Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กล่าวโทษกรุงดามัสกัสและอาณาจักรอิสราเอล

17. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษกรุงดามัสกัสa

          ดูซิ กรุงดามัสกัสจะไม่เป็นเมืองอีกแล้ว

          จะเป็นแต่กองสิ่งปรักหักพัง

          2เมืองบริวารbจะถูกทิ้งร้างตลอดไป

          จะเป็นที่อยู่ของฝูงแพะแกะ

          ซึ่งจะนอนโดยไม่มีผู้ใดรบกวน

          3เอฟราอิมจะสูญเสียป้อมปราการ

          และกรุงดามัสกัสจะสูญเสียอำนาจปกครอง

          ชาวซีเรียที่รอดชีวิตจะมีความรุ่งเรืองเหมือนกับชาวอิสราเอล

          - พระยาห์เวห์จอมจักรวาลตรัส

          4วันนั้น ความรุ่งเรืองของยาโคบจะตกต่ำ

          ร่างกายที่เคยอ้วนพีจะซูบผอมลง

          5จะเป็นเหมือนผู้เก็บเกี่ยวcรวบต้นข้าว

          ใช้มือเกี่ยวรวงข้าว

และเก็บข้าวตกในหุบเขาเรฟาอิม

          6จะมีแต่ผลตกค้างเหลืออยู่เพียงไม่กี่ผล

          เหมือนเมื่อฟาดต้นมะกอกเทศให้ผลหล่น

          เพียงสองสามลูกจะเหลืออยู่บนยอด

          หรือสี่ห้าลูกเหลืออยู่บนกิ่งที่เคยมีผลดก

          - พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัส

         

          7วันนั้น ผู้คนจะมองดูพระผู้สร้างของตน นัยน์ตาเขาจะมองดูพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของอิสราเอล 8เขาจะไม่มองดูแท่นบูชาที่มือของเขาสร้างไว้ เขาจะไม่มองสิ่งที่นิ้วของเขาได้ทำขึ้น คือเสาไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเทพีอาเชราห์ และแท่นเผาเครื่องหอมd

         

          9วันนั้น เมืองป้อมของเขาจะเป็นเหมือนเมืองที่ถูกทิ้งร้าง

ของชาวฮีไวต์และชาวอาโมไรต์

ซึ่งเขาได้ทิ้งร้างเมื่อชาวอิสราเอลเข้ามาe

จะมีแต่เมืองที่ถูกทิ้งร้าง

10เพราะท่านได้ลืมพระเจ้าผู้ทรงช่วยท่านให้รอดพ้น

และมิได้ระลึกถึงศิลาซึ่งเป็นที่ลี้ภัยของท่าน

ท่านปลูกต้นไม้ที่ร่มรื่นf

และทาบกิ่งของชนต่างชาติ

11แม้ต้นไม้เหล่านี้จะงอกขึ้นในวันที่ท่านปลูก

จะออกดอกในเช้าวันรุ่งขึ้น

ท่านก็จะเก็บเกี่ยวอะไรไม่ได้เลย

ในวันที่ท่านเจ็บป่วยและเจ็บปวดอย่างที่จะรักษาไม่หาย

12ฟังซิ เสียงกึกก้องของชนหลายชาติg

เหมือนเสียงคลื่นของทะเล

เสียงดังของนานาชาติ

เหมือนเสียงโครมครามของน้ำตก

13ชนชาติทั้งหลายส่งเสียงโครมครามเหมือนเสียงของน้ำมากมาย

แต่พระเจ้าจะทรงขู่ และพวกเขาจะหนีไปไกล

จะถูกไล่เหมือนแกลบที่ถูกลมบนภูเขาพัดกระจัดกระจายไป

เหมือนฝุ่นหมุนวนเมื่อถูกลมพายุพัดปลิวไป

14เวลาเย็น ทุกสิ่งน่าสะพรึงกลัว

แต่ก่อนรุ่งเช้า ทุกสิ่งก็หายไปแล้ว

นี่คือชะตากรรมของผู้ที่ริบของของเรา

นี่คือชะตากรรมของผู้ที่ปล้นเรา

17 a แม้คำกล่าวโทษนี้จะถูกเรียกว่า “คำกล่าวโทษกรุงดามัสกัส” แต่คำกล่าวโทษกรุงดามัสกัสก็มีเพียงในข้อแรกเท่านั้น และยังกล่าวควบไปกับคำกล่าวโทษอิสราเอลในข้อต่อมา – คำประกาศพระวาจานี้น่าจะกล่าวไว้ราวปี 735 ก.ค.ศ. เมื่อกรุงดามัสกัสเป็นพันธมิตรกับอิสราเอล ยกทัพมาจู่โจมยูดาห์ (ดู 7:1 เชิงอรรถ b) – กรุงดามัสกัสถูกพระเจ้าทิกลัท-ปิเลเสอร์ทรงยึดได้ในปี 732 ก.ค.ศ. ส่วนกรุงสะมาเรียถูกกษัตริย์ซาร์กอนทรงยึดได้ในปี 721.

b “เมืองบริวาร” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก - แทนข้อความว่า “เมืองบริวารจะถูกทิ้งร้างตลอดไป” ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “บรรดาเมืองอาโรเออร์(จะ)ถูกทิ้ง” แต่ทว่าเรารู้จักเมืองที่มีชื่อ “อาโรเออร์” เพียงสองเมือง เมืองหนึ่งอยู่ในแคว้นโมอับ และอีกเมืองหนึ่งอยู่ในดินแดนของชนเผ่ากาด จึงตั้งอยู่ห่างจากกรุงดามัสกัสมากจนไม่น่าจะถูกอ้างถึงควบคู่กับกรุงดามัสกัส

c “ผู้เก็บเกี่ยว” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “การเก็บเกี่ยว”

d ข้อ 7-8 กล่าวทำนายถึงการกลับใจ เป็นข้อความที่เพิ่มเติมเข้ามาในภายหลัง เพราะคำพยากรณ์นี้กล่าวถึงภัยพิบัติเท่านั้น

e “ชาวอาโมไรต์และฮีไวต์” – แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ซึ่งอาจเป็นข้อความดั้งเดิม – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ป่าทึบและป่าโปร่ง” – ไม่ว่าจะแปลอย่างไร การจู่โจมของศัตรูที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าถูกเปรียบกับการเข้ายึดครองแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ในสมัยของโยชูวา

f “ต้นไม้ที่ร่มรื่น” เป็นการกล่าวพาดพิงถึง “สวนอาโดนิส” ซึ่งเป็นสวนชั่วคราวที่ปลูกขึ้นเป็นเกียรติแด่เทพเจ้าอาโดนิส-ทัมมุส เทพเจ้าแห่งพืชผัก (ดู อสค 8:14)

g ข้อ 12-14 น่าจะกล่าวพาดพิงถึงการจู่โจมของกษัตริย์เซนนาเคริบ และการที่กรุงเยรูซาเล็มพ้นจากการถูกทำลายในปี 701 ก.ค.ศ. – ดู 29:5-7; 37:36.