ชาวอิสราเอลสาบานจะลงโทษชาวเมืองกิเบอาห์

20 1ชาวอิสราเอลทุกคน ตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบาaรวมทั้งแผ่นดินกิเลอาด มาชุมนุมพร้อมหน้ากันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่เมืองมิสปาห์ 2ชุมชนของพระยาห์เวห์ที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าของประชากรและชนทุกเผ่าของอิสราเอลนับรวมได้สี่แสนคนbเป็นทหารราบถืออาวุธ 3ชนเบนยามินได้ยินว่า ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นขึ้นไปที่เมืองมิสปาห์ ชาวอิสราเอลถามกันว่า 'อาชญากรรมนี้เกิดขึ้นอย่างไร' 4ชนเลวีที่เป็นสามีของหญิงที่ถูกฆ่าตอบว่า “ข้าพเจ้ากับภรรยาน้อยมาถึงเมืองกิเบอาห์ของเผ่าเบนยามิน เพื่อค้างคืนที่นั่น 5'ชาวเมืองกิเบอาห์ได้มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า เวลากลางคืน มาล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่ ตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้า แต่แล้วเขาก็ข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้าจนตาย 6ข้าพเจ้าเอาศพของภรรยาน้อยมาตัดเป็นชิ้น ๆ ส่งไปทั่วดินแดนที่เป็นมรดกของอิสราเอล คนเหล่านี้ประกอบอาชญากรรมที่น่าอับอายในอิสราเอล 7ท่านทุกคนที่นี่ก็เป็นชาวอิสราเอล จงปรึกษากันและตัดสินในเรื่องนี้เถิด'

8ประชาชนทั้งหมดลุกขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันตะโกนว่า 'เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่กระโจม จะไม่ยอมกลับไป! 9เราจะทำกับเมืองกิเบอาห์อย่างนี้ เราจะจับสลากc 10จากทุกเผ่าของอิสราเอล เราจะเลือกสิบคนจากร้อยคน เลือกร้อยคนจากพันคนและเลือกพันคนจากหมื่นคนเพื่อไปจัดหาอาหารสำหรับทหารที่จะไปลงโทษเมืองกิเบอาห์d ของเผ่าเบนยามินให้สมกับความผิดอันน่าอับอายที่เขาได้กระทำในอิสราเอล' 11แล้วชาวอิสราเอลทุกคนระดมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าโจมตีเมือง

ชนเผ่าเบนยามินไม่ยอมลงดทษผู้กระทำผิด

12ชาวอิสราเอลเผ่าต่าง ๆส่งคนไปทั่วเผ่าe เบนยามินบอกว่า 'อาชญากรรมเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท่ามกลางท่านทั้งหลาย? 13จงส่งตัวคนวิปริตในเมืองกิเบอาห์มาให้เราฆ่าเสีย เราจะได้กำจัดความเลวร้ายนี้ไปให้พ้นจากอิสราเอล' แต่ชนเผ่าเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงพี่น้องชาวอิสราเอลอื่นๆ

การสู้รบครั้งแรกf

14ชนเผ่าเบนยามินระดมพลจากเมืองต่างๆมาชุมนุมกันที่เมืองกิเบอาห์เพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆ 15ในวันนั้น ชนเผ่าเบนยามินระดมทหารจากเมืองต่าง ๆได้สองหมื่นหกพันคนที่ชำนาญการรบ ไม่นับชาวเมืองกิเบอาห์g 16ในจำนวนคนเหล่านี้มีทหารที่ชำนาญการรบเป็นพิเศษเจ็ดร้อยคน เป็นคนถนัดซ้าย ทุกคนสามารถให้สาแหรกยิงกระสุนได้แม่นยำ แม้ผมเส้นเดียวก็ไม่พลาด

17ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆระดมพลได้สี่แสนคน ล้วนเป็นนักรบที่ชำนาญการใช้ดาบ 18ชาวอิสราเอลขึ้นไปที่เมืองเบธเอลเพื่อทูลถามพระเจ้าว่า 'ชนเผ่าใดจะเป็นผู้เข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินก่อน?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'ชนเผ่ายูดาห์ต้องไปก่อน'

19เช้าวันรุ่งขึ้น ชาวอิสราเอลยกพลไปตั้งค่ายใกล้เมืองกิเบอาห์ 20เขาออกไปต่อสู้กับชนเผ่าเบนยามิน ตั้งแนวรบหน้าเมืองกิเบอาห์ 21แต่ชนเผ่าเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ และในวันนั้นฆ่าทหารอิสราเอลเสียสองหมื่นสองพันh 23แล้วชาวอิสราเอลขึ้นไปยังเมืองเบธเอลร้องไห้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์จนถึงเวลาเย็น เขาทูลถามพระยาห์เวห์อีกว่า 'พวกเราควรจะเข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินพี่น้องของเราอีกไหม?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงไปต่อสู้กับเขาเถิด!' 22กองทัพอิสราเอลก็มีกำลังใจขึ้น กลับไปตั้งแนวรบอยู่ในที่เดียวกันกับวันก่อน 24ชาวอิสราเอลเข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินเป็นวันที่สอง 25และในวันที่สองนี้ ชนเผ่าเบนยามินออกจากเมืองกิเบอาห์มาต่อสู้และฆ่าทหารอิสราเอลอีกหนึ่งหมื่นแปดพันคน ทุกคนล้วนเป็นผู้ชำนาญการรบ

26แล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดและประชากรทุกคนขึ้นไปที่เมืองเบธเอล ร้องไห้อยู่ที่นั่นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ อดอาหารตลอดทั้งวันจนถึงเย็น และถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 27ชาวอิสราเอลทูลถามพระยาห์เวห์ ในเวลานั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่น 28และฟีเนหัส บุตรของเอเลอาเซอร์ บุตรของอาโรนปฏิบัติศาสนกิจต่อหน้าหีบพันธสัญญา ชาวอิสราเอลทูลถามว่า 'พวกเราควรจะไปรบกับชนเผ่าเบนยามินพี่น้องของเราอีก หรือเลิกรบ?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงไปเถิด! พรุ่งนี้ เราจะมอบเขาไว้ในอำนาจของท่าน'i

ชนเผ่าเบนยามินพ่ายแพ้j

29ชาวอิสราเอลวางทหารซุ่มไว้รอบเมืองกิเบอาห์ 30ในวันที่สาม เขาขึ้นไปต่อสู้กับชนเผ่าเบนยามิน และตั้งแนวรบหน้าเมืองกิเบอาห์เช่นเดียวกับครั้งก่อน 31ชนเผ่าเบนยามินออกมาสู้รบกับประชากรและถูกล่อออกไปห่างจากเมือง เขาเริ่มฆ่าชาวอิสราเอลบางคนตายตามถนนที่ไปสู่เมืองเบธเอล และเมืองกิเบอาห์k และตามที่โล่งนอกเมืองเช่นเคย เขาฆ่าชาวอิสราเอลเสียประมาณสามสิบคน 32ชนเผ่าเบนยามินคิดว่า 'พวกเขาก็แพ้เราเหมือนครั้งก่อน' แต่ชาวอิสราเอลพูดกันว่า 'ให้เราถอยล่อพวกเขาให้มาตามถนนออกจากเมืองเถิด'

33ชาวอิสราเอลทั้งหมดจึงถอยมาตั้งแนวรบรวมกันที่เมืองบาอัล-ทามาร์ ขณะที่ทหารที่ซุ่มอยู่กรูกันออกมาจากที่ซ่อนทางตะวันตกของเมืองกิเบอาห์l 34ทหารอิสราเอลที่ชำนาญการรบเป็นพิเศษหนึ่งหมื่นคนเข้าโจมตีเมืองกิเบอาห์ การรบเป็นไปอย่างดุเดือด ชนเผ่าเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตน 35พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ชนเผ่าเบนยามินต้องพ่ายแพ้ต่อชาวอิสราเอล ในวันนั้น ชาวอิสราเอลฆ่าชนเผ่าเบนยามินถึงสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคน ซึ่งล้วนเป็นทหารชำนาญการรบ

36ชนเผ่าเบนยามินก็ทราบว่าตนเป็นฝ่ายปราชัยm ชาวอิสราเอลก่อนนั้นได้ถอยไปจากชนเผ่าเบนยามิน เพราะไว้ใจทหารที่ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาห์ 37ทหารที่ซุ่มอยู่นี้กรูกันเข้าโจมตีเมืองกิเบอาห์โดยฉับพลัน กระจายกันออกไปฆ่าชาวเมืองทุกคน 38กองทัพชาวอิสราเอลกับทหารที่ซุ่มอยู่n ตกลงกันไว้ว่า เมื่อทหารเหล่านี้ส่งสัญญาณควันลอยขึ้นจากเมือง 39กองทัพอิสราเอลอยู่ในสานามรบจะตีตลบกลับo ในตอนแรกชนเผ่าเบนยามินเริ่มฆ่าชาวอิสราเอลประมาณสามสิบคนและคิดว่า 'พวกเขาก็แพ้เราเหมือนครั้งก่อน' 40แต่เมื่อสัญญาณควันเริ่มลอยขึ้นจากเมือง ชนเผ่าเบนยามินเหลียวกลับไป ก็เห็นเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟ 41ชาวอิสราเอลจึงตีตลบกลับ ชนเผ่าเบนยามินตกใจมาก เมื่อรู้ตัวว่าเหตุร้ายกำลังเกิดขึ้นแก่ตน

42ชนเผ่าเบนยามินพากันหนีจากชาวอิสราเอลไปทางถิ่นทุรกันดาร แต่ก็หนีไม่พ้น กองทัพอิสราเอลยังไล่ตามไป และทหารที่ออกมาจากเมืองp ก็ตามาฆ่าเขาด้วย 43ชาวอิสราเอลล้อมชนเผ่าเบนยามินไว้ ไล่ตามไปอย่างไม่ลดละq และฆ่าเขาที่ไปจนถึงด้านตะวันออกของเมืองกิเบอาห์ 44ชนเผ่าเบนยามินตายหนึ่งหมื่นแปดพันคน ทุกคนล้วนเป็นทหาร 45ส่วนคนที่หนีก็ไปทางถิ่นทุรกันดาร มุ่งไปยังหินผาริมโมน คนห้าพันคนถูกฆ่าตายตามถนน ชาวอิสราเอลไล่ตามคนที่เหลือ จนทำลายเขาทั้งสิ้นr และฆ่าเสียสองพันคน 46ในวันนั้น ชนเผ่าเบนยามินถูกฆ่าตายสองหมื่นห้าพันคน ทุกคนล้วนเป็นทหารกล้าชำนาญการรบ 47แต่ทหารหกร้อยคนซึ่งหนีไปทางถิ่นทุรกันดาร ก็มาถึงหินผาริมโมน และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่เดือน

48ส่วนชาวอิสราเอลกลับไปหาชนเผ่าเบนยามินตามเมืองต่างๆและฆ่าทั้งผู้คนs ฝูงสัตว์และทุกสิ่งที่พบ แล้วจุดไฟเผาเมืองทุกเมืองที่ผ่านไป


20a เป็นสูตรตายตัวนอกหนังสือปัญจบรรพเพื่อหมายถึงเขตเหนือสุดและใต้สุดของดินแดนที่อิสราเอลยึดครอง (ดู 1 ซมอ 3:20; 2 ซมอ 3:10; 1 พกษ 5:5) ที่นี่ยังกล่าวถึงแคว้นกิเลอาดเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากสูตรเพราะจะมีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ในแคว้นนั้นด้วยใน 21:8-12 ยังมีสูตรอื่นที่มักใช้เพื่อกำหนดเขตแดนของอิสราเอลจากเหนือจดใต้ คือ 'จากช่องเขาฮามัทจนถึงแม่น้ำอียิปต์ (หรือหุบเขาอาราบาห์)' (1 พกษ 8:65; 2 พกษ 14:25) และจากใต้จดเหนือ คือ 'จากแม่น้ำอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่ (ยูเฟรติส)' (ปฐก 15:18; 2 พกษ 24:7 ดู กดว 34:1 เชิงอรรถ a)

b จำนวนทหารที่นี่และที่อื่นในบทนี้ (ดู ข้อ 15,21) ล้วนเป็นตัวเลขที่เกินความจริง

c 'เราจะจับสลาก' แปลตามสำนวนแปลภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สู้กับเมืองนี้โดยสลาก”

d 'กิเบอาห์' ตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เกบา'

e “ทั่วเผ่า” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เผ่าต่างๆ”

f เรื่องการโจมตีเมืองกิเบอาห์คล้ายกันมากกับเรื่องการยึดเมืองอัย (ยชว 7-8) ทั้งในรายละเอียดและลีลาการเขียน แทนที่จะคิดว่าเรื่องการยึดเมืองอัยใน ยชว มีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องนี้ใน วนฉ น่าจะคิดกลับกันว่า ผู้เขียน ยชว ปั้นเรื่องมาโดยใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เรื่องการทำลายเมืองกิเบอาห์มากกว่า  

g ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเสริมว่า 'เขาระดมทหารพิเศษที่ชำนาญการรบเจ็ดร้อยคน' ซึ่งซ้ำกับข้อ 16 ก

h ข้อ 23 ต้องมาก่อนข้อ 22 เพื่อทำให้เรื่องราวต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผล ข้อความของสองข้อนี้อาจมาจากธรรมประเพณีคนละสายก็ได้

i ชาวอิสราเอลเข้าสู้รบกับชนเผ่าเบนยามินสองครั้งแรกตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ (ข้อ 18,23) ก็จริง แต่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานชัยชนะเฉพาะในการทูลถามครั้งที่สามเท่านั้น ในเรื่องการยึดเมืองอัยใน ยชว 7 ชาวอิสราเอลเข้าโจมตีครั้งแรกไม่สำเร็จ เพราะได้ละเมิดกฎเรื่องการทำลายล้างศัตรูถวายแด่พระเจ้า แต่ในที่นี้ไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทำไมการสู้รบจึงไม่ประสบชัยชนะ

j เรื่องการปราชัยของชนเผ่าเบนยามินมาจากธรรมประเพณีสองสายที่ถูกนำมารวมกันอย่างไม่ค่อยกลมกลืนนัก คือ ธรรมประเพณีของเมืองมิสปาห์และเบธเอล

k การสู้รบเกิดขึ้นระหว่างเมืองเบธเอล ซึ่งชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ และเมืองกิเบอาห์ที่ชนเผ่าเบนยามินรวมพล

l 'ทางตะวันตกของเมืองกิเบอาห์' แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'จากที่ราบของเมืองเกบา'

m เรื่องราวต่อจากข้อ 36ก นี้น่าจะต่อและสรุปในข้อ 45 ส่วนข้อ 36ข-44 ควเป็นข้อความที่แทรกเข้ามาจากธรรมประเพณีอื่นๆ

n หลังคำว่า “ซุ่มอยู่” ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'เพิ่มขึ้น' ซึ่งผู้คัดลอกอาจเขียนคำซ้ำผิดไป

o 'จะตีตลบกลับ' แปลตามตัวอักษรว่า “ได้ตีตลบกลับ” ดู ข้อ 41

p 'เมือง' คงจะหมายถึงเมืองกิเบอาห์ แม้ว่า ต้นฉบับภาษาฮีบรูใช้คำพหูพจน์ ชนเผ่าเบนยามินตกอยู่ระหว่างกองทัพชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ และกองทหารที่คอยซุ่มอยู่เช่นเดียวกับชาวเมืองอัย ใน ยชว 8:21-22

q 'ตามไปอย่างไม่ลดละ' เป็นการแปลโดยคาดคะเน

r “จนทำลายเขาทั้งสิ้น” แปลโดยคาดคะเน (ดู 21:6) แปลตามตัวอักษรว่า “จนถึงเมืองกิโดม ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเมืองอะไร

s “ทั้งผู้คน” แปลตามตัวอักษรว่า “จากเมืองทั้งหมด”