Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

3                                     1ต่อไปนี้เป็นชนชาติต่างๆที่พระยาห์เวห์ทรงปล่อยไว้ เพื่อจะทรงใช้เขาทดสอบชาวอิสราเอลที่ไม่เคยทำสงครามกับชาวคานาอัน 2พระองค์ทรงทำเช่นนี้ ทั้งนี้เพื่อสั่งสอนชาวอิสราเอล ให้รู้จักทำสงคราม โดยเฉพาะรุ่นที่ไม่เคยทำสงครามมาก่อน 3ชนชาติเหล่านี้คือเจ้าเมืองทั้งห้าคนของชาวฟีลิสเตีย ชาวคานาอันทั้งหมด ชาวไซดอนและฮีไวต์a ที่อยู่บนแถบภูเขาเลบานอน ตั้งแต่บริเวณภูเขาบาอัล-เฮอร์โมนไปจนถึงช่องเขาฮามัท 4พระยาห์เวห์ทรงใช้ชนชาติเหล่านี้ทดสอบดูว่า ชาวอิสราเอลจะเชื่อฟังบทบัญญัติที่พระยาห์เวห์ทรงบัญชาแก่บรรดาบรรพบุรุษทางโมเสสหรือไม่ 5ดังนั้น ชาวอิสราเอลจึงอยู่ท่ามกลางชาวคานาอัน ชาวฮิตไทต์ ชาวอาโมไรต์ ชาวเปริสซี ชาวฮีไวต์และชาวเยบุส 6ชาวอิสราเอลแต่งงานกับบุตรสาวของชนชาติเหล่านี้ และให้บุตรสาวของตนเป็นภรรยาของบุตรชายของเขา รวมทั้งไปรับใช้เทพเจ้าของเขาด้วย

                       III. เรื่องราวของบรรดาผู้นิจฉัยb

                            : โอทนีเอลc

         7ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์ เขาลืมพระยาห์เวห์พระเจ้าของตน ไปรับใช้พระบาอัลและพระอาเชโรทต่างๆ 8พระยาห์เวห์จึงทรงพระพิโรธต่อชาวอิสราเอลอย่างยิ่ง ทรงมอบเขาไว้ในอำนาจของคูชัน-ริชาธาอิมกษัตริย์แห่งเอโดมd ชาวอิสราเอลต้องเป็นทาสรับใช้คูชัน-ริชาธาอิมเป็นเวลาแปดปี

         9แล้วชาวอิสราเอลก็ร้องหาพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ประทานผู้ปลดปล่อยคนหนึ่งมาช่วยเขา คือโอทนีเอล บุตรของเคนัส น้องชายของคาเลบ 10พระจิตของพระยาห์เวห์เสด็จมาเหนือเขา เขาจึงเป็นผู้วินิจฉัยของชาวอิสราเอลและออกไปทำสงคราม พระยาห์เวห์ทรงมอบคูชัน-ริชาธาอิม กษัตริย์แห่งเอโดมไว้ในอำนาจของเขา และเขามีชัยชนะเหนือคูชัน-ริชาธาอิม 11แผ่นดินจึงสงบสุขเป็นเวลาสี่สิบปี แล้วโอทนีเอลบุตรของเคนัสก็ถึงแก่กรรม

: เอฮูดe

         12ชาวอิสราเอลทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์อีก พระยาห์เวห์จึงทรงทำให้เอกโลนกษัตริย์ของชาวโมอับมีกำลังมากกว่าชาวอิสราเอล เพราะเขาทำขัดเคืองพระทัยพระยาห์เวห์ 13กษัตริย์เอกโลนทรงร่วมมือกับชาวอัมโมนและชาวอามาเลขเข้ามาโจมตีชนชาวอิสราเอล และยึดเมืองดงอินทผลัม 14ชาวอิสราเอลต้องเป็นทาสของเอกโลน กษัตริย์ของชาวโมอับเป็นเวลาสิบแปดปี

15แล้วชาวอิสราเอลร้องหาพระยาห์เวห์ และพระยาห์เวห์ประทานผู้ปลดปล่อยคนหนึ่งให้เขา คือเอฮูด เป็นคนถนัดมือซ้าย เป็นบุตรของเกรา จากเผ่าเบนยามิน ชาวอิสราเอลส่งเอฮูดนำเครื่องบรรณาการไปถวายเอกโลนกษัตริย์ของชาวโมอับ 16เอฮูดทำดาบสองคมยาวประมาณครึ่งเมตร คาดไว้ที่ต้นขาขวาซ่อนอยู่ใต้เสื้อคลุม 17แล้วนำเครื่องบรรณาการมาถวายเอกโลนกษัตริย์ของชาวโมอับ ซึ่งมีพระวรการอ้วนท้วนมาก 18เมื่อเอฮูดถวายบรรณาการแล้วก็สั่งให้คนที่เชิญบรรณาการนั้นกลับไปบ้าน 19ส่วนเอฮูด เมื่อมาถึงสถานที่ซึ่งเรียกว่า “ศิลารูปเคารพ” ใกล้เมืองกิลกาลf ก็หวนกลับไปทูลกษัตริย์ว่า 'ข้าแต่กษัตริย์ ข้าพเจ้ามีความลับจะกราบทูลพระองค์' กษัตริย์ทรงสั่งบรรดาข้าราชบริพารว่า “ปล่อยให้เราอยู่ลำพังเถิด” ทุกคนก็ออกไปจากที่นั่น 20ขณะที่กษัตริย์ประทับอยู่ตามลำพังในห้องส่วนตัวชั้นบนเพื่อรับลมเย็น เอฮูดก็เข้ามาเฝ้าทูลว่า 'ข้าพเจ้ามีข่าวสารจากพระเจ้ามาถึงพระองค์' กษัตริย์ก็ทรงยืนขึ้น 21เอฮูดจึงเอามือซ้ายชักดาบออกมาจากต้นขาขวา จ้วงแทงลงไปที่พระอุทรของกษัตริย์ 22ดาบทั้งเล่มก็จมมิดลงไปรวมทั้งด้ามด้วย จนไขมันทะลักออกมาหุมดาบไว้ทั้งเล่ม เพราะเอฮูดไม่ได้ชักดาบออกจากพระอุทรของกษัตริย์ แต่รีบหนีออกไปทางหน้าต่างg 23เอฮูดออกมาข้างนอก โดยปิดประตูลั่นกุญแจไว้ข้างใน

24เมื่อเอฮูดจากไปแล้ว บรรดาข้าราชบริพารเข้ามาดูและเห็นว่าประตูของห้องชั้นบนปิดกุญแจไว้ ก็คิดว่า 'กษัตริย์คงกำลังทรงบังคนh อยู่ในห้องชั้นบน' 25เขาคอยอยู่นานก็ยังไม่เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากห้องชั้นบน จึงไปเอากุญแจมาไขเปิดประตูเข้าไป ก็เห็นเจ้านายของตนสิ้นพระชนม์อยู่บนพื้น

26ในระหว่างนั้น เอฮูดหนีออกไปผ่านสถานที่ซึ่งเรียกว่า “ศิลารูปเคารพ” มาถึงเมืองเสอีราห์ได้อย่างปลอดภัย 27เมื่อมาถึงที่นั่น เขาก็เป่าแตรเขาสัตว์ในแถบภูเขาเอฟราอิม บรรดาชาวอิสราเอลทั้งหลายลงมาจากแถบภูเขายอมรับเขาเป็นผู้นำ 28เอฮูดจึงสั่งเขาทั้งหลายว่า 'จงตามข้าพเจ้ามาเถิด พระยาห์เวห์ทรงมอบชาวโมอับ ศัตรูของท่านไว้ในอำนาจของท่านแล้ว' เขาทั้งหลายจึงตามเอฮูดลงมายึดที่ตื้นของแม่น้ำจอร์แดนมิให้ชาวโมอับข้ามและไม่ยอมให้ใครข้ามไปแม้แต่คนเดียว 29ในวันนั้น ชาวอิสราเอลฆ่านักรบเก่งกล้าชาวโมอับประมาณหนึ่งหมื่นคน ไม่มีใครหนีรอดไปได้เลย 30ในวันนั้น ชาวโมอับต้องยอมอยู่ใต้อำนาจของชาวอิสราเอล แผ่นดินก็สงบสุขเป็นเวลาแปดสิบปี

ค: ชัมการ์i

31ผู้วินิจฉัยต่อจากเขาคือ ชัมการ์ บุตรของอานาท เขาใช้ปฏักวัวฆ่าชาวฟีลิสเตียหกร้อยคน นับว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยชาวอิสราเอลให้รอดพ้น


3a 'ชาวฮีไวต์' บางคนแปลว่า “ชาวฮิตไทต์” ตาม ยชว 11:3 และ 2 ซมอ 24:6  

b นักวิชาการมักจะแบ่งบรรดาผู้วินิจฉัยเป็นสองกลุ่ม คือผู้วินิจฉัยใหญ่ถ้ามีประวัติเล่าไว้ค่อนข้างละเอียด ได้แก่ โอทนีเอล เอฮูด เดโบราห์ (และบาราค) กิเดโอน เยฟธาห์ และแซมสัน และ”ผู้วินิจฉัยน้อย” ถ้ามีข้อความกล่าวถึงเพียงเล็กน้อย ได้แก่ ชัมการ์ โทลา ยาอีร์ อิบซาน เอโลน และอับโดน พระคัมภีร์มิได้แบ่งผู้วินิจฉัยออกเป็นสองกลุ่มเช่นนี้เลย อย่างไรก็ตาม การแบ่งเช่นนี้ค่อนข้างจะสอดคล้องกับลักษณะสองแบบของบุคคลที่เล่าถึงในหนังสือ ผู้วินิจฉัยกลุ่มแรกเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาช่วยปลดปล่อยประชากรให้พ้นจากการถูกกดขี่ เขาเป็นผู้นำและผู้กอบกู้ที่ได้รับพระพรพิเศษ ส่วนผู้วินิจฉัยกลุ่มที่สองก็คงได้ทำหน้าที่บางอย่าง ซึ่งยากจะกำหนดให้แน่ชัดว่าเป็นหน้าที่อะไร พระคัมภีร์กล่าวว่า บุคคลเหล่านี้ทำหน้าที่ 'วินิจฉัย' ซึ่งหมายถึงการพิจารณาคดีให้ความยุติธรรมและหน้าที่อื่นๆอีกด้วย เพราะในภาษาฮีบรูและภาษาเซมีติกอื่นๆ คำกริยา “วินิจฉัย” และ “ปกครอง” ใช้คำเดียวกัน บางครั้ง “ผู้วินิจฉัย” (Shophet) หมายถึง 'กษัตริย์' เช่น กษัตริย์ ( Suffetes) ของเมืองไทระและคาร์เธจ

จำนวนปีที่ผู้วินิจฉัยแต่ละท่าน “ปกครอง” นั้นอาจได้มาจากแหล่งข้อมูลแน่นอนทางประวัติศาสตร์ แต่การกล่าวว่าผู้วินิจฉัยแต่ละท่านมีอำนาจปกครองชาวอิสราเอลทุกเผ่าตามลำดับต่อเนื่องนั้น ดูเหมือนจะเป็นเพียงกรอบของเรื่องที่ผู้เรียบเรียงคิดขึ้นมาเอง ผู้เรียบเรียงหนังสือ วนฉ ขยายบทบาทของวีรบุรุษผู้ที่เขารวบรวมเรื่องราวมาให้ทำหน้าที่ “ปกครอง” ชาวอิสราเอลอีกด้วย จึงกล่าวว่าผู้ปลดปล่อยเหล่านี้ “วินิจฉัย” อิสราเอล แล้วจัดลำดับให้ต่อเนื่องกันร่วมกับเรื่องราวของผู้นิจฉัยน้อยเพื่อให้มีจำนวนสิบสองคนเท่ากับสิบสองเผ่า ผู้เรียบเรียงทำเช่นนี้เพื่อเชื่อมประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตั้งแต่ความตายของโยชูวาจนถึงสมัยกษัตริย์ซาอูล ในความเป็นจริง อำนาจปกครองของผู้วินิจฉัยน่าจะเป็นเพียงอำนาจเหนือเมืองใดเมืองหนึ่งกับหมู่บ้านโดยรอบเท่านั้น การปกครองแบบผู้วินิจฉัยจึงเป็นระบบการปกครองชั่วคราวระหว่างระบบหัวหน้าเผ่าปกครองกับระบอบกษัตริย์ปกครอง

c เรื่องเล่าสั้น ๆนี้ดูจะมีปัญหา โอทนีเอลคงเป็นคนเดียวกันกับผู้ยึดเมืองเดบีร์ เมื่อชาวอิสราเอลเข้ามายึดครองแผ่นดินคานาอัน ต้นฉบับภาษาฮีบรูบอกว่าศัตรูผู้รุกราน คือคูชัน-ริชาธาอิม กษัตริย์แห่งอารัม-นาหะราอิม (หมายถึง แคว้นเมโสโปเตเมียตอนบน) ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ บางทีต้นฉบับดั้งเดิมอาจจะเขียนว่า “กษัตริย์แห่งเอโดม” แต่ต่อมาภายหลังมาอ่านผิดว่า “กษัตริย์แห่งอารัม” และผู้คัดลอกยังเพิ่มคำ “นาหะราอิม” เข้ามาอีก เพราะ “อารัม นาหะราอิม” พบได้บ่อยๆใน ปฐก ถ้าเป็นเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าชาวเอโดมพยายามเข้ายึดครองแผ่นดินทางใต้ของปาเลสไตน์ เรื่องทั้งหมดนี้เป็นผลงานของสำนักเฉลยธรรมบัญญัติ ซึ่งอาจจะใช้ธรรมประเพณีโบราณที่เล่ากันในเผ่ายูดาห์ทางใต้ เพื่อให้เผ่ายูดาห์มีผู้วินิจฉัยในเผ่าของตนด้วย เพราะในเวลานั้น ชนเผ่าคาเลบถูกกลืนเข้ารวมกับชนเผ่ายูดาห์แล้ว

d 'เอโดม' แปลโดยคาดคะเน ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า 'อารัม มาหะราอิม' คำ 'นาหะราอิม' น่าจะเป็นคำที่ผู้คัดลอกเพิ่มเติมในภายหลัง (ดู ข้อ 10) * ชื่อของกษัตริย์มีความหมายว่า 'คูชัน ความชั่วร้ายสองเท่า' อาจเป็นชื่อโบราณที่ถูกดัดแปลงเป็นการเยาะเย้ย

e เรื่องนี้สันนิษฐานว่า ชาวโมอับได้ข้ามแม่น้ำอารโนน เข้ายึดครอง 'ที่ราบโมอับ' และข้ามแม่น้ำจอร์แดน เข้ามาในแผ่นดินคานาอันด้วย กษัตริย์ของชาวโมอับพำนักอยู่ที่เมืองเยริโค เมือง”ดงอินทผลัม” จึงอยู่ในดินแดนของชนเผ่าเบนยามิน ชาวโมอับสามารถขยายอำนาจเข้ามาเช่นนี้เพราะชนเผ่ารูเบนอ่อนกำลังลง ตอนต้นยุคผู้วินิจฉัย ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติแทบจะไม่ได้เพิ่มเติมรายละเอียดอื่นอีกเลย (ดูข้อ 12,15 ก และ 30) เขาใช้เรื่องโบราณซึ่งเล่ากันอยู่ที่เมืองกิลกาล (ข้อ 19) กล่าวถึงอุบายของเอฮูด ชนเผ่าเบนยามินด้วยความสะใจโดยไม่คิดถึงความถูกต้องทางศีลธรรมมากนัก การกล่าวว่าเอฮูดช่วยชาวอิสราเอลทั้งชาติให้พ้นจากศัตรู (ข้อ 27-29) เป็นเรื่องเพิ่มเติมในภายหลังซึ่งอาจมีขึ้นก่อนที่ผู้เรียบเรียงจากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติจะนำเรื่องมาใช้

f “ศิลารูปเคารพ” (pesilim) ชาวบ้านในบริเวณนั้นรู้จักดีว่าอยู่ที่ไหน อาจเป็นหลักเขตด้วย (ดู ข้อ 26) แต่เราไม่ทราบว่าศิลาเหล่านี้เป็นอะไร แต่คงไม่ใช่ศิลาที่โยชูวาสั่งให้ตั้งขึ้นเป็นที่ระลึกใน ยชว 4:19-20

g “ออกไปทางหน้าต่าง” เป็นการแปลโดยคาดคะเนจากต้นฉบับภาษาฮีบรู บางคนแปลข้อความนี้ว่า “อุจจาระทะลักออกมาจากรอยแทง”

h “ทรงบังคม” ตามตัวอักษรว่า “คลุมเท้า” เป็นวิธีพูดอย่างสุภาพหมายถึง “ถ่ายอุจจาระ”

i ข้อนี้ถูกเพิ่มเติมในภายหลัง (ดู 4:1) ชัมการ์ดูเหมือนจะไม่ใช่ชาวอิสราเอล เพราะมีชื่อต่างด้าวและคงจะเป็นชาวเมืองเบธ-อานาทในแคว้นกาลิลี ซึ่งในเวลานั้นยังคงเป็นเมืองของชาวคานาอัน (1:33) ผู้เรียบเรียงนำชื่อของเขามาไว้ในรายชื่อของผู้วินิจฉัยเพราะอาจเข้าใจข้อความในบทเพลงของบางเดโบราห์ (5:6)ผิดไป

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย