Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ค. คำกล่าวโทษชนต่างชาติa

กล่าวโทษกรุงบาบิโลนb       
13. 1คำพยากรณ์กล่าวโทษกรุงบาบิโลน ที่อิสยาห์บุตรของอามอสได้เห็น

          2จงยกสัญญาณขึ้นบนเนินเขาโล่งเตียน

          จงร้องตะโกนเรียกเขาทั้งหลาย

          จงโบกมือให้เขาเข้าไปโจมตีประตูเมืองของเจ้านาย

          3เราได้สั่งนักรบศักดิ์สิทธิ์cของเรา

          ได้เรียกทหารชำนาญศึกให้รับใช้ความกริ้วของเรา

          เขาภูมิใจในความยิ่งใหญ่ของเรา

          4ฟังซิ เสียงอึกทึกบนภูเขาเหมือนกับเสียงประชาชนจำนวนมาก

          เป็นเสียงตะโกนของบรรดาอาณาจักร

          และนานาชาติที่มาชุมนุมกัน

          พระยาห์เวห์จอมจักรวาลทรงระดมพลเพื่อทำสงคราม

          5เขาทั้งหลายมาจากแผ่นดินไกล จากสุดขอบฟ้า

          พระยาห์เวห์และอาวุธแห่งพระพิโรธ

          กำลังมาเพื่อทำลายแผ่นดินทั้งหมด

          6จงร้องคร่ำครวญเถิด เพราะวันของพระยาห์เวห์ใกล้เข้ามาแล้ว

          วันนั้น พระผู้ทรงสรรพานุภาพจะทรงทำลายทุกสิ่ง

          7ดังนั้น มือของทุกคนจะอ่อนเปลี้ย

          ทุกคนจะหมดกำลังใจ

          8เขาทั้งหลายจะตกใจ จะเจ็บปวดและรับทรมาน

          ทุรนทุรายเหมือนหญิงที่กำลังจะคลอดบุตร

          แต่ละคนจะตกตะลึงมองหน้ากัน

          ใบหน้าของเขาจะแดงเหมือนไฟ

          9ดูซิ วันของพระยาห์เวห์จะมาอย่างไร้เมตตา

          เป็นวันแห่งพระพิโรธและความโกรธกริ้ว

          เพื่อทำให้แผ่นดินเป็นที่รกร้าง

          และเพื่อทำลายคนบาปให้หมดจากแผ่นดิน

          10ดวงดาวในท้องฟ้าและดาวไถจะไม่ส่องแสงอีก

          ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อขึ้น ดวงจันทร์จะไม่ทอแสง

          11เราจะลงโทษโลกเพราะความชั่วร้าย

          จะลงโทษคนอธรรมเพราะความผิดของเขา

          เราจะทำให้ความเย่อหยิ่งของคนจองหองจบลง

          จะปราบความหยิ่งยโสของบรรดาทรราช

          12เราจะทำให้หาคนได้ยากยิ่งกว่าหาทองคำบริสุทธิ์

          หามนุษย์ได้ยากยิ่งกว่าหาทองคำแห่งโอฟีร์

          13ดังนั้น เราจะทำให้ท้องฟ้าสั่นสะเทือน

          ทำให้แผ่นดินสั่นสะท้านจนถึงรากฐาน

          เพราะพระพิโรธของพระยาห์เวห์จอมจักรวาล

          ในวันที่ทรงเกรี้ยวกราด

          14แต่ละคนจะหนีกลับไปหาประชากรของตน

          แต่ละคนจะหนีไปยังแผ่นดินของตน

          เหมือนละมั่งที่ถูกไล่ล่า

          เหมือนแกะที่ไม่มีผู้รวมฝูง

          15ผู้ใดถูกพบก็จะถูกแทง

          ผู้ใดถูกจับก็จะถูกฆ่าด้วยดาบ

          16เขาจะเห็นทารกของตนถูกฟาดลงจนแหลก

          บ้านของเขาจะถูกปล้น

          ภรรยาของเขาจะถูกข่มขืน

17ดูซิ เรากำลังจะยุยงชาวมีเดียdให้มาสู้รบกับเขา

          ชาวมีเดียไม่สนใจเรื่องเงิน

และไม่ไยดีเรื่องทองคำ

18คันธนูของเขาจะสังหารชายหนุ่ม

เขาจะไม่ปรานีทารกแรกเกิด

ตาของเขาจะไม่สงสารเด็กๆ

19กรุงบาบิโลนซึ่งรุ่งเรืองเหนือบรรดาอาณาจักร

เป็นเมืองที่งดงามและน่าภูมิใจของชาวเคลเดีย

จะถูกพระเจ้าทรงทำลาย

เหมือนเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์

20จะไม่มีผู้ใดเข้ามาอยู่หรืออาศัยที่นั่นอีกตลอดทุกชั่วอายุคน

ชาวอาหรับจะไม่ตั้งกระโจมที่นั่น

ผู้เลี้ยงแกะจะไม่นำฝูงแกะมาพักที่นั่น

21แต่สัตว์ป่าจะมาอยู่ที่นั่น

บ้านของเขาจะมีนกฮูกเต็มไปหมด

นกกระจอกเทศจะมาอยู่ที่นั่น

แพะป่าจะโลดเต้นอยู่ที่นั่น

22หมาจิ้งจอกจะเห่าหอนอยู่ในป้อมe

หมาในจะเห่าหอนอยู่ในวังหรูหรา

เวลาของเมืองนั้นใกล้เข้ามาแล้ว

วันของเมืองนั้นจะไม่ยืดเยื้อต่อไป                  

13 a บทที่ 13-23 รวบรวมคำกล่าวโทษชนต่างชาติไว้ด้วยกันเหมือนใน ยรม บทที่ 40-51 และ อสค บทที่ 25-32 -- บทประพันธ์เหล่านี้แต่งขึ้นในสมัยหลังจากประกาศกอิสยาห์ – โดยเฉพาะคำกล่าวโทษเกี่ยวกับกรุงบาบิโลนในบทที่ 13-14.

b บทประพันธ์บทนี้แต่งขึ้นตอนปลายของการถูกเนรเทศ – กรุงบาบิโลนยังมีความเจริญรุ่งเรือง (ข้อ 19) แต่ก็ใกล้จะถูกชาวมีเดียทำลาย (ข้อ 17 – ดูข้อ 5) – บทประพันธ์บทนี้อยู่ในวรรณกรรมประเภท “คำคร่ำครวญ” หรือ “qina” – ดู 1:21 เชิงอรรถ d.

c “นักรบศักดิ์สิทธิ์” – แปลตามตัวอักษรว่า “ผู้ศักดิ์สิทธิ์” – เทียบ ยรม 51:27-28 (คำกล่าวโทษกรุงบาบิโลน); ยรม 6:4; 22:7; ยอล 4:9 (คำกล่าวโทษกรุงเยรูซาเล็ม) – การถวายนักรบแด่พระเจ้าเป็นองค์ประกอบประการหนึ่งของ “สงครามศักดิ์สิทธิ์” (ยชว 3:5) แต่สงครามเช่นนี้ พระยาห์เวห์จะไม่ทรงทำ “เพื่อ” อิสราเอลอีก แต่อาจทรงทำสงครามเพื่อ “ลงโทษ” อิสราเอล

d “ชาวมีเดีย” เป็นชนเผ่านักรบอินโด-ยูโรเปียน ทีแรกเคยเป็นพันธมิตรกับชาวบาบิโลนต่อสู้กับชาวอัสซีเรีย แต่ต่อมาได้รวมกำลังกับชาวเปอร์เซียในรัชสมัยพระเจ้าไซรัส เข้ามาทำลายกรุงบาบิโลนในปี 539 ก.ค.ศ.

e “ป้อม” –แปลตามสำนวนแปลภาษาละตินฉบับ Vulgata – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “แม่หม้าย”