Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: แซมสันa

ทูตสวรรค์แจ้งข่าวว่าแซมสันจะเกิดมา

13 1ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก และพระยาห์เวห์ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของชาวฟีลิสเตียเป็นเวลาสี่สิบปี

2มีชายคนหนึ่งชื่อมาโนอาห์ เป็นชาวเมืองโศราห์เป็นคนเผ่าดานb ภรรยาของเขาเป็นหมัน ไม่มีบุตร 3ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์c ปรากฏแก่หญิงผู้นี้กล่าวว่า 'ท่านเป็นหมันไม่มีบุตร แต่บัดนี้ท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชายd 4จงระวังอย่าดื่มสุราเมรัยใดๆ อย่ารับประทานอาหารที่มีมลทิน 5เพราะท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อย่าให้ใบมีดมาโกนศีรษะของเขา เพราะเด็กคนนี้จะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์ของมารดา เขาจะเริ่มช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย'e 6หญิงคนนั้นก็ไปบอกสามีว่า 'คนของพระเจ้ามาหาดิฉัน เขามีใบหน้าเหมือนทูตสวรรค์ของพระเจ้า น่าเกรงขามมาก ดิฉันไม่ได้ถามเขาว่ามาจากไหน ทั้งเขาก็ไม่ได้บอกนามของเขาให้ดิฉันทราบ 7แต่เขาบอกดิฉันว่า "ท่านจะตั้งครรภ์และคลอดบุตรชาย อย่าดื่มสุราเมรัยใดๆ และอย่ารับประทานอาหารที่มีมลทิน เพราะเด็กจะเป็นนาศีร์ถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงวันตาย"'

ทูตสวรรค์ปรากฏมาอีกครั้งหนึ่ง

8มาโนอาห์จึงอ้อนวอนพระยาห์เวห์ว่า 'ข้าแต่พระเจ้า โปรดให้คนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงส่งมาแล้วกลับมาหาข้าพเจ้าทั้งสองอีก เพื่อบอกให้ข้าพเจ้าทั้งสองทราบว่าจะต้องทำอย่างไรกับเด็กที่จะเกิดมา' 9พระเจ้าทรงสดับฟังคำอธิษฐานของมาโนอาห์ ทูตสวรรค์ของพระเจ้ากลับมาหาหญิงนั้นอีกขณะที่นางกำลังนั่งอยู่ในทุ่งนา มาโนอาห์ผู้เป็นสามีไม่อยู่กับนาง 10หญิงนั้นรีบวิ่งไปบอกสามีว่า 'นี่คุณ ชายคนที่มาหาดิฉันเมื่อวันก่อนมาหาดิฉันอีกแล้ว' 11มาโนอาห์ก็ลุกขึ้น เดินตามภรรยาไปหาชายคนนั้น ถามว่า 'ท่านเป็นผู้ที่มาพูดกับภรรยาของข้าพเจ้าหรือ?' ทูตสวรรค์ตอบว่า 'ใช่' 12มาโนอาห์จึงถามว่า 'เมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านพูด เด็กคนนั้นจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไร เขาจะต้องทำอะไรบ้าง?' 13ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบมาโนอาห์ว่า 'ภรรยาของท่านจะต้องปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าบอกเธอทุกประการ 14เธอจะต้องไม่กินสิ่งใดที่เป็นผลิตผลของเถาองุ่น ทั้งต้องไม่ดื่มหรือรับประทานอาหารที่มีมลทิน เธอจะต้องปฏิบัติตามที่ข้าพเจ้าสั่งไว้ทุกประการ'f 15มาโนอาห์จึงกล่าวแก่ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ว่า 'ขอท่านอย่าเพิ่งไปเลย จงคอยอยู่ให้ข้าพเจ้าทั้งสองไปเตรียมลูกแพะมาเลี้ยงท่านเสียก่อน' 16ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบมาโนอาห์ว่า 'แม้ข้าพเจ้าจะรออยู่ ข้าพเจ้าก็จะไม่รับประทานอาหารของท่าน แต่ถ้าท่านอยากเตรียมเครื่องเผาบูชา ก็จงถวายแด่พระยาห์เวห์เถิด' มาโนอาห์ไม่ทราบว่าชายผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ 17มาโนอาห์จึงถามทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ว่า 'ท่านชื่ออะไรเพื่อว่าข้าพเจ้าทั้งสองจะได้ถวายเกียรติแด่ท่านเมื่อเหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงตามที่ท่านพูด' 18ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ตอบว่า 'ทำไมท่านจึงอยากทราบชื่อของข้าพเจ้า? ชื่อนั้นลึกล้ำเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้'g 19มาโนอาห์จึงเอาลูกแพะพร้อมกับธัญบูชามาเผาถวายบนก้อนหินแด่พระยาห์เวห์ พระผู้ทรงกระทำอย่างลึกลับเกินกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจได้ ส่วนมาโนอาห์และภรรยาจับตามองอยู่ 20ขณะที่เปลวไฟลุกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าจากแท่นบูชา ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ก็ขึ้นไปพร้อมกับเปลวไฟของแท่นบูชานี้ด้วยh เมื่อมาโนอาห์และภรรยาเห็นดังนี้ เขาทั้งสองก็กราบลงหน้าจรดพื้น 21ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ไม่ปรากฏมาหามาโนอาห์และภรรยาของเขาอีก มาโนอาห์จึงเข้าใจว่าชายผู้นั้นเป็นทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์i 22มาโนอาห์จึงกล่าวแก่ภรรยาว่า 'เราทั้งสองเห็นพระเจ้าแล้วจะต้องตายแน่ๆ' 23แต่ภรรยาของเขาแย้งว่า 'ถ้าพระยาห์เวห์ทรงประสงค์จะฆ่าเรา พระองค์คงไม่ทรงรับเครื่องเผาบูชาและธัญบูชาที่เราถวายเป็นแน่ พระองค์คงไม่ทรงอนุญาตให้เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ หรือทรงบอกให้เราทราบเรื่องที่เราได้ยินเมื่อกี้นี้ด้วย' 24หญิงคนนั้นคลอดบุตรชายและตั้งชื่อให้ว่าแซมสัน เด็กน้อยเจริญวัยขึ้นพระยาห์เวห์ทรงอวยพรเขา 25พระจิตของพระยาห์เวห์ทรงเริ่มดลใจเขาที่มาหะเบ-ดานซึ่งอยู่ระหว่างเมืองโศราห์กับเมืองเอชทาโอล


13a เรื่องแซมสันมีลักษณะแตกต่างจากเรื่องผู้วินิจฉัยอื่นๆ เพราะเล่าชีวิตของวีรบุรุษท้องถิ่นคนหนึ่งตั้งแต่เกิดจนตาย แซมสันมีกำลังกายแข็งแรงเหมือนยักษ์แต่มีจิตใจอ่อนแอเหมือนเด็ก เขามีเสน่ห์ทำให้ผู้หญิงหลงรักแต่ก็ถูกผู้หญิงหลอกลวง เขาใช้อุบายเอาชนะชาวฟีลิสเตียหลายครั้งแต่ไม่สามารถช่วยชนเผ่าทางใต้ให้พ้นจากอำนาจของชาวฟีลิสเตีย เรื่องนี้เป็นเรื่องชวนหัวแบบชาวบ้านของผู้ถูกข่มเหงที่สามารถหัวเราะเยาะผู้ข่มเหงตนได้ แต่ยังต้องทนถูกข่มเหงอยู่ต่อไป ผู้เขียนพระคัมภีร์นำเรื่องชวนหัวแบบชาวบ้านนี้มาเล่าโดยเสริมความหมายทางศาสนาเข้าไปด้วย แซมสันได้รับเจิมถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา และการเป็น 'นาศีร์' ของเขาเป็นบ่อเกิดแห่งพละกำลังที่เขามี ลักษณะพิเศษที่มาจากพระเจ้าประการนี้ทำให้เขาได้รับจัดไว้ในกลุ่มผู้วินิจฉัย เรื่องแซมสันประกอบขึ้นจากเรื่องสั้น ๆ เป็นตอนๆ คือ เรื่องกำเนิดของแซมสัน (13:2-25) เรื่องการแต่งงานและปริศนา (14:1-20) เรื่องแซมสันกับชาวฟีลิสเตีย (15:1-8,9-19) และข้อสรุปครั้งแรก (ข้อ 20) เรื่องแซมสันที่เมืองกาซา (16:1-3) เรื่องแซมสันกับนางเดลีลาห์ (16:4-11) เรื่องแซมสันถูกจองจำและถึงแก่กรรม (16:22-30) และข้อสรุปครั้งที่สอง (ข้อ 31)

b แต่เดิมชนเผ่าดานได้รับดินแดนซึ่งมีเมืองต่างๆที่ปรากฏในเรื่องแซมสัน คือโศราห์ เอชทาโอล ทิมนาห์ (ดู ยชว 19:40 เชิงอรรถ k) ต่อมาเผ่านี้ได้อพยพขึ้นไปทางเหนือ (วนฉ 17-18) เรื่องของแซมสันดูเหมือนจะเกิดขึ้นก่อนการอพยพดังกล่าว ซึ่งพระคัมภีร์มิได้กล่าวถึงสาเหตุของการอพยพครั้งนี้ว่ามาจากชาวฟีลิสเตียเลย ยังเป็นไปได้ว่ามีชนเผ่าดานบางตระกูลไม่ได้อพยพขึ้นไป แต่อยู่กับชาวคานาอันต่อไปใต้การปกครองของชาวฟีลิสเตีย

c ดู 2:1; 6:11 และ ปฐก 16:7 เชิงอรรถ c ใน 13:22 ทูตสวรรค์เป็นบุคคลเดียวกันกับพระยาห์เวห์ เช่นเดียวกับใน 6:22-23

d 'ท่านจะตั้งครรภ์...คลอดบุตรชาย' อาจจะเขียนซ้ำกับข้อ 5 ก

e คำทำนายนี้ให้เหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงนับแซมสันเป็นผู้วินิจฉัยคนหนึ่ง แต่ในขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าแซมสันไม่ได้ชนะชาวฟีลิสเตียอย่างเด็ดขาด ต้องรอจนถึงสมัยกษัตริย์ซาอูลและดาวิด

f แซมสันเป็นผู้ที่รับเจิมถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เช่นเดียวกับเยเรมีห์ (ยรม 1:5) และผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ (อสย 49:1) ผู้เป็นมารดาจึงต้องปฏิบัติตามกฎของผู้เป็นนาศีร์ด้วย

g ทูตสวรรค์ หลีกเลี่ยงไม่ยอมบอกชื่อของตนเช่นเดียวกับบุคคลลึกลับที่แม่น้ำยับบอก (ปฐก 32:30)

h ต้นฉบับภาษากรีกละ “ของแท่นบูชา”

i มาโนอาห์ตั้งใจเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยม เช่นเดียวกับที่อับราฮัมเลี้ยงต้อนรับแขกสามคน (ปฐก 18) ทูตสวรรค์สั่งให้มาโนอาห์เอาอาหารเลี้ยงแขกเผาถวายแด่พระยาห์เวห์ซึ่งทรงสำแดงพระองค์ในขณะที่เครื่องบูชาถูกเผาถวาย เทียบการถวายบูชาของกิเดโอน (6:19-22)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย