Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

สงครามระหว่างชนเผ่าเอฟราอิมและชาวแคว้นกิเลอาดa เยฟธาห์ถึงแก่กรรม

12 1ชนเผ่าเอฟราอิมรวมพลข้ามแม่น้ำจอร์แดนใกล้เมืองศาโฟน และกล่าวแก่เยฟธาห์ว่า 'ทำไมท่านเข้าไปสู้รบกับชาวอัมโมนโดยไม่เรียกพวกเราไปด้วยเล่า? เราจะเอาไฟคลอกท่านและเผาบ้านของท่าน!' 2เยฟธาห์ตอบว่า 'ข้าพเจ้ากับนักรบเหล่านี้ต้องต่อสู้อย่างหนักกับชาวอัมโมน ข้าพเจ้าได้ขอให้ท่านมาช่วย แต่ท่านไม่ยอมมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาวอัมโมน 3เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าท่านไม่bมาช่วยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเสี่ยงชีวิตเข้าไปสู้รบกับชาวอัมโมน และพระยาห์เวห์ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของข้าพเจ้า ทำไมวันนี้ท่านจึงมาสู้รบกับข้าพเจ้าเล่า?' 4เยฟธาห์จึงระดมพลชาวกิเลอาดทั้งหมดมาสู้รบกับชาวเอฟราอิม และชาวแคว้นกิเลอาดเอาชนะชาวเอฟราอิม –(ชาวเอฟราอิมเคยกล่าวว่า 'ท่านชาวกิเลอาดหลบหนีจากเราชาวเอฟราอิม ท่านอยู่ในดินแดนเอฟราอิมและมนัสเสห์')- 5ชาวกิเลอาดยึดท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนตามที่ต่างๆไว้ไม่ให้ชาวเอฟราอิมข้ามไป เมื่อชาวเอฟราอิมคนใดที่พยายามหลบหนีกล่าวว่า 'ขอให้ข้าพเจ้าข้ามไปเถิด' ชาวกิเลอาดจะถามเขาว่า 'ท่านเป็นชาวเอฟราอิมหรือ?' ถ้าผู้นั้นตอบว่า 'ไม่ใช่' 6ชาวกิเลอาดจะสั่งว่า 'จงพูดว่า “ชิบโบเลทซิ”' แต่ถ้าผู้นั้นจะพูดว่า "สิบโบเลท" เพราะเขาชอไม่ได้c ชาวกิเลอาดก็จะจับคนนั้นฆ่าเสียที่ท่าข้ามแม่น้ำจอร์แดนนั่นเอง

ในครั้งนั้นมีชาวเอฟราอิมถูกประหารถึงสี่หมื่นสองพันคน

7เยฟธาห์เป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลตลอดเวลาหกปี เมื่อเยฟธาห์ ชาวกิเลอาดถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ในเมืองของตน ในแคว้นกิเลอาดd

ฌ: อิบซาน

8ต่อจากเยฟธาห์ อิบซานชาวเมืองเบธเลเฮมe เป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอล 9เขามีบุตรชายสามสิบคนและบุตรสาวสามสิบคน เขายกบุตรสาวทั้งสามสิบคนให้แต่งงานกับคนเผ่าอื่น และสู่ขอหญิงสาวจากเผ่าอื่นสามสิบคนมาแต่งงานกับบุตรชายของตน เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่เจ็ดปี เมื่ออิบซานถึงแก่กรรมเขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองเบธเลเฮม

ญ: เอโลน

11ต่อจากอิบซาน เอโลนชาวเศบูลุนเป็นผู้วินิจฉัยปกครองอิสราเอล เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่สิบปี 12เมื่อเอโลนชาวเศบูลุนถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองอัยยาโลนในแผ่นดินเศบูลุน

ฎ: อับโดน

13ต่อจากเอโลน อับโดนบุตรของฮิลเลลชาวเมืองปิราโธนเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอล 14เขามีบุตรชายสี่สิบคน หลานชายสามสิบคนบุตรหลานแต่ละคนต่างมีลาของตนขี่ เขาเป็นผู้วินิจฉัยปกครองชาวอิสราเอลอยู่แปดปี 15เมื่ออับโดน บุตรของฮิลเลลชาวเมืองปิราโธนถึงแก่กรรม เขาก็ถูกฝังไว้ที่เมืองปิราโธนในแผ่นดินเอฟราอิม บนภูเขาของชาวอามาเลขf


12a เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องใน 8:1-3 แต่มีแหล่งข้อมูลต่างกัน ชนเผ่าเอฟราอิมพยายามแผ่อำนาจเหนือเผ่าอื่นๆย่อมไม่พอใจที่เยฟธาห์ได้รับอำนาจปกครองอย่างกว้างขวาง

b 'ท่านไม่มาช่วย' ฉบับแปลโบราณบางฉบับว่า “ไม่มีใครมาช่วย”

c คำ “ชิบโบเลท” แปลว่า “รวงข้าว” เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าในสมัยโบราณ ชาวอิสราเอลในท้องถิ่นต่างๆพูดภาษาฮีบรูมีสำเนียงไม่เหมือนกันทีเดียว

d 'ในเมืองของตน ในแคว้นกิเลอาด' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'ในบรรดาเมืองของแคว้นกิเลอาด'

e “เมืองเบธเลเฮม” นี้น่าจะเป็นเมืองเบธเลเฮมที่อยู่ตรงชายแดนระหว่างเผ่าเศบูลุนและอาเชอร์ (ยชว 19:15) ใกล้เมืองนาซาเร็ธมากกว่าจะเป็นเมืองเบธเลเฮมในแคว้นยูดาห์

f เมืองปิราโธนอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชเคม ในบริเวณแถบภูเขาเอฟราอิม ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “ภูเขาของชาวอามาเลข” เราไม่ทราบว่าทำไมจึงเรียกเช่นนั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย