Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลเสียใจที่เกือบจะทำลายล้างเผ่าเบนยามินa

21 1ชาวอิสราเอลเคยสาบานไว้ที่เมืองมิสปาห์ว่า 'พวกเราจะไม่มีใครยอมยกบุตรสาวให้เป็นภรรยาของชนเผ่าเบนยามินเลย' 2ประชากรขึ้นไปที่เมืองเบธเอลเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่ที่นั่นจนเย็น ร้องไห้คร่ำครวญเสียงดัง 3ทูลว่า 'ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ทำไมเหตุการณ์นี้จึงเกิดขึ้นในอิสราเอล ทำไมเผ่าหนึ่งจะต้องสูญหายไปจากอิสราเอลในวันนี้?b 4วันรุ่งขึ้น ประชากรลุกขึ้นแต่เช้าตรู่ สร้างพระแท่นบูชาขึ้นที่นั่น ถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา 5แล้วชาวอิสราเอลถามกันว่า 'ในบรรดาชาวอิสราเอลเผ่าต่าง ๆ มีใครบ้างที่ไม่ได้ขึ้นมาชุมนุมเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์?' –เขาทั้งหลายเคยสาบานไว้ว่า ผู้ใดที่ไม่ขึ้นมาเฝ้าพระยาห์เวห์ที่เมืองมิสปาห์จะต้องถูกประหาร

6แต่ชาวอิสราเอลรู้สึกเสียใจในเรื่องเผ่าเบนยามินพี่น้องของตนกล่าวว่า 'วันนี้ ชนเผ่าหนึ่งถูกทำลายไปจากอิสราเอล 7เราจะทำอย่างไรดีจึงจะจัดหาภรรยาให้แก่ผู้ที่ยังเหลืออยู่เล่า เราเคยสาบานไว้ต่อพระยาห์เวห์ว่า เราจะไม่ยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขาเลย?'

ชาวอิสราเอลให้หญิงสาวชาวยาเบชเป็นภรรยาของชนเผ่าเบนยามิน

8ชาวอิสราเอลถามกันว่า 'ในบรรดาเผ่าต่างๆของอิสราเอล ใครบ้างไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าพระยาห์เวห์ที่เมืองมิสปาห์?' เขาพบว่า ไม่มีใครจากเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาดมาชุมนุมกันที่ค่าย 9เมื่อมีการระดมพล ไม่มีใครจากเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาดอยู่ที่นั่นเลย 10ชุมชนอิสรเาอลจึงส่งทหารกล้าจำนวนหนึ่งหมื่นสองพันคนไปที่นั่นพร้อมกับสั่งว่า 'จงไปฆ่าทุกคนที่อยู่ในเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาด รวมทั้งผู้หญิงและเด็ก 11ท่านทั้งหลายจงทำดังนี้ จงฆ่าผู้ชายทุกคนและผู้หญิงทุกคนที่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชาวแล้ว แต่จงไว้ชีวิตหญิงสามพรหมจารี' และเขาก็ทำดังนั้นc 12ในหมู่ชาวเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาด เขาพบหญิงสาวพรหมจารีสี่ร้อยคนซึ่งไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับชายใด จึงพาตัวมาที่ค่าย (ที่เมืองชิโลห์ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอัน)

13ที่ชุมนุมทั้งหมดจึงส่งผู้ถือสารไปบอกชนเผ่าเบนยามินที่หินผาริมโมนเสนอสันติภาพ 14ชนเผ่าเบนยามินก็กลับมาในเวลานั้น ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆจึงยกหญิงสาวชาวเมืองยาเบชในแคว้นกิเลอาดที่เขาไว้ชีวิตให้เป็นภรรยา แต่ก็ยังไม่พอสำหรับทุกคน

ชนเผ่าเบนยามินลักพาหญิงสาวชาวเมืองชิโลห์

15ประชากรอิสราเอลรู้สึกเสียใจในเรื่องเผ่าเบนยามิน เพราะพระยาห์เวห์ทรงทำให้ชนอิสราเอลเผ่าต่างๆแตกแยกกัน 16บรรดาผู้อาวุโสของชุมชนกล่าวว่า 'เราจะทำอย่างไรดีเพื่อจัดหาภรรยาให้คนที่รอดชีวิตอยู่ เพราะบรรดาหญิงจากเผ่าเบนยามินถูกฆ่าตายหมดแล้ว?' 17เขายังเสริมอีกว่า 'ชนเผ่าเบนยามินที่รอดชีวิตอยู่จะต้องมีทายาทสืบต่อไปd เพื่อไม่ให้เผ่าหนึ่งต้องสูญเสียไปจากอิสราเอล?' 18แต่เราไม่สามารถยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาของเขา' –เพราะชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆสาบาน สาปแช่งผู้ที่ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของชนเผ่าเบนยามิน!'

19เขาจึงว่า 'ในไม่ช้าจะมีงานฉลองพระยาห์เวห์ประจำปีที่เมืองชิโลห์'e (เมืองนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองเบธเอล ด้านตะวันออกของถนนระหว่างเมืองเบธเอลและเมืองเชเคม อยู่ทางใต้เมืองเลโบนาห์) 20เขาจึงบอกชนเผ่าเบนยามินว่า 'จงไปซ่อนตัวอยู่ในสวนองุ่นเถิด 21คอยดูให้ดี เมื่อเห็นบรรดาหญิงสาวชาวเมืองชิโลห์ออกมาเริงระบำร่วมกัน ก็จงออกมาจากสวนองุ่น ให้แต่ละคนฉุดหญิงสาวชาวเมืองชิโลห์คนหนึ่งเพื่อเป็นภรรยาแล้วกลับไปในแผ่นดินเบนยามินเถิด 22ถ้าบิดาหรือพี่น้องชายของหญิงสาวเหล่านั้นมาประท้วงกับเราเราจะบอกว่า "ปล่อยเขาไปเพราะเห็นแก่เราเถิด เพราะเราไม่สามารถจัดหาภรรยาได้พอสำหรับทุกคนในสงคราม และเนื่องจากว่าท่านไม่ได้ยกบุตรสาวให้พวกเขา ท่านจึงไม่ผิดสาบาน"'f

23ชนเผ่าเบนยามินก็ทำตาม แต่ละคนได้ภรรยาจากจำนวนหญิงสาวที่ออกมาเริงระบำ ซึ่งเขาฉุดมาได้ เขาเดินทางกลับไปยังแผ่นดินที่เป็นมรดกของตน สร้างเมืองขึ้นใหม่และเข้าอยู่ที่นั่น

24ในเวลาเดียวกัน ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆก็แยกย้ายกันกลับไปยังเผ่าและตระกูลของตน แต่ละคนออกจากที่นั่นกลับไปยังแผ่นดินที่เป็นมรดกของตน

25ในสมัยนั้น ชาวอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ปกครอง แต่ละคนจึงทำตามใจของตนg


21a บทนี้นำเรื่องจากธรรมประเพณีสองสายเข้ามาไว้ด้วยกันเชื่อมด้วยคำสรุปในข้อ 14 ธรรมประเพณีสายแรกคงจะมาจากสักการสถานที่เมืองมิสปาห์ ธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งมาจากสักการสถานที่เมืองเบธเอล ผู้เรียบเรียง วนฉ หลังการเนรเทศคงจะได้ปรับปรุงข้อความจนเราไม่แน่ใจว่าเป็นเช่นนี้หรือเปล่า เรื่องการนำหญิงสาวชาวยาเบช-กิเลอาดมาให้เป็นภรรยาของชนเผ่าเบนยามิน ต้องการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างชาวเมืองนี้กับชนเผ่าเบนยามินในสมัยของกษัตริย์ซาอูล (ดู 1 ซมอ 11:1; 30:11-13) ส่วนเรื่องการฉุดหญิงสาวที่เมืองชิโลห์มาเป็นภรรยาของชนเผ่าเบนยามินนั้น อาจสะท้อนเทศกาลฉลองโบราณในฤดูเก็บผล
องุ่นซึ่งเป็นการชุมนุมของหญิงสาวที่ต้องการหาสามี

b ความขัดแย้งระหว่างเผ่าไม่ได้ทำลายความรู้สึกสมานฉันท์ที่ผูกพันประชากรอิสราเอลไว้ด้วยกัน ผู้เรียบเรียง วนฉ สมัยหลังการเนรเทศจึงเน้นเรื่องนี้โดยย้ำถึง 'ชุมชนอิสราเอล' บ่อยๆ

c 'แต่จงไว้ชีวิต... เขาก็ทำดังนั้น' แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูละข้อความนี้

d “ชนเผ่าเบนยามิน…มีทายาทสืบต่อไป” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “พวกเราจะรักษาคนที่รอดชีวิตอยู่ไว้อย่างไรสำหรับชนเผ่าเบนยามิน”

e งานฉลองนี้น่าจะเป็นงานฉลองของชาวคานาอัน (ดู 9:27) ซึ่งต่อมาชาวอิสราเอลจะฉลองกันในเทศกาลเก็บเกี่ยว (อยพ 23:16) หรือเทศกาลอยู่เพิง (ฉธบ 16:13)

f ตัวบทของข้อนี้ค่อนข้างจะสับสน แต่ดูเหมือนเป็นการกล่าวพาดพิงถึงเหตุการณ์ที่เมืองยาเบช-ในแคว้นกิเลอาดเมื่อจำนวนผู้หญิงที่ไม่ถูกฆ่ามีจำนวนไม่พอสำหรับชาวเบนยามินที่เหลือทุกคนและยังพาดพิงไปถึงคำสาบานที่เมืองมิสปาห์ด้วย

g เรื่องชนเผ่าเบนยามินใน 19:1-21:25 เริ่มต้นและจบลงด้วยข้อความเดียวกันใน 17:6 และ 18:1 ในที่นี้ อาจเป็นการต่อเติมของผู้เรียบเรียง หรือเป็นคำอธิบายของบรรดาสมณะประจำสักการสถานที่เมืองเบธเอล ซึ่งมีทรรศนะคล้ายกับบรรดาสมณะประจำราชวิหารที่เมืองดานในเรื่องชนเผ่าดาน (ดู 17:1 เชิงอรรถ b)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย