Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หนังสือผู้วินิจฉัย

 

  1. I.บทนำที่หนึ่งa

สรุปเหตุการณ์เมื่อชาวอิสราเอลตั้งหลักแหล่งในแผ่นดินคานาอัน

ชนเผ่ายูดาห์ สิเมโอน คาเลบและชาวเคไนต์ตั้งหลักแหล่ง

1 1เมื่อโยชูวาถึงแก่อสัญกรรมแล้ว ชาวอิสราเอลทูลถามพระยาห์เวห์ว่า 'พระองค์ทรงประสงค์ให้พวกเราเผ่าใดเข้าโจมตีชาวคานาอันก่อน?’ 2พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'เผ่ายูดาห์จะเข้าโจมตีก่อน เรามอบแผ่นดินไว้ในอำนาจของเขาแล้ว' 3ชนเผ่ายูดาห์จึงกล่าวแก่พี่น้องชนเผ่าสิเมโอนว่าb 'จงไปกับพวกเราในเขตแดนที่ตกเป็นมรดกของพวกเราเถิด เราจะสู้รบกับชาวคานาอันพร้อมกัน แล้วพวกเราจะไปกับท่านในเขตแดนที่ตกเป็นมรดกของท่าน' ชนเผ่าสิเมโอนก็ไปด้วย 4ชนเผ่ายูดาห์จึงรุกเข้าไป และพระยาห์เวห์ทรงมอบชาวคานาอันและชาวเปริสซีไว้ในอำนาจของเขา เขามีชัยต่อชาวคานาอันหนึ่งหมื่นคนที่เบเซกc 5ที่เบเซก เขาเผชิญหน้ากับกษัตริย์อาโดนี-เบเซก เข้าต่อสู้กับพระองค์และเอาชนะชาวคานาอันและชาวเปริสซี 6กษัตริย์อาโดนี-เบเซกหนีไป แต่เขาไล่ตามไปจับตัวมาได้ และตัดนิ้วหัวแม่มือและหัวแม่เท้าของพระองค์ 7กษัตริย์อาโดนี-เบเซกตรัสว่า 'ในอดีต กษัตริย์เจ็ดสิบองค์ที่ถูกตัดนิ้วหัวแม่มือและหัวแม่เท้าต้องเก็บเศษอาหารใต้โต๊ะอาหารของเรา บัดนี้ พระเจ้าทรงทำกับเราดังที่เราได้ทำกับกษัตริย์เหล่านั้น” แล้วเขาก็นำตัวกษัตริย์อาโดนี-เบเซกไปกรุงเยรูซาเล็ม พระองค์สวรรคตที่นั่น 8(ชนเผ่ายูดาห์เข้าโจมตีกรุงเยรูซาเล็มและยึดได้ เขาฆ่าฟันชาวเมืองแล้วจุดไฟเผาเมือง)

9หลังจากนั้น เขาลงไปสู้รบกับชาวคานาอันซึ่งอยู่แถบภูเขาและในบริเวณแคว้นเนเกบและที่ราบเชิงเขาd 10ชนเผ่ายูดาห์ไปสู้รบกับชาวคานาอันที่เมืองเฮโบรน -ซึ่งเคยเรียกว่าคีริยาท-อารบา- และมีชัยต่อเชชัย อาหิมานและทัลมัย 11จากที่นั่น เขายกทัพไปรบกับชาวเมืองเดบีร์ -ซึ่งเคยเรียกว่าคีริยาท-เสเฟอร์ 12คาเลบกล่าวว่า 'ผู้ใดเข้าโจมตีและยึดเมืองคีรียาธ-เสเฟอร์ได้ ข้าพเจ้าจะยกอัคสาห์ บุตรสาวให้เป็นภรรยาของผู้นั้น' 13โอทนีเอล บุตรชายของเคนัส น้องชายของคาเลบยึดเมืองได้ คาเลบจึงยกอัคสาห์ บุตรสาวให้เป็นภรรยาของเขา 14ในวันแต่งงาน นางรบเร้าโอทนีเอลeให้ขอนาจากบิดาของนาง เมื่อนางลงจากหลังลา คาเลบก็ถามว่า 'ลูกต้องการอะไร?' 15นางตอบว่า 'ขอของขวัญแถมให้ลูกเถิด ที่นาที่คุณพ่อให้แก่ลูกนั้นเป็นที่แห้งแล้ง ขอให้ยกตาน้ำให้ลูกบ้าง!' คาเลบจึงให้ตาน้ำทางเหนือและทางใต้ของทุ่งนานั้นแก่นาง

16ลูกหลานของโฮบับ ชาวเคไนต์ บิดาภรรยาของโมเสสf ขึ้นไปพร้อมกับชนเผ่ายูดาห์จากเมืองดงอินทผลัม ไปถึงถิ่นทุรกันดารยูดาห์ทางใต้เมืองอาราคในแคว้นเนเกบ เขาตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นั่นกับชาวอามาเลข

17ชนเผ่ายูดาห์ออกเดินทางพร้อมกับพี่น้องชนเผ่าสิเมโอน เข้าโจมตีชาวคานาอันที่อยู่ในเมืองเศฟัทแล้วทำลายล้างเมืองนั้นเสีย และตั้งชื่อเมืองนั้นใหม่ว่าโฮรมาห์ 18ชนเผ่ายูดาห์เข้ายึดเมืองกาซาทับดินแดนโดยรอบ เมืองอัชเคโลนกับดินแดนโดยรอบ เมืองเอโครนกับดินแดนโดยรอบเมืองg 19พระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับชนเผ่ายูดาห์ เขาสามารถขับไล่คนที่อยู่ในแถบภูเขา แต่ไม่สามารถขับไล่ผู้คนที่อยู่ในที่ราบชายทะเล เพราะคนเหล่านั้นมีรถศึกเหล็ก

20คาเลบได้รับเมืองเฮโบรนตามที่โมเสสสั่งไว้ เขาขับไล่บุตรทั้งสามคนของยักษ์อานาคออกไปจากเมือง 21ชนเผ่าเบนยามินไม่ได้ขับไล่ชาวเยบุสที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มออกไป ชาวเยบุสจึงอยู่กับชนเผ่าเบนยามินในกรุงเยรูซาเล็มจนถึงวันนี้h

ชนเผ่าโยเซฟยึดเมืองเบธเอลi

22ชนเผ่าโยเซฟเข้าโจมตีเมืองเบธเอล และพระยาห์เวห์ทรงสถิตอยู่กับเขา 23ชนเผ่าโยเซฟส่งคนเข้าไปสอดแนมเมืองเบธเอล ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าลูส 24ผู้สอดแนมเห็นชายคนหนึ่งกำลังออกมาจากเมืองจึงพูดกับเขาว่า 'จงบอกทางเข้าเมืองให้พวกเราเถิด แล้วเราจะไว้ชีวิตท่านเป็นการตอบแทน' 25คนนั้นก็บอกทางเข้าเมืองให้ ชนเผ่าโยเซฟเข้าไปฆ่าฟันทุกคนในเมืองนั้น แต่ไว้ชีวิตชายคนนั้นพร้อมกับครอบครัวของเขา 26ชายคนนั้นไปในแผ่นดินของชาวฮิตไทต์แล้วสร้างเมืองขึ้นที่นั่น เรียกชื่อเมืองว่าลูส และเมืองก็มีชื่อนั้นจนถึงทุกวันนี้

ชนเผ่าทางเหนือj

27ชนเผ่ามนัสเสห์ไม่ได้ขับไล่ผู้ที่อยู่ในเมืองเบธ-ชาน กับหมู่บ้านรอบๆ เมืองทาอานาคกับหมู่บ้านรอบๆ เมืองโดร์กับหมู่บ้านรอบๆ เมืองอิบเลอัมกับหมู่บ้านรอบๆ และเมืองเมกิดโดกับหมู่บ้านรอบๆ ชาวคานาอันจึงยังคงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นต่อไป 28เมื่อชาวอิสราเอลมีกำลังแข็งแรงขึ้น เขาบังคับชาวคานาอันให้ทำงานเหมือนทาส แต่ไม่ได้ขับไล่ชาวคานาอันออกไปk 29ชนเผ่าเอฟราอิมก็ไม่ได้ขับไล่ชาวคานาอันที่อยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปl ชาวคานาอันจึงยังคงอยู่ที่เมืองเกเซอร์ท่ามกลางชนเผ่าเอฟราอิม ชนเผ่าเศบูลุนก็ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองคิทโรนและชาวเมืองนาหะโลลออกไป ชาวคานาอันจึงคงอยู่ท่ามกลางชนเผ่าเศบูลุน และถูกบังคับให้ทำงานเหมือนทาส 31ชนเผ่าอาเชอร์ก็ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโค ชาวเมืองไซดอน มาหะลาบm อัคซีบ เฮลบาห์ อาเฟก และเรโหบออกไป 32ชนเผ่าอาเชอร์ตั้งหลักแหล่งอยู่ท่ามกลางชาวคานาอันที่อยู่ในแผ่นดินนั้น เพราะไม่ได้ขับไล่เขาออกไป 33ชนเผ่านัฟทาลีก็ไม่ได้ขับไล่ชาวเมืองชาวเบธ-เชเมชและชาวเมืองเบธ-อานาทออกไป เขาตั้งหลักแหล่งท่ามกลางชาวคานาอันที่อยู่ในแผ่นดินนั้น แต่ชาวเมืองของเบธ-เชเมชและเบธ-อานาคถูกบังคับให้ทำงานเหมือนทาส 34ชาวอาโมไรต์ขับไล่ชนเผ่าดานให้ไปอยู่บนแถบภูเขาไม่ยอมให้ลงมาอยู่ในบริเวณที่ราบ 35ชาวอาโมไรต์คงอยู่ต่อไปในเมืองฮาร์เฮเรส อัยยาโลนและชาอัลบิม แต่ชนเผ่าโยเซฟสามารถเอาชนะชาวอาโมไรต์ได้และบังคับเขาให้ทำงานเหมือนทาส

36(เขตแดนของชาวอาโมไรต์n แผ่ไปจากช่องเขาอาครับบิมเลยเส-ลาขึ้นไป


1a บทที่ 1 รวบรวมเรื่องราวการเข้ายึดครองแผ่นดินคานาอันที่แตกต่างไปจากเรื่องราวที่เล่าใน ยชว 1-12 มาก คือเล่าว่าการเข้ายึดครองเป็นผลงานของแต่ละเผ่าเพียงบางส่วน แต่ไม่สามารถเข้ายึดครองแผ่นดินได้ทั้งหมด หนังสือ วนฉ เล่าเรื่องการเข้ายึดครองแผ่นดินทางใต้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากกว่าเรื่องเล่าตามอุดมการณ์ใน ยชว 10

            ในหนังสือ วนฉ เราพบธรรมประเพณียาห์วิสต์ซึ่งเน้นบทบาทสำคัญของเผ่ายูดาห์ (ดู ข้อ 9 และ 17) ผู้เรียบเรียงหนังสือ ยชว เป็นครั้งแรก ได้ตัดธรรมประเพณียาห์วิสต์นี้ออกไปเพราะไม่สอดคล้องกับโครงเรื่องและจุดประสงค์ทางเทววิทยาของตน แต่ผู้เรียบเรียงครั้งต่อมาได้นำธรรมประเพณีนี้บางเรื่องเพิ่มเข้าไป (ดู 14:6-15; 15:13-19) ผู้เรียบเรียงหนังสือ วนฉ จากสำนักเฉลยธรรมบัญญัติก็ได้รวบรวมธรรมประเพณียาห์เวิสต์เหล่านี้ อีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้เขียนไว้ในหนังสือ ยชว เพราะขัดกับเรื่องราวในนั้น แต่ได้เขียนเหมือนกับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากอสัญกรรมของโยชูวา (ข้อ1)

b ชนเผ่ายูดาห์และสิเมโอนเป็นสองเผ่าทางใต้ (ดู ข้อ 17ฯ) ซึ่งดูเหมือนจะเข้าแผ่นดินคานาอันโดยตรงจากทางใต้ไม่อ้อมผ่านฟากตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเหมือนเผ่าอื่น ชนทั้งสองเผ่านี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของเผ่าอื่น (ดู บทที่ 5; กดว 14:39; 21:1)

c ดูเหมือนที่นี่มีความสับสนระหว่างชื่ออาโดนี-เบเซกกษัตริย์ของเบเซก กับอาโดนี-เศเดกกษัตริย์ของกรุงเยรูซาเล็ม (ใน ยชว 10:1-3) เพราะในข้อ 7 กล่าวถึงเมืองเยรูซาเล็มและข้อ 8 ซึ่งคงจะเป็นคำอธิบายของผู้คัดลอกที่ขัดกับข้อ 21 (ดู 2 ซมอ 5:6ฯ) การรบชนะที่เมืองเบเซกเป็นปัญหาเพราะเมืองนี้ตามที่เรารู้จักตั้งอยู่ระหว่างเมืองเชเคมและเมืองเบธ-ชาน ในดินแดนของชาวเปริสซี ห่างจากดินแดนของชนเผ่ายูดาห์และสิเมโอนมาก เรื่องนี้อาจจะเป็นเพียงเรื่องเล่าต่อๆกันมาจากสมัยบรรพบุรุษเมื่อชนเผ่าสิเมโอนยังอาศัยอยู่ในปาเลสไตน์ตอนกลาง

d ข้อ 9 นี้ผู้เรียบเรียงเขียนไว้เป็นการเกริ่นเรื่องราวซึ่งจะเล่าาต่อไปโดยสรุปว่าการยึดครองแผ่นดินทางใต้เป็นผลงานของชนเผ่ายูดาห์ แต่ในความเป็นจริงผลงานของชนเผ่าอื่นๆซึ่งในภายหลังเข้ามารวมกับชนเผ่ายูดาห์ คือคาเลบ ยึดเมืองเฮโบรน (ข้อ 20 ดู ยชว 14:6ฯ) โอทนีเอล ยึดเมืองเดบีร์ (ข้อ 13 ดู ยชว 15:15-17) ชนชาวเคไนต์ เข้ายึดครองแคว้นเนเกบใกล้เมืองอาราด (ข้อ 16) และชนเผ่าสิเมโอน ยึดเมืองโฮร์มาห์ (ข้อ 17)

e 'นางรบเร้าโอทนีเอล' ตามต้นฉบับภาษาฮีบรู “นางรบเร้าเขา” ต้นฉบับภาษากรีกว่า “เขารบเร้านาง” (ดู ยชว 15:18 เชิงอรรถ e

f 'ลูกหลานของโฮบับ ชาวเคไนต์' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก (ดู 4:11;) ต้นฉบับฮีบรูว่า 'ลูกหลานของชาวเคไนต์คนนั้น' *”กับชาวอามาเลข” แปลจากต้นฉบับภาษากรีก –ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “กับประชาชน”

g ชนเผ่ายูดาห์ไม่ได้ยึดเมืองเหล่านี้ในดินแดนของชาวฟีลิสเตีย จนกระทั่งในสมัยกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 5:17-25; 8:1) ต้นฉบับภาษากรีกแก้ข้อความนี้ ซึ่งขัดกับข้อความในข้อ 19 โดยทำให้เป็นประโยคปฏิเสธ 'ชนเผ่ายูดาห์ไม่ได้ยึดเมือง...'  

h กรุงเยรูซาเล็มนับเป็นเมืองหนึ่งของชนเผ่าเบนยามิน (ยชว 18:28) แต่ในความเป็นจริงเมืองนี้ไม่ได้ถูกยึดโดยชนเผ่าเบนยามิน แต่โดยกองกำลังของกษัตริย์ดาวิด (2 ซมอ 5:6-9) ข้อความเดียวกันนี้พบได้อีก ใน ยชว 15:63 แต่ที่นั่นกล่าวชัดเจนว่าชนเผ่ายูดาห์ไม่สามารถขับไล่ชนเยบุส

i เรื่องการยึดเมืองเบธเอลโดยการทรยศของชาวเมืองคนหนึ่งไม่มีเล่าใน หนังสือ ยชว

j ภาคแรกของบทนี้เล่าว่าชนเผ่ายูดาห์ประสบชัยชนะในดินแดนทางใต้แล้ว ภาคสองกลับเล่าถึงดินแดนที่ชนเผ่าอื่นๆทางเหนือไม่สามารถเข้ายึดครองได้

k อันที่จริงเมืองเหล่านี้ไม่ได้ถูกยึดครองจนถึงสมัยมีกษัตริย์ปกครอง (1 พกษ 9:15-22)

l เมืองเกเซอร์ตั้งอยู่ริมทางระหว่างกรุงเยรูซาเล็มไปเมือง-ยัฟฟา ในที่ราบฟีลิสเตีย เผ่าทางใต้จึงถูกแยกจากเผ่าทางเหนือเกือบโดยสิ้นเชิง

m 'มาหะลาบ' แปลตาม ยชว 19:29 ต้นฉบับฮีบรูว่า 'อัคลาบ'

n 'ชาวอาโมไรต์' ต้นฉบับภาษากรีกว่า “ชาวเอโดม” ข้อ 36 นี้คงจะเป็นข้อความเพิ่มเติมของผู้คัดลอก

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย