Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การก่อสร้างพระวิหารหลังใหม่ ปี 520-515 ก.ค.ศ.

            24งานก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มจึงต้องหยุดชะงักจนถึงปีที่สองในรัชสมัยกษัตริย์ดาริอัสแห่งเปอร์เซียf

  1. 1ประกาศกฮักกัยและเศคาริยาห์ บุตรอิดโด ประกาศพระวาจาแก่ชาวยิวในแคว้นยูดาห์และที่กรุงเยรูซาเล็ม เตือนเขาเดชะพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล 2เมื่อเศรุบบาเบล บุตรเชอัลทิเอล และเยชูอา บุตรโยซาดัก ได้ยินคำเตือนนี้ก็เริ่มก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ บรรดาประกาศกของพระเจ้าอยู่กับเขา ช่วยเหลือสนับสนุนเขาa

          3เวลาเดียวกันนั้น ทัทเธนัย ผู้ปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เชธาร์โบเซนัย และเพื่อนข้าราชการมาพบเขา ถามว่า “ใครเป็นผู้สั่งท่านให้ก่อสร้างพระวิหารและกำแพงนี้ให้เสร็จ” 4เขายังถามต่อไปด้วยว่าb “ผู้สร้างอาคารนี้เป็นใครและชื่ออะไร” 5แต่พระเจ้าทอดพระเนตรดูแลบรรดาผู้อาวุโสชาวยิว ข้าราชการเหล่านั้นจึงไม่บังคับให้เขาหยุดก่อสร้างจนกว่าจะมีสารไปทูลกษัตริย์ดาริอัส และได้รับพระราชสารตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้

จดหมายของผู้ปกครองแคว้นถึงกษัตริย์ดาริอัส

            6สำเนาจดหมายที่ทัทเธนัย ผู้ปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส เชธาร์โบเซนัย และเพื่อนข้าราชการที่ช่วยปกครองแคว้นตะวันตกของแม่น้ำยูเฟรติส ส่งไปทูลกษัตริย์ดาริอัส 7รายงานที่เขาทั้งหลายส่งไปทูลกษัตริย์ มีข้อความดังนี้

          “กราบทูลกษัตริย์ดาริอัส ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 8ขอพระราชาทรงทราบว่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ไปในแคว้นยูดาห์ ไปถึงพระวิหารของพระเจ้ายิ่งใหญ่ ซึ่งกำลังก่อสร้างขึ้นด้วยหินก้อนใหญ่ มีคานไม้ฝังกำแพง งานนี้ดำเนินไปอย่างแข็งขันและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว 9ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถามบรรดาผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า ‘ใครเป็นผู้สั่งท่านให้สร้างพระวิหารและกำแพงนี้ให้เสร็จ’ 10ข้าพเจ้าทั้งหลายยังถามชื่อของเขาเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบ แล้วจึงเขียนชื่อบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของเขา 11เขาเหล่านั้นก็ตอบว่า ‘พวกเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดิน พวกเรากำลังสร้างพระวิหารซึ่งเคยมีอยู่หลายปีมาก่อน กษัตริย์ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งของอิสราเอลเคยทรงสร้างจนเสร็จ 12แต่บรรพบุรุษของพวกเราทำให้พระเจ้าแห่งสวรรค์กริ้ว พระองค์จึงทรงมอบเขาเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนชาวเคลเดีย กษัตริย์พระองค์นี้ทรงทำลายพระวิหารและทรงจับประชาชนเป็นเชลยไปยังกรุงบาบิโลน 13แต่ในปีแรกที่กษัตริย์ไซรัสทรงขึ้นครองราชย์ที่กรุงบาบิโลน พระองค์ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้สร้างพระวิหารหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14พระองค์ยังทรงคืนเครื่องใช้ทำด้วยทองคำและเงินของพระวิหารของพระเจ้า ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ทรงนำจากพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มไปไว้ในวิหารที่กรุงบาบิโลน กษัตริย์ไซรัสทรงสั่งให้นำสิ่งของเหล่านี้ออกมาจากวิหารที่กรุงบาบิโลน และทรงมอบให้คนหนึ่งชื่อเชชบัสซาร์ ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองแคว้นยูดาห์ 15กษัตริย์ไซรัสตรัสกับเขาว่า “จงนำเครื่องใช้เหล่านี้ไปไว้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็ม และจงสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่ในสถานที่เดิม” 16เชชบัสซาร์ผู้นี้จึงมาวางรากฐานพระวิหารของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็ม และตั้งแต่เวลานั้นงานก่อสร้างก็ดำเนินมาจนถึงบัดนี้c แต่ก็ยังไม่เสร็จ’

17เพราะฉะนั้น ถ้าพระราชาพอพระทัย ก็ขอทรงสั่งให้ค้นดูในที่เก็บเอกสารของกษัตริย์ที่กรุงบาบิโลน เพื่อดูว่ากษัตริย์ไซรัสทรงออกพระราชกฤษฎีกาสั่งให้สร้างพระวิหารหลังนี้ของพระเจ้าขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มหรือไม่ และขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบพระประสงค์ของพระองค์ในเรื่องนี้”

f ข้อนี้เป็นข้อความที่ผู้เขียนเชื่อมข้อความต่อไปกับ 4:5.

5 a ข้อ 1-2 รวมข้อมูลจากประกาศกฮักกัยและเศคารยาห์ ความกระตือรือร้นดั้งเดิมของประชาชนที่จะก่อสร้างพระวิหารดังที่เชชบัสซาร์ได้ปลุกไว้ (5:16) ค่อยๆจางหายไป – ในฤดูใบไม้ร่วงปี 520 ก.ค.ศ. ก็ยังไม่มีอะไรปรากฏให้เห็นนอกจากซากปรักหักพัง (ฮกก 1:4) เราจึงกล่าวได้ว่าการก่อสร้างเริ่มขึ้นในปีนั้นเอง ประกาศกฮักกัยและเศคารยาห์เน้นบทบาทผู้นำของเศรุบบาเบล แต่ ณ ที่นี้บทบาทของบรรดา “ผู้อาวุโส” ดูเหมือนจะได้รับการเน้นเป็นพิเศษ (ข้อ 5)

b “เขายังถามต่อไปด้วยว่า” -- สำนวนแปลโบราณภาษากรีกบางฉบับละวลีนี้

c “งานก่อสร้างก็ดำเนินต่อมาจนถึงบัดนี้” -- บรรดาผู้อาวุโสจงใจขยายความจริงโดยไม่กล่าวถึงการที่พระวิหารต้องหยุดชะงักไม่อาจก่อสร้างต่อไปได้ตั้งแต่ปี 538 จนถึงปี 520 ก.ค.ศ. (ดู 4:1-5,23-24)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย