Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2014
สมโภชพระคริสตสมภพ (มิสซาค่ำคืนทุกวัดฉลอง)
เมื่อถึงวันสมโภช มิสซาฉลองยามค่ำคืน เราอ่านบทอ่านวันนี้ด้วยกันสามบทเลยดีไหมครับนะครับ เราเตรียมตัวกันมานานแล้ว เรามาพิจารณาพระวาจากันทั้งสามบทที่พิธีกรรมจัดเตรียมไว้เพื่อฉลองพระคริสต สมภพกันครับ.... เพราะพระวจนาตถ์คือพระวาจาของพระเจ้าที่รับเอากายมาบังเกิด ไม่มีอะไรดีไปกว่าพระวาจาของพระเจ้าแล้วครับ พระวาจาได้รับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์ครับ....อ่านด้วยกันและสุขสันต์พระค ริสตสมภพนะครับ... พระวาจาสำหรับคืนนี้... แต่ละบทพ่อจะใส่อรรถาธิบายสั้นเพื่อการรำพึงไตร่ตรองในระหว่างบทอ่านแต่ละบท นะครับ


บทอ่านที่ 1
อสย 9:1-6……
1
ประชากรที่เดินในความมืดแลเห็นความสว่างยิ่งใหญ่
บรรดาผู้อาศัยในแผ่นดินมืดมิด ความสว่างส่องแสงมาเหนือเขา
2พระองค์ทรงเพิ่มจำนวนประชากร ทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา
เขาทั้งหลายจะยินดีเฉพาะพระพักตร์พระองค์
ดั่งความชื่นบานในฤดูเก็บเกี่ยว
ดั่งความยินดีเมื่อเขาแบ่งของเชลยให้แก่กัน
3เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขา ท่อนไม้ที่เขาต้องแบก
ไม้ตะพดของผู้กดขี่ พระองค์ทรงหักเสียอย่างที่ทรงเคยทำกับชาวมีเดียน
4รองเท้าทุกคู่ของบรรดาทหารที่เข้าประจัญบาน
เสื้อคลุมทุกตัวที่เปื้อนเลือดจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงในกองไฟ 
5เพราะกุมารผู้หนึ่งเกิดมาเพื่อเรา
บุตรชายคนหนึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าประทานให้เรา
สัญลักษณ์แห่งการปกครองอยู่บนบ่าของเขา
เขาจะได้รับนามว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์” “พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ”
“พระบิดานิรันดร” “เจ้าแห่งสันติ”
6การปกครองของเขาจะยิ่งใหญ่ สันติภาพจะไม่สิ้นสุด
เหนือพระบัลลังก์ของกษัตริย์ดาวิดและเหนือราชอาณาจักร
ที่เขาจะสถาปนาไว้และเชิดชูด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม
บัดนี้และตลอดไป
พระยาห์เวห์จอมจักรวาลจะทรงกระทำเช่นนี้ด้วยความรักแรงกล้า ของพระองค์


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• พระเยซูผู้บังเกิดมาตามคำสัญญา คือ แสงสว่าง เพื่อมนุษย์จะได้ไม่เดินในความมืดอีกต่อไป การปกครองของพระองค์คือกษัตริย์แห่งความชอบธรรมและสัตย์จริง “ความชอบธรรมและสัตย์จริง” คือพลังที่เราควรได้รับจากพระองค์ในค่ำคืนวันนี้ ความมืดมนในจิตใจ จิตใจที่มืดทึบหรือยากดึกดื่นของชีวิตควรได้รับแสงอรุณยามเช้าเสียที 

o เพราะพระองค์คือองค์อรุโณทัยแห่งชีวิต พระองค์คือผู้เบิกอรุณแห่งชีวิตทำให้ความมืดแตกกระจายไปด้วยความสว่างที่ โผล่ขึ้นที่ขอบฟ้า เราจึงรองเพลงสำนวนที่ว่า morning has broken 

o พ่อขอภาวนาให้ความทึบมืดบอดของชีวิตของพ่อและของพี่น้องทุกคนได้ แตกสลาย (broken) ด้วยแสงสว่างแห่งการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้าจริงๆเสียที ความมืดที่ทำให้อับเฉาเศร้าขุ่นเคืองเปลืองแรงกายแรงใจกันมานานหลายๆ ปี ขอให้ได้รับการปัดสลายไปด้วยแสงสว่างของพระคริสตเจ้าในค่ำคืนวันนี้


• ขอพระเจ้าประทาน “ความชื่นบาน” จริงๆให้ชีวิต ความสุขที่ได้และเห็นแสงสว่าง ความชื่นบานดุจแห่งไฟที่ประดับทั่วไปโอกาสคริสตมาส 

o พ่อเชื่อว่า ความชื่นบานไม่ได้มาจากการประดับภายนอก แต่จากภายใน from inside to outside เท่านั้น คือความชื่นบ้านแท้จริง บางทีเราวิ่งหาความสุข หาความชื่นบานมากมาย เพื่อกลบเกลื่อนและลบเลือนความเศร้าหมองหรือโกรธเคืองเคียดแค้นของชีวิตที่ คุกรุ่นลุกร้อนซ่อนอยู่ ถ้าไม่ใช่คืนนี้แล้วจะเป็นคืนไหนเมื่อไรที่เราจะไปรับศีลอภัยบาป และที่สำคัญกลับใจเปิดอกเปิดหัวใจจากภายในของเราเล่า หรือเราจะเต้นจิงเกิ้ลเบลหน้าระรื่นกลบความระทมตรมเศร้าของหัวใจ ที่เป็นขุมแห่งความโกรธเกลียดหรือแม้แต่อาฆาตมาตแค้นพยาบาทกันต่อไป

o ดังนั้น ถึงเวลาปลดแอกเสียที ปลดตนเองจากบาปและความทุกข์ภายในหัวใจหรือการหลงเดินทางผิดเข้าเทียมแอกโดย สมยอมหรือไม่ขัดขืนก็ตาม ถึงเวลาแห่งความชื่นบานครับ เปิดใจภายในให้พระเจ้า องค์แสงสว่างแห่งชีวิตฉายผ่านลึกเข้าไปถึงภายในจิตใจของเราแล้วครับ....


• กุมารผู้นี้เกิดมาเพื่อเรา พระองค์คือที่ปรึกษามหัศจรรย์และพระราชาแห่งสันติสุขครับ และอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงกระทำเช่นนี้ด้วยความรักแรงกล้าของพระองค์ พระเจ้ารักเราขนาดนี้ ถ้าใครสักคนรักเราขนาดนี้แล้วและนี่คือพระเจ้า เราอย่าดื้อ ด้าน เกเร หรือ ทำร้ายตนเองและเพื่อนพี่น้องกันอีกเลย นะครับ Glory to God in the highest and Peace on Earth also Peace in all hearts ครับ

บทอ่านที่ 2 
ทต 2:11-14……

11พระหรรษทานของพระเจ้าปรากฏขึ้นเพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น 12สอนเราให้ละทิ้งอธรรมและโลกียตัณหา เพื่อดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะด้วยความชอบธรรมและด้วยความเคารพรัก พระเจ้าในโลกนี้ 13ขณะที่เรากำลังรอคอยการสำแดงพระองค์ในพระสิริรุ่งโรจน์ของพระคริสตเยซู พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และพระผู้ไถ่ของเรา เป็นความสุขที่เราหวังไว้ 14พระองค์ทรงมอบพระองค์เพื่อเรา เพื่อไถ่กู้เราจากอธรรมทั้งหลาย ชำระประชากรให้บริสุทธิ์เพื่อจะเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นผู้ปรารถนาจะทำแต่ความดี


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• พระเยซูเจ้า “คือพระหรรษทาน” Grace upon Graces พระกุมารผู้บังเกิดมาและพระศาสนจักรรู้จักทางพระวาจาตลอดมานี้คือพระหรรษทาน สูงสุดของพระเจ้าครับ 

o ไม่ต้องสงสัยอีกเลย และพระหรรษทานนี้คือพลังและคำสอนให้เราเดินทางชีวิตออกจาก “ความอธรรมและโลกียตัณหา” กระแสโลกแรงเสมอ กระแสโลกกำลังต่อสู้กับกระแสของพระเจ้า 

o นักบุญเปาโลสอนทิตัสชัดๆว่า “ต้องสู้ครับ” กระแสโลกแรงกรุ่นร้อนร้ายอยู่ในใจ และมนุษย์เป็นทาสของมัน เหมือนแรงเงา เหมือนแรงเงามืดมนที่พยายามให้เหตุผลเพื่อกระทำ เพื่อริษยาและเพื่อแค้นเคือง... กระแสโลกนิยมและนิยมโลก วัตถุนิยมและหลงใหลไปกับวัตถุ จนเลือกตนเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง.... อยากทำดีเพราะเป็นลูกพระเจ้า แต่พลังและแรงเงาของตนก็แรงกว่า พยายามเอาแรงเงาแห่งความเห็นแก่ตัวของตน เพื่อกลบเกลื่อนแรงแสงแห่งมโนธรรมที่พระเจ้าประทานให้ หลอกตัวเองจากแสงด้วยการปิดตาครั้งเดียวก็คิดว่าพ่อ แต่ลืมไปว่า แสงทั้งหมดอาบท่วมท้นล้นทั้งร่างกายเราอยู่...

o พี่น้องครับ... ยอมให้กับพระเจ้า ยอมเปิดตามองดูแสงแห่งธรรมและสันตินิรันดรของพระเจ้าเถอะครับ... เราจะได้มีความสุขกับแสงสว่างของพระองค์ และเลิกยึดถึงแรงเงาของตนเองเสียที... และเราจะกลายเป็นตามที่เปาโลสอนทิตัส คือ เราจะกลายเป็นผู้ที่ปรารถนาจะกระทำแต่ความดี.... Peace be with you ครับ


พระวรสาร
ลก 2:1-14…….
1ครั้งนั้น พระจักรพรรดิออกัสตัส ทรงออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วจักรวรรดิโรมัน 2การสำรวจสำมะโนประชากรครั้งแรกนี้ มีขึ้นเมื่อคีรินีอัสเป็นผู้ว่าราชการแคว้นซีเรีย 3ทุกคนต่างไปลงทะเบียนในเมืองของตน 4โยเซฟออกเดินทางจากเมืองนาซาเร็ธในแคว้นกาลิลีไปยังเมืองของกษัตริย์ดาวิด ชื่อเบธเลเฮมในแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด 5ท่านไปลงทะเบียนพร้อมกับพระนางมารีย์ ซึ่งกำลังทรงพระครรภ์ 6ขณะที่อยู่ที่นั่น ก็ถึงกำหนดเวลาที่พระนางมารีย์จะมีพระประสูติกาล 7พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวรกายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางไว้ในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่ในห้องพักแรมเลย 8ในบริเวณนั้นมีคนเลี้ยงแกะกลุ่มหนึ่งอยู่กลางแจ้ง กำลังเฝ้าฝูงแกะในยามกลางคืน 9ทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าปรากฏองค์ต่อหน้าเขา และพระสิริของพระเจ้าก็ส่องแสงรอบตัวเขา คนเลี้ยงแกะมีความกลัวอย่างยิ่ง 10แต่ทูตสวรรค์กล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรานำข่าวดีมาบอกท่านทั้งหลาย เป็นข่าวดีที่จะทำให้ประชาชนทุกคนยินดีอย่างยิ่ง 11วันนี้ ในเมืองของกษัตริย์ดาวิด พระผู้ไถ่ประสูติเพื่อท่านแล้ว พระองค์คือพระคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า 12ท่านจะรู้จักพระองค์ได้จากเครื่องหมายนี้ ท่านจะพบกุมารคนหนึ่ง มีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า” 13ทันใดนั้น ทูตสวรรค์อีกจำนวนมากปรากฏมาสมทบกับทูตสวรรค์องค์นั้น ร้องสรรเสริญพระเจ้าว่า
14พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแด่พระเจ้าในสวรรค์สูงสุด
และบนแผ่นดิน สันติจงมีแก่มนุษย์ที่พระองค์โปรดปราน
อรรถาธิบายและไตร่ตรอง


• พระวรสารตอนนี้ไม่ต้องอธิบายอะไรมากแล้วครับ นอกจาก “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” ยอมเคียงบ่าเคียงไหล่กับเรา ช้อนเราขึ้น ด้วยการโน้มพระองค์ถ่อมพระองค์ลงมาบังเกิดในรางหญ้า เพื่อสอนเราว่า “ทรงรักเราจริงๆครับ”

o คนที่ไม่น่าจะยินดีกลับยินดี คนเลี้ยงแกะ คือพวกแรกที่พวกเขาอาจไม่ใช่คนน่ารักนักในสังคม แต่พวกเขาไม่ได้ตั้งเงื่อนไขอะไรให้กับชีวิตมากนัก ชีวิตของพวกเขาเดินไปตามธรรมชาติของคนยากจนและคนชายขอบ ไม่ได้หนักหน่วงไปด้วยเงื่อนไขรายล้อม ชีวิตที่ไร้แบรนด์เนมห่อหุ้ม ไม่มีสิ่งห่อหุ่มที่ทำให้ราคาสูงแต่ทว่าคุณธรรมไว้คุยกันทีหลัง 

o ชีวิตของคนเลี้ยงแกะไม่มีสิ่งห่อหุ้มจึงได้รับแสงสว่างแห่งสันติสุขสัมผัส กายใจได้ง่ายและเร็วกว่าใคร ไม่ต้องปลดของมีค่ามากมายเพื่ออาบแสงสว่างแห่งการบังเกิดที่แสนอ่อนโยนให้ สัมผัสกายใจ... พวกเขาจึงเป็นพวกแรกที่ได้พบพระคริสตเจ้าองค์ความสว่างนิรันดร พระเจ้าเที่ยงแท้ผู้รับเอากายมายังเกิดเป็นมนุษย์.... เราจึงเห็นว่า “แสงสว่างของพระเจ้าส่องแสงรอบตัวพวกเขา” (ข้อ 9)

o “โอ... กษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งหลาย เจ้านายแห่งเจ้านายทั้งหลาย (King of kings and Lord of lords) เครื่องหมายบอกการบังเกิดของพระองค์มีเท่านี้เอง คือ “กุมารมีผ้าพันกายนอนอยู่ในรางหญ้า”” แค่นี้ก็พอแล้ว พอที่จะทำให้เห็นว่า พระองค์สอนเราถึงความถ่อมตน และการใช้ชีวิตอยู่กับของจริงชีวิตจริงและความจริงจากภายในที่ไม่ต้องมีสิ่ง ห่อหุ้มเพียงใด เพราะว่า พระองค์ “เป็น” พระเจ้า ทรงบังเกิดมาเพื่อบอกรักเรา เพื่อสอนเรา


• เอาล่ะครับ นั่นคือบทไตร่ตรอง รำพึง จากบทอ่านทั้งสามบทที่จะอ่านในคืนวันนี้ 

o ขอมอบเป็นของขวัญวันพระคริสตสมภพแด่พี่น้องที่รักทุกท่านครับ 

o สิ่งที่พ่อให้กับทุกท่านไม่มีราคาค่างวดใดๆเลยนะครับ แต่หวังว่าจะมีคุณค่าสำหรับทุกท่าน 

o ทั้งหมดคือเวลาตลอดภาคเช้าวันนี้ วันที่ 24 ธันวาคม 2014 จากหลังห้องส่วนตัวของพ่อ จากโต๊ะเล็กๆ บนระเบียงเล็กที่พ่อนั่งทำงานระหว่างหาอากาศเย็นๆ ที่เดิมเดิม ที่พ่อนั่งอ่านพระวาจาของมิสซาค่ำนี้และคิดถึงทุกท่านในหัวใจ 

o คืนนี้มิสซาของพ่อระหว่างฉลองคริสตมาส พ่อตั้งใจไว้แล้วจุดประสงค์เพื่อสุขสำราญสำหรับทุกคนที่มีน้ำใจดีครับ... 

o ดังนั้นพ่อจึงเขียนเพื่อประกาศพระวาจา และเล่าพระวาจาสามบทนี้ที่สัมผัสใจพ่อในปีนี้ครับ... แรงแสงแห่งรักของพระเจ้าต้องเข้ามาอาบและประทานแสงแห่งชีวิตแก่เราจริงๆ 

o ขอสันติสุขของพระเจ้า PEACE and LOVE ประทับในจิตใจทุกท่านครับ... Merry Christmas ครับ...

o คืนนี้พ่อภาวนาขอแสงสว่างแห่งความชอบธรรมแด่พวกเราทุกคนนะครับ....

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย