Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การก่อสร้างกำแพงกรุงเยรูซาเล็มa

  1. 1มหาสมณะเอลียาชิบกับพี่น้องสมณะได้ลงมือสร้างประตูแกะขึ้นใหม่ เจิมถวายแด่

 พระเจ้าb แล้วตั้งบานประตูขึ้น เขาสร้างและเจิมถวายกำแพงแด่พระเจ้าจนถึงหอศตพล**และหอคานันเอล 2ชาวเมืองเยริโคได้สร้างกำแพงช่วงต่อไป และศักคูร์บุตรอิมรีก็สร้างต่อไปอีก 3ลูกหลานของหัสเสนาอาห์สร้างประตูปลา เขาตั้งวงกบและใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู 4เมเรโมทบุตรอูรีอาห์ บุตรฮักโขสซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป เมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์ บุตรเมเชซาเบลซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ซาโดกบุตรบาอานา 5ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป ชาวเมืองเทโคอาซ่อมแซมช่วงต่อไป แต่ชนชั้นสูงไม่ยอมทำงานหนักตามคำสั่งของบรรดาหัวหน้างานc

6โยยาดาบุตรปาเสอาห์ และเมชุลลามบุตรเบโสไดอาห์ซ่อมแซมประตูเก่าd เขาตั้งวงกบ ใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู 7เมลาติยาห์ชาวเมืองกิเบโอน ยาโดนชาวเมืองเมโรโนท ชาวเมืองกิเบโอนและชาวเมืองมิสปาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปจนถึงจวนผู้ว่าราชการแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติสe 8อุสซีเอลบุตรคารฮายาห์ช่างทองfซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป และฮานันยาห์ ผู้ปรุงเครื่องหอมซ่อมแซมช่วงต่อไป เขาทั้งสองบูรณะกำแพงกรุงเยรูซาเล็มไปจนถึงกำแพงกว้าง

          9เรไฟยาห์บุตรของคูร์ ผู้ปกครองเขตครึ่งหนึ่งของกรุงเยรูซาเล็มได้ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 10เยดายาห์บุตรคารุมัฟซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตรงข้ามกับบ้านของตน คัทธุชบุตรคาชับเนยาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 11มัลคิยาห์บุตรคาริม และคัสชูบบุตรปาคัทโมอับซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปจนถึงหอเตาอบg 12ชัลลูมบุตรฮัลโลเหช ผู้ปกครองเขตอีกครึ่งหนึ่งของกรุงเยรูซาเล็มซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป บุตรหญิงของเขาhก็ช่วยงานก่อสร้างด้วย 13คานูนกับชาวเมืองศาโนอาค์ซ่อมแซมประตูหุบเขาขึ้นใหม่ ตั้งบานประตู ติดกลอนและดาลประตู และยังซ่อมแซมกำแพงเป็นระยะทางหนึ่งพันศอกไปจนถึงประตูกองขยะi 14มัลคิยาห์บุตรเรคาบ ผู้ปกครองเขตเบธฮัคเคเรมซ่อมแซมประตูกองขยะ เขาตั้งบานประตู ติดกลอนและดาลประตู

          15ชัลลูมบุตรโคลโคเซห์ ผู้ปกครองเขตเมืองมิสปาห์ ซ่อมแซมประตูน้ำพุ สร้างหลังคา ใส่บานประตู ติดกลอนและดาลประตู เขายังสร้างกำแพงสระสิโลอาห์ใกล้ราชอุทยานไปจนถึงบันไดซึ่งลงไปจากนครของกษัตริย์ดาวิดj 16เนหะมีย์บุตรอัสบูก ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเบธ-ซูร์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปจนถึงหน้าหลุมศพของราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด ถึงสระที่ขุดขึ้นk และถึงโรงทหารl 17ชนเลวีซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป คือเรคูมบุตรบานี คาชานิยาห์ผู้ปกครองครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเคอีลาห์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปในนามผู้อาศัยในเขตถิ่นของตน 18บินนุยบุตรเคนาดัด ผู้ปกครองอีกครึ่งหนึ่งของเขตเมืองเคอีลาห์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปพร้อมกับบรรดาพี่น้อง 19เอเซอร์บุตรเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ ซ่อมแซมอีกช่วงหนึ่งตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังคลังอาวุธที่มุมกำแพง

          20บารุคบุตรศับบัย ซ่อมแซมช่วงต่อไปด้วยความมุ่งมั่นmจากมุมกำแพงจนถึงประตูบ้านของมหาสมณะเอลียาชิบ 21เมเรโมทบุตรอุรีอาห์ บุตรฮักโขส ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปอีกตั้งแต่ประตูบ้านของมหาสมณะเอลียาชิบจนถึงสุดเขตบ้านของเอลียาชิบ 22บรรดาสมณะซึ่งพำนักอยู่รอบๆกรุงเยรูซาเล็มซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 23เบนยามินและคัสซูบซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตรงข้ามกับบ้านของตน อาซิริยาห์บุตรมาอาเสอาห์ บุตรอานานิยาห์ ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปใกล้บ้านของตน 24บินนุยบุตรคานาดัดซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตั้งแต่บ้านของอาซาริยาห์จนถึงทางโค้งที่มุมกำแพง 25ปาลาลบุตรอุซัยทำงานnที่มุมกำแพงและที่หอซึ่งยื่นจากพระราชวังชั้นบนออกไปที่ลานทหารยาม เปดายาห์บุตรปาโรชซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 26พนักงานประจำพระวิหารซึ่งพำนักอยู่ที่เนินโอเฟลoซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงหน้าประตูน้ำทางตะวันออกและหน้าหอที่ยื่นออกมา 27ชาวเมืองเทโคอาซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปตั้งแต่ตรงข้ามหอใหญ่ที่ยื่นออกมา ไปจนถึงกำแพงเนินโอเฟล

          28บรรดาสมณะซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปทางเหนือจากประตูม้าขึ้นไป แต่ละคนซ่อมกำแพงตรงข้ามกับบ้านของตน 29ซาโดกบุตรอิมเมอร์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านของตน เชไมอาห์บุตรเชคานิยาห์ คนเฝ้าประตูด้านตะวันออกซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป 30คานันยาห์บุตรเชเลมิยาห์ และคานูนบุตรคนที่หกของศาลาฟซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป เมชุลลามบุตรเบเรคิยาห์ซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไปซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องของตน 31มัลคิยาห์ช่างทองซ่อมแซมกำแพงช่วงต่อไป จนถึงบ้านของพนักงานประจำพระวิหารและบ้านของพ่อค้า ตรงข้ามกับประตูตรวจพล จนถึงห้องชั้นบนที่มุมกำแพง 32บรรดาช่างทองและพ่อค้าซ่อมแซมกำแพงช่วงสุดท้ายระหว่างห้องชั้นบนที่มุมกำแพงกับประตูแกะ

ศัตรูต่อต้านการก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่

            33เมื่อสันบาลลัทรู้ว่าพวกเรากำลังก่อสร้างกำแพงขึ้นใหม่ก็ไม่พอใจและโกรธมาก เยาะเย้ยชาวยิว 34เขาพูดต่อหน้าพี่น้องและกำลังพลของแคว้นสะมาเรียว่า “พวกยิวน่าสมเพชเหล่านี้กำลังทำอะไรกัน เขาจะสร้างเสร็จและถวายเครื่องบูชา หรือ เขาคิดจะทำให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาคิดจะกู้เอาหินที่ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ” 35โทบีอาห์ข้าราชการของแคว้นอัมโมนอยู่ข้างๆ พูดว่า “ให้เขาสร้างไปเถอะ ถ้าสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งจะกระโดดขึ้นไป กำแพงหินนั้นก็จะพังลงมาแน่ๆ” 36ข้าพเจ้าจึงอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย โปรดทรงฟังเถิด เพราะข้าพเจ้าทั้งหลายถูกสบประมาทมากเพียงใด ขอทรงบันดาลให้คำเย้ยหยันเหล่านี้กลับตกบนศีรษะของเขาเถิด ขอทรงบันดาลให้เขาถูกปล้นและถูกจับเป็นเชลยไปต่างแดนด้วยเถิด 37โปรดอย่าทรงอภัยความชั่วร้ายของเขา และอย่าทรงลบล้างบาปของเขาไปให้พ้นพระพักตร์เลย เพราะเขาทั้งหลายได้ดูหมิ่นบรรดาผู้ก่อสร้าง”

          38พวกเราจึงสร้างกำแพงต่อไป กำแพงทั้งหมดก็ต่อกันสูงได้ครึ่งหนึ่งแล้ว เพราะประชาชนตั้งใจทำงาน

3 a บทที่ 3 นี้คัดลอกเอกสารที่เก็บรักษาไว้ในหอสมุดของพระวิหาร เข้ามารวมกับ “บันทึกความจำส่วนตัว” ของเนหะมีย์ เอกสารนี้มีข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในกรุงเยรูซาเล็ม (ดูแผนที่)  -- ดู 2 ซมอ 5:9ฯ; 2 พกษ 14:13 เชิงอรรถ b – และเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทางการเมืองของแคว้นยูดาห์ซึ่งมีเมืองสำคัญ 5 เมือง ได้แก่ กรุงเยรูซาเล็ม เมืองเบธ-ฮัคเคเรม เมืองมิสปาห์ เมืองเบธ-ชูร์ และเมืองเคอีลาห์ (ดูแผนที่)

b “เจิมถวายแด่พระเจ้า” – บางคนแปลโดยคาดคะเนให้สอดคล้องกับข้อ 3 และ 6 ว่า “ตั้งวงกบ”

** “หอศตพล” – เราไม่รู้ว่า “หอศตพล” นี้อยู่ที่ไหน

c “หัวหน้างาน” หมายถึงเนหะมีย์และเพื่อนร่วมงานของเขา

d “ประตูเก่า” – สำนวนแปลโบราณภาษาซีเรียคว่า “ประตูของส่วนใหม่(ของเมือง)” – “ส่วนใหม่” นี้เพิ่งถูกผนวกเข้ามาก่อนนั้นไม่นาน อยู่ทางทิศเหนือ (ดู ศฟย 1:10-11) – ใน นหม 12:39 ประตูนี้เรียกว่า “ประตูเอฟราอิม”

e “จวนผู้ว่าราชการแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส” - แปลโดยคาดคะเน

f “อุสซิเอล....ช่างทอง” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “สมาชิกกลุ่มช่างโลหะ” ตามสำนวนแปลภาษาโบราณภาษาซีเรียค

g “หอเตาอบ” – หรือ “หอที่หัวมุม” ตาม 2 พศด 26:9 - หอนี้อยู่ที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเยรูซาเล็ม

h “บุตรหญิงของเขา” – บางคนแปลโดยคาดคะเนว่า “บุตรชายของเขา”

i “ประตูกองขยะ” – แปลตามสำนวนแปลภาษากรีก – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “ประตูเนยแข็ง” อาจจะเป็นการเปรียบเทียบกลิ่นเหม็นของกองขยะกับเนยแข็ง – ในภายหลัง ประตูนี้ได้ชื่อว่า “ประตูของชาวเอสเสน”

j “นครของกษัตริย์ดาวิด” เป็นส่วนเก่าที่สุดของกรุงเยรูซาเล็ม ตั้งอยู่บนเนินโอเฟล ทางด้านใต้ของบริเวณพระวิหารและพระราชวังของกษัตริย์ซาโลมอน (ดู 2 ซมอ 5:9 เชิงอรรถ f) -- นักโบราณคดีได้ขุดพบบันใดที่กล่าวนี้ตัดอยู่ในหินผา

k “สระที่ขุดขึ้น” เป็นสระเก็บน้ำเก่าสำหรับเก็บกักน้ำจากบ่อกิโฮนซึ่งอยู่นอกกำแพงเมือง กษัตริย์เฮเซคียาห์ทรงถมสระนี้เมื่อมีการขุดอุโมงค์ส่งน้ำจากบ่อกิโฮนนี้ผ่านหินผาไปถึงสระสิโลอัมโดยตรง (ดู 2 พกษ 20:20 เชิงอรรถ k)

l “โรงทหาร” – แปลตามตัวอักษรว่า “บ้านของนักรบผู้กล้าหาญ” – คงหมายถึงที่พักค่ายหนึ่งซึ่งเคยเป็นที่พักของกองทหารรักษาพระองค์ (2 ซมอ 16:6; 23:8)

m “ด้วยความมุ่งมั่น” – แปลตามตัวอักษรว่า “เขาลุกเป็นไฟ” – แต่บางคนคิดว่าเป็นคำที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมเข้ามา เพราะไม่มีคำนี้ในสำเนาโบราณบางฉบับ

n “ทำงาน” – ต้นฉบับภาษาฮีบรูไม่มีกริยานี้ - เราจึงแปลโดยคาดคะเนโดยซ้ำกริยาที่อยู่ตอนปลายของข้อนี้

o “พนักงานประจำพระวิหารซึ่งพำนักอยู่ที่เนินโอเฟล” – บางคนคิดว่าเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเพิ่มเข้ามาจาก 11:21.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย