Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

: นางเดโบราห์และบาราคa

ชาวอิสราเอลถูกชาวคานาอันกดขี่

4 1หลังจากเอฮูดสิ้นชีวิตแล้ว ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก 2พระยาห์เวห์จึงทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของยาบิน กษัตริย์ของชาวคานาอัน ซึ่งครองราชย์อยู่ที่เมืองฮาโซร์ แม่ทัพของพระองค์ชื่อสิเสรา อยู่ที่เมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิม

          3ชาวอิสราเอลร้องหาพระยาห์เวห์ เพราะกษัตริย์ยาบินทรงมีรถศึกเหล็กเก้าร้อยคัน และกดขี่ชาวอิสราเอลอย่างเหี้ยมโหดเป็นเวลายี่สิบปี

นางเดโบราห์

          4นางเดโบราห์ภรรยาของลัปปิโดท ประกาศกหญิงb เป็นผู้วินิจฉัยอิสราเอลอยู่ในสมัยนั้น 5นางมักจะนั่งใต้ต้นปาล์ม ซึ่งอยู่ระหว่างเมืองรามาห์กับเมืองเบธเอลในแถบภูเขาเอฟราอิม ต้นปาล์มนั้นจึงได้ชื่อว่า “ต้นปาล์มของนางเดโบราห์c ชาวอิสราเอลจะไปที่นั่นให้นางตัดสินคดี 6วันหนึ่ง นางส่งคนไปเรียกบาราค บุตรของอาบีโนอัมมาจากเมืองคาเดชในดินแดนนัฟทาลี บอกว่า 'พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงบัญชาแก่ท่านดังนี้ “จงไปพาคนมาที่ภูเขาทาโบร์ เอาชนเผ่านัฟทาลีและเศบูลุนหนึ่งหมื่นคนไปด้วย 7เราจะนำสิเสรา แม่ทัพของกษัตริย์ยาบินพร้อมกับรถศึกและกำลังพลของเขามารบกับท่านที่ห้วยคีโชน เราจะมอบเขาให้ไว้ในอำนาจของท่าน" 8บาราคกล่าวแก่นางว่า 'ข้าพเจ้าจะไป ถ้าท่านจะไปกับข้าพเจ้า แต่ถ้าท่านไม่ไป ข้าพเจ้าก็จะไม่ไปด้วย'd 9นางตอบว่า 'ตกลง ข้าพเจ้าจะไปกับท่าน แต่ท่านจะไม่ได้รับเกียรติในชัยชนะครั้งนี้เพราะพระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในมือของผู้หญิงคนหนึ่ง' แล้วนางเดโบราห์ก็ลุกขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10บาราคเรียกชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมาชุมนุมที่เมืองเคเดช มีกำลังพลหนึ่งหมื่นคนตามเขาไป นางเดโบราห์ก็ไปกับเขาด้วย

เฮเบอร์ ชาวเคไนต์e

          11ขณะนั้นเฮเบอร์ ชาวเคไนต์ได้แยกทางกับชนเผ่าเคไนต์อื่นๆซึ่งเป็นเชื้อสายของโฮบับ บิดาภรรยาของโมเสส มาตั้งกระโจมอยู่ใกล้ต้นโอ๊กที่ศานันนิม ไม่ไกลจากเมืองคาเดช

    

ความปราชัยของสิเสรา

          12สิเสราทราบข่าวว่า บาราคบุตรของอาบีโนอัมขึ้นไปบนภูเขาทาโบร์ 13สิเสราจึงระดมรถศึกเหล็กทั้งเก้าร้อยคันของเขาพร้อมกับกำลังพพลทั้งหมดที่เขามี ออกจากเมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิมไปถึงห้วยคีโชน 14นางเดโบราห์กล่าวแก่บาราคว่า 'ไปเถิด! วันนี้พระยาห์เวห์จะทรงมอบสิเสราไว้ในอำนาจของท่าน พระยาห์เวห์ทรงดำเนินนำหน้าท่านอยู่มิใช่หรือ?' บาราคก็ลงมาจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับกำลังพลหนึ่งหมื่นคนที่ตามมา 15เมื่อบาราคยกทัพมา พระยาห์เวห์ทรงทำให้สิเสราพร้อมกับรถศึกและกำลังพลทั้งหมดของเขาวุ่นวายf สิเสราลงจากรถศึกวิ่งหนีไป 16บาราคไล่ตามรถศึกและกองทัพไปจนถึงเมืองฮาโรเชท-ฮาโกยิม กองทัพของสิเสราถูกฆ่าตายสิ้นด้วยคมดาบ ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่เลยแม่แต่คนเดียว

ความตายของสิเสรา

          17สิเสราวิ่งหนีไปยังกระโจมของนางยาเอล ภรรยาของเฮเบอร์ ชาวเคไนต์ เนื่องจากยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์และครอบครัวของเฮเบอร์ ชาวเคไนต์มีไมตรีต่อกัน 18นางยาเอลออกมาต้อนรับสิเสรากล่าวว่า 'เชิญเจ้านายเข้ามาเถิด เข้ามาข้างในเถิด อย่ากลัวเลย!' สิเสราก็เข้าไปข้างในกระโจม นางยาเอลจึงเอาผ้าห่มมาคลุมเขาไว้ 19เขาพูดกับนางว่า 'ขอน้ำให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่อยเถิด ข้าพเจ้ากระหายน้ำ' นางก็เปิดถุงหนังใส่นมออกรินให้เขาดื่มและเอาผ้าห่มคลุมเขาไว้อีก 20สิเสราบอกกับนางว่า 'จงไปยืนเฝ้าอยู่หน้ากระโจม ถ้ามีใครมาถามว่า "มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหม?" จงตอบว่า "ไม่มี"' 21นางยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฉวยหลักผูกกระโจม ถือตะลุมพุกย่องเข้ามา ขณะที่สิเสรานอนหลับสนิทเพราะเหนื่อยมาก นางเอาหลักผูกกระโจมติดทะลุขมับของเขาตรึงติดกับพื้นดิน สิเสราก็ได้สิ้นใจ 22เมื่อบาราคมาตามหาสิเสรา นางยาเอลก็ออกมาต้อนรับเขากล่าวว่า 'เชิญเข้ามาข้างในเถิด ข้าพเจ้าจะให้ท่านดูคนตามหา' บาราคก็เข้าไปกับนาง เขาเห็นสิเสรานอนสิ้นใจอยู่กับพื้น มีหลักผูกกระโจมตอกตรึงทะลุขมับ

ชาวอิสราเอลได้รับการปลดปล่อย

         23วันนั้น พระเจ้าทรงปราบยาบิน กษัตริย์ของชาวคานาอันต่อหน้าชาวอิสราเอล 24ชาวอิสราเอลมีกำลังเข้มแข็งบีบคั้นยาบินกษัตริย์ของชาวคานาอันหนักขึ้น จนกระทั่งทำลายล้างพระองค์เสีย


4a เรื่องนางเดโบราห์และบาราคมีเล่าสองครั้ง ครั้งแรกเป็นร้อยแก้ว (บทที่ 4) ครั้งที่สองเป็นคำประพันธ์ (บทที่ 5) ในเรื่องร้อยแก้วสำนวนเดิม ชนเผ่าเศบูลุนและนัฟทาลีมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดต่อสิเสราแห่งฮาโรเชท-ฮา-โกยิม ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบยิสเรเอล ชื่อยาบิน กษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์คงถูกเพิ่มเข้ามาในภายหลัง เพราะโยชูวาเคยมีชัยชนะกษัตริย์ยาบินแล้ว (ยชว 11:10-15) และชื่อนี้ไม่ปรากฏในคำประพันธ์บทที่ 5 ชัยชนะของนางเดโบราห์และบาราคเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำลายอำนาจของชาวคานาอันที่แยกเผ่าทางเหนือจากเผ่าทางภาคกลางของปาเลสไตน์ออกจากกัน เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นราวกลางศตวรรษที่ 12 ก่อนคริสตกาล

b นางเดโบราห์เป็นประกาศกหญิงเช่นเดียวกับมีเรียม (อพย 15:20) และฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14) และยังพิจารณาคดีความในพระนามของพระยาห์เวห์ด้วย

c 'ต้นปาล์ม' คำภาษาฮีบรูอาจแปลว่า “ต้นเสา” ก็ได้

d ต้นฉบับภาษากรีกเสริมว่า 'เพราะข้าพเจ้าไม่ทราบวันที่พระยาห์เวห์จะทรงส่งทูตสวรรค์นำทางข้าพเจ้า' บาราคต้องการให้นางเดโบราห์คอยปรึกษาพระยาห์เวห์ (ดู อพย 33:7 เชิงอรรถ c) ว่าตนจะมีชัยชนะในการรบครั้งนี้หรือไม่

e ข้อ 11 นี้เข้ามาขัดจังหวะของเรื่องที่กำลังเล่าอยู่เพื่อแนะนำให้รู้จักครอบครัวของนางยาเอลที่จะเล่าถึงตั้งแต่ข้อ 17 เรื่องนี้แต่เดิมอาจไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนางเดโบราห์และบาราค

f “กระทำ…ให้วุ่นวาย” ในภาษาฮีบรูเพิ่มวลีว่า “ทรงใช้ดาบทำให้…” ซึ่งอาจเป็นข้อความที่ผู้คัดลอกเพิ่มจากข้อ 16

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย