก็บเกี่ยวข้าวสาลี เหล้าองุ่นและน้ำมันมะกอกเทศได้  15เราจะให้หญ้าในทุ่งสำหรับฝูงสัตว์ของท่าน ท่านจะมีอาหารกินจนอิ่ม  16จงระวังให้ดีอย่าปล่อยใจของท่านให้ถูกชักชวนหันเหไปรับใช้และกราบไหว้เทพเจ้าอื่น  17มิฉะนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าจะกริ้วท่าน แล้วพระองค์จะทรงปิดท้องฟ้า มิให้ฝนตก แผ่นดินจะไม่ให้ผลผลิต แล้วท่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วในแผ่นดินอันอุดมที่องค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังจะประทานให้ท่าน


b แปลตามตัวอักษรว่า "ใช้เท้าทดน้ำ" ข้อความนี้อาจหมายถึง การใช้เท้าถีบระหัด หรือการใช้เท้าเหยียบคันดินกั้นน้ำในราง

c ในข้อ 14-15 ผู้พูดเปลี่ยนจากโมเสสเป็นพระยาห์เวห์อย่างกระทันหัน (ดู 7:4; 17:3; 28:20)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย