Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ชาวอิสราเอลสาบานจะลงโทษชาวเมืองกิเบอาห์

20 1ชาวอิสราเอลทุกคน ตั้งแต่เมืองดานจนถึงเมืองเบเออร์เชบาaรวมทั้งแผ่นดินกิเลอาด มาชุมนุมพร้อมหน้ากันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่เมืองมิสปาห์ 2ชุมชนของพระยาห์เวห์ที่มาชุมนุมกันครั้งนี้มีบรรดาหัวหน้าของประชากรและชนทุกเผ่าของอิสราเอลนับรวมได้สี่แสนคนbเป็นทหารราบถืออาวุธ 3ชนเบนยามินได้ยินว่า ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นขึ้นไปที่เมืองมิสปาห์ ชาวอิสราเอลถามกันว่า 'อาชญากรรมนี้เกิดขึ้นอย่างไร' 4ชนเลวีที่เป็นสามีของหญิงที่ถูกฆ่าตอบว่า “ข้าพเจ้ากับภรรยาน้อยมาถึงเมืองกิเบอาห์ของเผ่าเบนยามิน เพื่อค้างคืนที่นั่น 5'ชาวเมืองกิเบอาห์ได้มุ่งร้ายต่อข้าพเจ้า เวลากลางคืน มาล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่ ตั้งใจจะฆ่าข้าพเจ้า แต่แล้วเขาก็ข่มขืนภรรยาน้อยของข้าพเจ้าจนตาย 6ข้าพเจ้าเอาศพของภรรยาน้อยมาตัดเป็นชิ้น ๆ ส่งไปทั่วดินแดนที่เป็นมรดกของอิสราเอล คนเหล่านี้ประกอบอาชญากรรมที่น่าอับอายในอิสราเอล 7ท่านทุกคนที่นี่ก็เป็นชาวอิสราเอล จงปรึกษากันและตัดสินในเรื่องนี้เถิด'

8ประชาชนทั้งหมดลุกขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันตะโกนว่า 'เราทุกคนไม่ว่าจะอยู่บ้านหรืออยู่กระโจม จะไม่ยอมกลับไป! 9เราจะทำกับเมืองกิเบอาห์อย่างนี้ เราจะจับสลากc 10จากทุกเผ่าของอิสราเอล เราจะเลือกสิบคนจากร้อยคน เลือกร้อยคนจากพันคนและเลือกพันคนจากหมื่นคนเพื่อไปจัดหาอาหารสำหรับทหารที่จะไปลงโทษเมืองกิเบอาห์d ของเผ่าเบนยามินให้สมกับความผิดอันน่าอับอายที่เขาได้กระทำในอิสราเอล' 11แล้วชาวอิสราเอลทุกคนระดมกำลังเป็นหนึ่งเดียวกันเข้าโจมตีเมือง

ชนเผ่าเบนยามินไม่ยอมลงดทษผู้กระทำผิด

12ชาวอิสราเอลเผ่าต่าง ๆส่งคนไปทั่วเผ่าe เบนยามินบอกว่า 'อาชญากรรมเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ท่ามกลางท่านทั้งหลาย? 13จงส่งตัวคนวิปริตในเมืองกิเบอาห์มาให้เราฆ่าเสีย เราจะได้กำจัดความเลวร้ายนี้ไปให้พ้นจากอิสราเอล' แต่ชนเผ่าเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงพี่น้องชาวอิสราเอลอื่นๆ

การสู้รบครั้งแรกf

14ชนเผ่าเบนยามินระดมพลจากเมืองต่างๆมาชุมนุมกันที่เมืองกิเบอาห์เพื่อต่อสู้กับชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆ 15ในวันนั้น ชนเผ่าเบนยามินระดมทหารจากเมืองต่าง ๆได้สองหมื่นหกพันคนที่ชำนาญการรบ ไม่นับชาวเมืองกิเบอาห์g 16ในจำนวนคนเหล่านี้มีทหารที่ชำนาญการรบเป็นพิเศษเจ็ดร้อยคน เป็นคนถนัดซ้าย ทุกคนสามารถให้สาแหรกยิงกระสุนได้แม่นยำ แม้ผมเส้นเดียวก็ไม่พลาด

17ชาวอิสราเอลเผ่าอื่นๆระดมพลได้สี่แสนคน ล้วนเป็นนักรบที่ชำนาญการใช้ดาบ 18ชาวอิสราเอลขึ้นไปที่เมืองเบธเอลเพื่อทูลถามพระเจ้าว่า 'ชนเผ่าใดจะเป็นผู้เข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินก่อน?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'ชนเผ่ายูดาห์ต้องไปก่อน'

19เช้าวันรุ่งขึ้น ชาวอิสราเอลยกพลไปตั้งค่ายใกล้เมืองกิเบอาห์ 20เขาออกไปต่อสู้กับชนเผ่าเบนยามิน ตั้งแนวรบหน้าเมืองกิเบอาห์ 21แต่ชนเผ่าเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ และในวันนั้นฆ่าทหารอิสราเอลเสียสองหมื่นสองพันh 23แล้วชาวอิสราเอลขึ้นไปยังเมืองเบธเอลร้องไห้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์จนถึงเวลาเย็น เขาทูลถามพระยาห์เวห์อีกว่า 'พวกเราควรจะเข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินพี่น้องของเราอีกไหม?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงไปต่อสู้กับเขาเถิด!' 22กองทัพอิสราเอลก็มีกำลังใจขึ้น กลับไปตั้งแนวรบอยู่ในที่เดียวกันกับวันก่อน 24ชาวอิสราเอลเข้าโจมตีชนเผ่าเบนยามินเป็นวันที่สอง 25และในวันที่สองนี้ ชนเผ่าเบนยามินออกจากเมืองกิเบอาห์มาต่อสู้และฆ่าทหารอิสราเอลอีกหนึ่งหมื่นแปดพันคน ทุกคนล้วนเป็นผู้ชำนาญการรบ

26แล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดและประชากรทุกคนขึ้นไปที่เมืองเบธเอล ร้องไห้อยู่ที่นั่นเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ อดอาหารตลอดทั้งวันจนถึงเย็น และถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชาเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 27ชาวอิสราเอลทูลถามพระยาห์เวห์ ในเวลานั้นหีบพันธสัญญาของพระเจ้าอยู่ที่นั่น 28และฟีเนหัส บุตรของเอเลอาเซอร์ บุตรของอาโรนปฏิบัติศาสนกิจต่อหน้าหีบพันธสัญญา ชาวอิสราเอลทูลถามว่า 'พวกเราควรจะไปรบกับชนเผ่าเบนยามินพี่น้องของเราอีก หรือเลิกรบ?' พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'จงไปเถิด! พรุ่งนี้ เราจะมอบเขาไว้ในอำนาจของท่าน'i

ชนเผ่าเบนยามินพ่ายแพ้j

29ชาวอิสราเอลวางทหารซุ่มไว้รอบเมืองกิเบอาห์ 30ในวันที่สาม เขาขึ้นไปต่อสู้กับชนเผ่าเบนยามิน และตั้งแนวรบหน้าเมืองกิเบอาห์เช่นเดียวกับครั้งก่อน 31ชนเผ่าเบนยามินออกมาสู้รบกับประชากรและถูกล่อออกไปห่างจากเมือง เขาเริ่มฆ่าชาวอิสราเอลบางคนตายตามถนนที่ไปสู่เมืองเบธเอล และเมืองกิเบอาห์k และตามที่โล่งนอกเมืองเช่นเคย เขาฆ่าชาวอิสราเอลเสียประมาณสามสิบคน 32ชนเผ่าเบนยามินคิดว่า 'พวกเขาก็แพ้เราเหมือนครั้งก่อน' แต่ชาวอิสราเอลพูดกันว่า 'ให้เราถอยล่อพวกเขาให้มาตามถนนออกจากเมืองเถิด'

33ชาวอิสราเอลทั้งหมดจึงถอยมาตั้งแนวรบรวมกันที่เมืองบาอัล-ทามาร์ ขณะที่ทหารที่ซุ่มอยู่กรูกันออกมาจากที่ซ่อนทางตะวันตกของเมืองกิเบอาห์l 34ทหารอิสราเอลที่ชำนาญการรบเป็นพิเศษหนึ่งหมื่นคนเข้าโจมตีเมืองกิเบอาห์ การรบเป็นไปอย่างดุเดือด ชนเผ่าเบนยามินไม่ทราบว่าเหตุร้ายกำลังจะเกิดขึ้นแก่ตน 35พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้ชนเผ่าเบนยามินต้องพ่ายแพ้ต่อชาวอิสราเอล ในวันนั้น ชาวอิสราเอลฆ่าชนเผ่าเบนยามินถึงสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยคน ซึ่งล้วนเป็นทหารชำนาญการรบ

36ชนเผ่าเบนยามินก็ทราบว่าตนเป็นฝ่ายปราชัยm ชาวอิสราเอลก่อนนั้นได้ถอยไปจากชนเผ่าเบนยามิน เพราะไว้ใจทหารที่ซุ่มอยู่รอบเมืองกิเบอาห์ 37ทหารที่ซุ่มอยู่นี้กรูกันเข้าโจมตีเมืองกิเบอาห์โดยฉับพลัน กระจายกันออกไปฆ่าชาวเมืองทุกคน 38กองทัพชาวอิสราเอลกับทหารที่ซุ่มอยู่n ตกลงกันไว้ว่า เมื่อทหารเหล่านี้ส่งสัญญาณควันลอยขึ้นจากเมือง 39กองทัพอิสราเอลอยู่ในสานามรบจะตีตลบกลับo ในตอนแรกชนเผ่าเบนยามินเริ่มฆ่าชาวอิสราเอลประมาณสามสิบคนและคิดว่า 'พวกเขาก็แพ้เราเหมือนครั้งก่อน' 40แต่เมื่อสัญญาณควันเริ่มลอยขึ้นจากเมือง ชนเผ่าเบนยามินเหลียวกลับไป ก็เห็นเมืองทั้งเมืองลุกเป็นไฟ 41ชาวอิสราเอลจึงตีตลบกลับ ชนเผ่าเบนยามินตกใจมาก เมื่อรู้ตัวว่าเหตุร้ายกำลังเกิดขึ้นแก่ตน

42ชนเผ่าเบนยามินพากันหนีจากชาวอิสราเอลไปทางถิ่นทุรกันดาร แต่ก็หนีไม่พ้น กองทัพอิสราเอลยังไล่ตามไป และทหารที่ออกมาจากเมืองp ก็ตามาฆ่าเขาด้วย 43ชาวอิสราเอลล้อมชนเผ่าเบนยามินไว้ ไล่ตามไปอย่างไม่ลดละq และฆ่าเขาที่ไปจนถึงด้านตะวันออกของเมืองกิเบอาห์ 44ชนเผ่าเบนยามินตายหนึ่งหมื่นแปดพันคน ทุกคนล้วนเป็นทหาร 45ส่วนคนที่หนีก็ไปทางถิ่นทุรกันดาร มุ่งไปยังหินผาริมโมน คนห้าพันคนถูกฆ่าตายตามถนน ชาวอิสราเอลไล่ตามคนที่เหลือ จนทำลายเขาทั้งสิ้นr และฆ่าเสียสองพันคน 46ในวันนั้น ชนเผ่าเบนยามินถูกฆ่าตายสองหมื่นห้าพันคน ทุกคนล้วนเป็นทหารกล้าชำนาญการรบ 47แต่ทหารหกร้อยคนซึ่งหนีไปทางถิ่นทุรกันดาร ก็มาถึงหินผาริมโมน และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสี่เดือน

48ส่วนชาวอิสราเอลกลับไปหาชนเผ่าเบนยามินตามเมืองต่างๆและฆ่าทั้งผู้คนs ฝูงสัตว์และทุกสิ่งที่พบ แล้วจุดไฟเผาเมืองทุกเมืองที่ผ่านไป


20a เป็นสูตรตายตัวนอกหนังสือปัญจบรรพเพื่อหมายถึงเขตเหนือสุดและใต้สุดของดินแดนที่อิสราเอลยึดครอง (ดู 1 ซมอ 3:20; 2 ซมอ 3:10; 1 พกษ 5:5) ที่นี่ยังกล่าวถึงแคว้นกิเลอาดเพิ่มเข้ามานอกเหนือจากสูตรเพราะจะมีเรื่องเล่าถึงเหตุการณ์ในแคว้นนั้นด้วยใน 21:8-12 ยังมีสูตรอื่นที่มักใช้เพื่อกำหนดเขตแดนของอิสราเอลจากเหนือจดใต้ คือ 'จากช่องเขาฮามัทจนถึงแม่น้ำอียิปต์ (หรือหุบเขาอาราบาห์)' (1 พกษ 8:65; 2 พกษ 14:25) และจากใต้จดเหนือ คือ 'จากแม่น้ำอียิปต์ไปจนถึงแม่น้ำใหญ่ (ยูเฟรติส)' (ปฐก 15:18; 2 พกษ 24:7 ดู กดว 34:1 เชิงอรรถ a)

b จำนวนทหารที่นี่และที่อื่นในบทนี้ (ดู ข้อ 15,21) ล้วนเป็นตัวเลขที่เกินความจริง

c 'เราจะจับสลาก' แปลตามสำนวนแปลภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “สู้กับเมืองนี้โดยสลาก”

d 'กิเบอาห์' ตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'เกบา'

e “ทั่วเผ่า” แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เผ่าต่างๆ”

f เรื่องการโจมตีเมืองกิเบอาห์คล้ายกันมากกับเรื่องการยึดเมืองอัย (ยชว 7-8) ทั้งในรายละเอียดและลีลาการเขียน แทนที่จะคิดว่าเรื่องการยึดเมืองอัยใน ยชว มีอิทธิพลต่อการเล่าเรื่องนี้ใน วนฉ น่าจะคิดกลับกันว่า ผู้เขียน ยชว ปั้นเรื่องมาโดยใช้ข้อมูลจากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เรื่องการทำลายเมืองกิเบอาห์มากกว่า  

g ต้นฉบับภาษาฮีบรูยังเสริมว่า 'เขาระดมทหารพิเศษที่ชำนาญการรบเจ็ดร้อยคน' ซึ่งซ้ำกับข้อ 16 ก

h ข้อ 23 ต้องมาก่อนข้อ 22 เพื่อทำให้เรื่องราวต่อเนื่องกันอย่างสมเหตุสมผล ข้อความของสองข้อนี้อาจมาจากธรรมประเพณีคนละสายก็ได้

i ชาวอิสราเอลเข้าสู้รบกับชนเผ่าเบนยามินสองครั้งแรกตามพระบัญชาของพระยาห์เวห์ (ข้อ 18,23) ก็จริง แต่พระองค์ทรงสัญญาจะประทานชัยชนะเฉพาะในการทูลถามครั้งที่สามเท่านั้น ในเรื่องการยึดเมืองอัยใน ยชว 7 ชาวอิสราเอลเข้าโจมตีครั้งแรกไม่สำเร็จ เพราะได้ละเมิดกฎเรื่องการทำลายล้างศัตรูถวายแด่พระเจ้า แต่ในที่นี้ไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทำไมการสู้รบจึงไม่ประสบชัยชนะ

j เรื่องการปราชัยของชนเผ่าเบนยามินมาจากธรรมประเพณีสองสายที่ถูกนำมารวมกันอย่างไม่ค่อยกลมกลืนนัก คือ ธรรมประเพณีของเมืองมิสปาห์และเบธเอล

k การสู้รบเกิดขึ้นระหว่างเมืองเบธเอล ซึ่งชาวอิสราเอลตั้งค่ายอยู่ และเมืองกิเบอาห์ที่ชนเผ่าเบนยามินรวมพล

l 'ทางตะวันตกของเมืองกิเบอาห์' แปลตามสำนวนแปลโบราณ ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'จากที่ราบของเมืองเกบา'

m เรื่องราวต่อจากข้อ 36ก นี้น่าจะต่อและสรุปในข้อ 45 ส่วนข้อ 36ข-44 ควเป็นข้อความที่แทรกเข้ามาจากธรรมประเพณีอื่นๆ

n หลังคำว่า “ซุ่มอยู่” ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า 'เพิ่มขึ้น' ซึ่งผู้คัดลอกอาจเขียนคำซ้ำผิดไป

o 'จะตีตลบกลับ' แปลตามตัวอักษรว่า “ได้ตีตลบกลับ” ดู ข้อ 41

p 'เมือง' คงจะหมายถึงเมืองกิเบอาห์ แม้ว่า ต้นฉบับภาษาฮีบรูใช้คำพหูพจน์ ชนเผ่าเบนยามินตกอยู่ระหว่างกองทัพชาวอิสราเอลส่วนใหญ่ และกองทหารที่คอยซุ่มอยู่เช่นเดียวกับชาวเมืองอัย ใน ยชว 8:21-22

q 'ตามไปอย่างไม่ลดละ' เป็นการแปลโดยคาดคะเน

r “จนทำลายเขาทั้งสิ้น” แปลโดยคาดคะเน (ดู 21:6) แปลตามตัวอักษรว่า “จนถึงเมืองกิโดม ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเมืองอะไร

s “ทั้งผู้คน” แปลตามตัวอักษรว่า “จากเมืองทั้งหมด”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย