Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ ที่ 26 ธันวาคม 2014
อัฐมวารพระคริสตสมภพ (ฉลองนักบุญสเทเฟน)
กจ 6:8-10; 7:54-59….
8สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระหรรษทานและพระอานุภาพ ทำปาฏิหาริย์และเครื่องหมายอัศจรรย์ยิ่งใหญ่ในหมู่ประชาชน 9บางคนจากศาลาธรรมที่เรียกกันว่าศาลาธรรมของเสรีชนที่เคยเป็นทาส คือชาวยิวจากเมืองไซรีน เมืองอเล็กซานเดรีย แคว้นซีลีเซียและเอเชีย เริ่มโต้เถียงกับสเทเฟน 10แต่เขาเหล่านั้นเอาชนะสเทเฟนไม่ได้ เพราะสเทเฟนพูดด้วยปรีชาญาณซึ่งมาจากพระจิตเจ้า


54เมื่อได้ฟังดังนั้น ทุกคนรู้สึกขุ่นเคืองเจ็บใจ ขบฟันคำรามเข้าใส่สเทเฟน สเทเฟนเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า เพ่งมองท้องฟ้า มองเห็นพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้า และเห็นพระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่ เบื้องขวาของพระเจ้า 56จึงพูดว่า “ดูซิ ข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าเปิดออก และเห็นบุตรแห่งมนุษย์ทรงยืนอยู่เบื้องขวาของพระเจ้า” 57ทุกคนจึงร้องเสียงดัง เอามืออุดหู วิ่งกรูกันเข้าใส่สเทเฟน 58ฉุดลากเขาออกไปนอกเมืองแล้วเริ่มเอาหินขว้างเขา บรรดาพยานนำเสื้อคลุมของตนมาวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อ “เซาโล” 59ขณะที่คนทั้งหลายกำลังเอาหินขว้างสเทเฟน สเทเฟนอธิษฐานภาวนาว่า “ข้าแต่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดรับวิญญาณของข้าพเจ้าด้วย”

 อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• การฉลองต่อเนื่องสามวันหลังวันที่ 25 ธันวาคม พระคริสตสมภาพมีการฉลองสามวันต่อเนื่องโดยปฏติคือ

o วันที่ 26 ธันวาคม ฉลองนักบุญสเทเฟปฐมมรณะสักขี 

o วันที่ 27 ธันวาคม ก็ฉลองนักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสาร และ

o วันที่ 28 ธันวาคม (ถ้าไม่ตกในวันอาทิตย์เหมือนปีนี้) ก็ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล อันนี้ค่อยเกี่ยวกับพระกุมารหน่อย แต่สเทเฟนและยอห์นมาได้อย่างไรหนอ 


• วันนี้ต้องรู้ให้ได้... พ่อเองทราบแล้วครับ แต่จะต้องทำให้พี่น้องเห็นให้ได้...


• พิธีกรรมพระศาสนจักรจัดวางสามวันฉลองต่อกันหลังคริสตมาส 25 ธันวาคมและต่อด้วยวันฉลองสามวันต่อเนื่องคือวันที่ 26-28 เช่นนี้ได้อย่างไร นักบุญสเทเฟน นักบุญยอห์น และนักบุญทารกผู้วิมล ฉลองสามวันต่อกันนี้เป็นเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร...

o สรุปได้อย่างนี้ครับ ภาษาลาตินเรียกว่า “Comites Christi” Friends of Christ เพื่อนๆของพระเยซูเจ้า.... 

o พระศาสนาจักรจัดให้สามวันต่อกันนี้ฉลองนักบุญสามวันเลยครับ เรียกว่าเป็นการฉลองเพื่อนๆ ของพระเยซูเจ้าสามแบบ ซึ่งเป็นเพื่อนแท้ของพระเยซูเจ้า ในการถูกเบียดเบียนจนต้องเป็นมรณะสักขี “Martyr” ในพระศาสนาจักรแบ่งออกดังนี้
1. Red Martyr หรือมรณะสักขีสีแดง (เลือด) คือ คนที่ถูกเบียดเบียนเพื่อพระนามพระเยซูเจ้าและยอมตายเพื่อพระองค์โดยรู้ตัว เต็มใจเป็นพยานด้วยชีวิต
2. White Martyr มรณะสักขีสีขาว คือ นักบุญยอห์น ท่านถูกเบียดเบียน ถูกเนรเทศ อย่างหนักเพื่อพระนามพระองค์ แม้ไม่ได้สละชีวิตเป็นสักขีพยานก็ตาม
3. Innocent Martyr มรณะสักขีผู้บริสุทธิ์ คือ บรรดาทารกผู้วิมลที่ถูกเฮรอดสั่งฆ่า พวกเขาไม่รู้ ไม่เต็มใจ ไม่รู้อะไรเลย แต่ต้องตายเพื่อพระเยซูเจ้า ทารกผู้วิมลทั้งหลาย


• ครับ สามวันนี้ เป็นวันฉลองเพื่อนพระเยซูเจ้า 

o เราเองก็ต้องเป็นเพื่อนของพระองค์เสมอ 

o ให้เรารำพึงทั้งสามวันนี้ด้วยการฉลองทั้งสามวัน นักบุญทั้งสามรูปแบบ ที่เป็นเพื่อนแท้ของพระเยซูเจ้า 

o ให้เราตระหนักเสมอว่า เราก็เป็นผู้ร่วมทางเดินในหนทางแห่งความรักของพระองค์เช่นเดียวกัน เริ่มจากสเทเฟน ยอห์น และนักบุญทารกผู้วิมล.. 

o ให้เราศรัทธาในพระองค์เสมอไป เพราะพระองค์ไม่ได้เพียงเสด็จมาบังเกิดในรางหญ้า แต่ทรงเดินหน้าต่อไปในความรักและการไถ่ให้รอดพ้นแก่เรา ด้วยอาศัยพระโลหิตของพระองค์บนไม้กางเขน

o เราคริสตชน ต้องเป็นเพื่อสนิทกับพระเยซูเจ้า เป็นเหมือนเพื่อนรักเพื่อนเล่น เป็นพี่น้องกับพระองค์ ในการดำเนินชีวิตในกระแสโลก ท่ามกลางความยากลำบาก การเบียดเบียน และจำเป็นต้องเป็นเพื่อนกับพระองค์ คือ ร่วมทางกับพระองค์ในการเป็นมรณะสักขี คือ การตายต่อตนเอง เพื่อรัก รัก รัก ดังเช่นพระองค์ทุกวันเสอมไป


• พี่น้องที่รักครับ...

o การเบียดเบียน และการเป็นมรณะสักขีในโลกปัจจุบัน ยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็น การดำเนินชีวิตในโลก แต่ไม่เป็นของกระแสโลก แต่เป็นกระแสของพระเจ้าที่ทำให้โลกได้มีความหวังเสมอ

o การฉลองนักบุญสเทเฟน เพื่อนมรณสักขี เพื่อนของพระคริสตเจ้าผู้บังเกิดมานี้ ทำให้เราพร้อมจะเป็นเพื่อนผู้ร่วมชีวิตกับพระคริสตเจ้าเสมอนะครับ

o อ่านพระวรสารของวันนี้ แล้วเราจะรู้ว่า การเบียดเบียนของกระแสโลก คงไม่ใช่อะไรที่เราต้องหลีกเลี่ยงได้ง่ายนัก แต่เป็นความจริงเสมอ แต่เราจะสามารถชนะได้โดยอาศัยพระคริสตเจ้า


มธ 10:17-22…
17“จงระมัดระวังตนจากมนุษย์ เขาจะมอบท่านที่ศาลและเฆี่ยนท่านในศาลาธรรมของเขา 18ท่านจะถูกนำตัวไปต่อหน้าผู้ว่าราชการและเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์เพราะเรา เป็นเหตุ เพื่อเป็นพยานยืนยันแก่เขาและแก่บรรดาชนต่างชาติต่างศาสนา 19เมื่อเขาจะมอบท่านที่ศาลนั้น อย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอย่างไรหรือพูดอะไร สิ่งที่ท่านจะพูดนั้นจะได้รับการดลใจในเวลานั้นเอง 20เพราะท่านจะมิได้พูดด้วยตนเอง แต่พระจิตของพระบิดาของท่านจะตรัสในท่าน
21“พี่จะฟ้องน้อง น้องจะฟ้องพี่ให้ต้องโทษถึงตาย พ่อจะฟ้องลูก ลูกจะลุกขึ้นกล่าวโทษพ่อแม่ให้ถึงตาย22“คนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนาม ของเรา แต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงวาระสุดท้ายก็จะรอดพ้น

• พ่อสรุปได้ว่า ไม่มีอะไรต้องกลัว การประจญ การทำร้ายหรือการเบียดเบียน... พระจิตเจ้าจะอยู่กับเรา นักบุญสเทเฟนก็เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้า และท่านก็สามารถสู้ทนการเบียดเบียนได้ 


• พ่อขอให้พวกเราได้เข็มแข็งพอที่จะสู้ทนการเบียดเบียนของโลกปัจจุบัน การเบียดเบียนของสังคมในยุคสมัยของเรา แม้คนทั้งปวงอาจต่อต้านความดีและความจริง และผู้ยืนหยัดจะรอดพันในที่สุด
• ขอพระเจ้าอวยพรครับ สุขสันต์พระคริสตสมภพ วันฉลองเพื่อนแท้ของพระเยซู เราก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเสมอไป รักพระองค์ รักแท้ของพระองค์จะค้ำจุนชีวิตเราครับ


• ขอพระเจ้าอวยพรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย