Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ (ฉลองนักยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร)
ยน 20:1ก, 2-8…
1เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์ ขณะที่ยังมืด มารีย์ชาวมักดาลาออกไปที่พระคูหา 2นางจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรกับศิษย์อีกคนหนึ่งที่พระเยซูเจ้าทรงรักบอกว่า “เขานำองค์พระผู้เป็นเจ้าไปจากพระคูหาแล้ว พวกเราไม่รู้ว่าเขานำพระองค์ไปไว้ที่ไหน”
3เปโตรกับศิษย์คนนั้นจึงออกไป มุ่งไปยังพระคูหา 4ทั้งสองคนวิ่งไปด้วยกัน แต่ศิษย์คนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตร จึงมาถึงพระคูหาก่อน 5เขาก้มลงมองเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่บนพื้น แต่ไม่ได้เข้าไปข้างใน 6ซีโมนเปโตรซึ่งตามไปติด ๆ ก็มาถึง เข้าไปในพระคูหาและเห็นผ้าพันพระศพวางอยู่ที่พื้น 7รวมทั้งผ้าพันพระเศียรซึ่งไม่ได้วางอยู่กับผ้าพันพระศพ แต่พับแยกวางไว้อีกที่หนึ่ง 8ศิษย์คนที่มาถึงพระคูหาก่อนก็เข้าไปข้างในด้วย เขาเห็นและมีความเชื่อ

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• วันนี้เรามาทำความรู้จักนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร อัครสาวก น้องชายของยากอบ ทั้งสองเป็นบุตรของเศเบดี ทั้งสองได้ละทิ้งบิดามารดาและอาชีพเดิม และได้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้าในกลุ่มศิษย์กลุ่มแรก 


• ยอห์นได้ชื่อว่าเป็น “ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” วันนี้พ่ออยากจะเริ่มต้นให้เราได้อ่านประวัตินักบุญยอห์นก่อนสักหน่อยนะครับ

o ยอห์นเป็นหนึ่งในอัครสาวกสามองค์ ที่ได้รับสิทธิ์พิเศษเป็นพยานในหลายเหตุการณ์ พยานถึงการกลับคืนชีพของลูกสาวไยรัส และการแสดงพระองค์อย่างรุ่งโรจน์ (Transfiguration – มก 9: 2-8) ในสวนเกทเสมนี ฯลฯ

o ยอห์นน่าจะเป็นอัครสาวกคนที่อายุน้อยที่สุด ท่านได้เอนศีรษะแนบพระอุระของพระอาจารย์ นักบุญยอห์น คือ “ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก” 

o เป็นศิษย์องค์เดียวใน 12 องค์ ที่อยู่ ณ เชิงกางเขนระหว่างมหาทรมานของพระคริสตเจ้า และพระองค์ทรงมอบพระมารดาพรหมจารีให้ยอห์นดูแล ในเช้าปัสกาครั้งแรกเป็นยอห์นและเปโตรที่วิ่งไปที่พระคูหาว่างเปล่า (ตามพระวรสารนักบุญยอห์น)

o หลังจากการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า นักบุญยอห์นดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ผู้ทรงรับสภาพมนุษย์มาอยู่ใกล้ชิดประชากรของพระองค์ ท่านเป็นคนแรกที่จำพระเยซูเจ้าตอนที่ทรงแสดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทิเบเรียส (ยน 21: 7)

o ยอห์นกับนักบุญเปโตร อยู่ตอนอัศจรรย์ครั้งแรกหลังจากการกลับคืนพระชนมชีพ กล่าวคือ การรักษาชายพิการในพระวิหาร (กจ 3: 1-10) หลังจากถูกชาวยิวจับขังคุก ท่านเดินทางไปยังสะมาเรียเพื่อเยี่ยมเยียนบรรดาผู้กลับใจใหม่

o ประมาณ 12 ปี หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ สมัยการเบียดเบียนของกษัตริย์เฮโรด อากริปปา ที่ 1 บรรดาอัครสาวกยังคงอยู่ในปาเลสไตน์ เมื่อพวกเขาได้แยกย้ายกัน นักบุญยอห์นไปประกาศข่าวดีที่เอเซียไมเนอร์และจากเอเฟซัส ฐานะเป็นศูนย์กลางการปกครองพระศาสนจักรทั้ง 7 แห่ง (วว 2: 1 - 3: 22)

o จากที่เอฟซัส ท่ามกลางคนต่างความเชื่อที่ปฏิบัติตามธรรมประเพณีและปรัชญาของโรมัน และกรีก คำว่า Logos “โลกอส” (พระวจนาตถ์) เป็นคำที่คุ้นเคย ท่านจึงนำมาใช้ หมายถึง พระผู้ไถ่ ที่คนต่างความเชื่อเหล่านั้นรอคอย 

o ที่เอเฟซัสนักบุญยอห์นได้เขียนพระวรสาร โดยพยายามลงลึกจากผู้นิพนธ์พระวรสาร 3 องค์แรก ท่านยอห์นได้ทำให้เราได้รับรายละเอียดดีๆ หลายเรื่อง และเน้นพระเทวภาพของพระคริสตเจ้า เพื่อต่อต้านกระแสความคิดผิดๆ ที่กำลังแพร่หลายในสมัยนั้น 

o หลังจากนั้นไม่นาน จักรพรรดิโดมีเซียนเนรเทศท่านไปที่เกาะปัทมอส (วว 1: 9) 

o เนื่องจากข้อเขียนของนักบุญยอห์นกล่าวถึงพระเจ้าโดยใช้คำสูง นักเทววิทยาจึงใช้สัญญลักษณ์นกอินทรี ที่บินทะยานสู่ดวงอาทิตย์อย่างไม่เกรงกลัว (หมายถึงพระวรสารนักบุญยอห์น)

o นักบุญยอห์นแสดงความกระตือรือร้น และความห่วงใยต่อสัตบุรุษอย่างสวยงามในจดหมายของท่าน มีคำเตือนใจบ่อยๆ ว่า “ลูกที่รักทั้งหลาย จงรักกัน”

o นักบุญยอห์นได้กลับจากเกาะปัทมอส เมื่อจักรพรรดิสิ้นชีวิต ได้อยู่ที่เมืองเอเฟซัสจนอายุชรามาก

o ท่านนักบุญยอห์นเป็นอัครสาวกองค์สุดท้ายที่สิ้นชีวิต ประชาชนนับถือว่านักบุญยอห์นเป็นองค์อุปถัมภ์ของเอเชียไมเนอร์ และสวดขอป้องกันฝนตกหนัก ลูกเห็บ และฟ้าผ่า


• พี่น้องที่รัก สิ่งแรกที่พ่อได้เสนอคือประวัติของท่านนักบุญยอห์น และวันนี้บทอ่านที่หนึ่ง จากจดหมายนักบุญยอห์นฉบับที่หนึ่งสำหรับพ่อต้องถือว่าล้ำลึกมากๆ 


• ท่านคงได้เป็นศิษย์ที่ทรงรักจริงๆจึงได้สามารถเขียนถึงความรัก เขียนถึงพระคริสตเจ้าได้อย่างลึกซึ้งที่สุดจริงๆ ถ้าเราได้มีโอกาสอ่านจดหมายของท่าน อ่านพระวรสารที่ท่านเขียน... พ่อเห็นว่า “นักบุญยอห์นสุดยอดจริงๆ เพราะท่านได้ใช้เวลาเพื่อรำพึงถึงความรัก และรำพึงถึงพระพักตร์ของพระคริสตเจ้า และเปิดเผยให้เราได้รู้จัก” 

o พ่อคิดว่า การจะรู้จักพระคริสตเจ้าอย่างดีๆ เราต้องรู้จักพระวรสารนักบุญยอห์นให้มากๆจริงๆ จะมีพลังให้เราได้รู้จักพระคริสตเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง ท่านเขียนพระวรสารฉบับที่สี่ พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น ท่านได้เขียนจดหมายสามฉบับ ฉบับที่มีค่าและน่าสนใจมากคือ 1ยอหน์ และท่านได้เขียนหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์คือหนังสือวิวรณ์ น่ามหัศจรรย์นักบุญยอห์นจริงๆ

o ในมิสซาฉลองท่านนักบุญยอห์น...วันนี้เราได้อ่านพระวาจาจาก 1ยน และ ยน 20 ในมิสซาฉลองของท่าน งดงามมากครับ “ศิษย์ที่ทรงรัก” ช่างเป็นคำเรียกที่งดงามเหลือเกิน


• พี่น้องที่รัก... ฉลองนักบุญยอห์น ผู้นิพนธ์พระวรสารและบทจดหมาย สิ่งที่พ่อขอให้เราเป็นเหมือนยอห์นประการหนึ่งครับ... ขอให้เราเป็น “ศิษย์ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงรัก” นะครับ


• พ่อขอนำคำของยอห์นมากล่าวกับพี่น้องในวันฉลองท่านครับ “ลูกที่รักทั้งหลาย จงรักกัน” รักกันและกันคือคริสตชนนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย