Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1เมื่อสันบาลลัท โทบีอาห์ ชาวอาหรับ ชาวอัมโมน และชาวเมืองอัชโดดรู้ว่าการซ่อมแซมกำแพงกรุงเยรูซาเล็มกำลังคืบหน้า และช่องโหว่ต่างๆกำลังถูกปิด เขาทั้งหลายก็โกรธมาก 2จึงตกลงกันวางแผนมาโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและก่อความวุ่นวายขึ้นaที่นั่น

          3พวกเราอธิษฐานต่อพระเจ้าของเรา และวางยามไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาโจมตีเมืองbได้ 4แต่ชาวยิวพูดกันว่า “เรี่ยวแรงของผู้แบกของจวนจะหมดแล้ว เศษหินมีจำนวนมาก เราคงจะสร้างกำแพงขึ้นใหม่ไม่เสร็จแน่ๆ” 5ศัตรูของเราพูดว่า “พวกเราจะเข้าจู่โจมก่อนที่เขารู้ตัวและเห็นพวกเรา เราจะฆ่าเขาและยับยั้งงานของเขา”

          6ชาวยิวที่อาศัยอยู่ใกล้ศัตรูมาบอกเราถึงสิบครั้งว่า “เขากำลังจะมาจากทุกแห่งcเข้าโจมตีพวกเรา” 7ข้าพเจ้าจึงวางคนdไว้ในส่วนต่ำที่สุดข้างหลังกำแพงที่ยังสร้างไม่เสร็จ จัดวางประชาชนตามครอบครัวของเขา ถือดาบ หอก และคันธนู 8ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วeจึงไปพูดกับชนชั้นสูง เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งหลายว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัว จงต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน เพื่อบุตรชายหญิง เพื่อภรรยาและบ้านของท่านเถิด” 9เมื่อศัตรูรู้ว่าเรารู้แผนของเขา และพระเจ้าทรงทำลายแผนงานของเขาแล้วf พวกเราทุกคนต่างกลับมาสร้างกำแพงส่วนของตนต่อไป

          10ตั้งแต่นั้นมา คนของข้าพเจ้าครึ่งหนึ่งทำงานก่อสร้าง อีกครึ่งหนึ่งสวมเสื้อเกราะ ถือหอก โล่และคันธนู บรรดาผู้นำคอยเฝ้าดูแลประชากรทั้งหลายg 11ผู้ก่อสร้างกำแพงและผู้แบกขนวัสดุก่อสร้าง มือหนึ่งทำงาน อีกมือหนึ่งถืออาวุธh 12ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดที่เอวขณะที่กำลังก่อสร้าง ผู้เป่าเขาสัตว์ยืนอยู่ข้างข้าพเจ้า 13ข้าพเจ้าบอกชนชั้นสูง เจ้าหน้าที่ และประชากรทั้งหลายว่า “งานก่อสร้างมีอยู่มากและกระจายอยู่หลายแห่ง พวกเราจึงต้องกระจายอยู่บนกำแพงห่างจากกัน 14ท่านอยู่ที่ใด ถ้าได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ ก็จงมารวมกันรอบพวกเรา พระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงสู้รบเพื่อเรา” 15พวกเราทำงานต่อไปตั้งแต่รุ่งเช้าจนถึงดาวขึ้น คนครึ่งหนึ่งถือหอกเฝ้าi 16ข้าพเจ้ายังสั่งประชาชนให้ทุกคนกับผู้รับใช้ค้างคืนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะเป็นยามเฝ้าพร้อมกับเราในเวลากลางคืน และทำงานเวลากลางวัน”j 17แล้วข้าพเจ้า ญาติพี่น้อง บรรดาผู้รับใช้และยามประจำตัวของข้าพเจ้า ไม่ถอดเสื้อผ้าออกเลย แต่ละคนถืออาวุธไว้ในมือขวาkตลอดเวลา

4 a เวลานั้นผู้ปกครองแคว้นสะมาเรีย อัมโมนและอาราเบียได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองแคว้นฟีลิสเตีย ซึ่งมีเมืองอัชโดดเป็นเมืองหลวง ดังนั้นแคว้นต่างๆทั้งหมดนี้จึงล้อมแคว้นยูดาห์ที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่ทุกด้าน คือแคว้นสะมาเรียทางเหนือ แคว้นอัมโมนทางตะวันออก แคว้นอาราเบียทางทิศใต้ และแคว้นฟีลิสเตียทางตะวันตก ทำให้ชาวกรุงเยรูซาเล็มมีความท้อแท้และร้องคร่ำครวญเป็นข้อความในข้อ 4 และทุกคนมีความกังวลใจ (เทียบข้อ 8)

b “ป้องกันไม่ให้เขาโจมตีเมือง” – แปลโดยคาดคะเน – แปลตามตัวอักษรว่า “ป้องกันจากพวกเขา”

c “เขากำลังมาจากทุกแห่ง” – แปลตามสำนวนแปลภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “พวกท่านกำลังมาสู้กับเรา”

d “ข้าพเจ้าจึงวางคน” – สำเนาโบราณภาษากรีกบางฉบับว่า “บรรดาทหารเข้าประจำที่”

e “ข้าพเจ้าพิจารณาแล้ว” – แปลตามตัวอักษรว่า “เมื่อข้าพเจ้าเห็น”

f บางคนเสริมข้อความว่า “เขาก็ถอนกำลัง”

g “บรรดาผู้นำคอยเฝ้าดูแลประชากรทั้งปวง” – แปลตามตัวอักษรว่า “บรรดาผู้นำอยู่ด้านหลังตระกูลยูดาห์ทั้งหมด”

h “ถืออาวุธ” – แปลตามตัวอักษรว่า “ถือสิ่งที่โยนได้”

i “คนครึ่งหนึ่งถือหอกเฝ้าอยู่” – บางคนคิดว่าข้อความนี้เป้นวลีที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมโดยคัดมาจากข้อ 10.

j การไม่อนุญาตให้ผู้ที่อาศัยอยู่นอกกรุงกลับไปบ้านในเวลากลางคืน ก็เพื่อรักษาความปลอดภัยของเขา และเพื่อปกป้องกรุงเยรูซาเล็มจากศัตรูในเวลากลางคืน แต่ในเวลาเดียวกันก็ป้องกันมิให้ใครหนีไปบอกความลับให้ศัตรู

k “ในมือขวา” – แปลโดยคาดคะเน – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ของน้ำ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย