Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ลก 1:57-66…
57เมื่อครบกำหนดคลอด นางเอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง 58เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง
59เมื่อเด็กเกิดได้แปดวัน เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องมาทำพิธีสุหนัตให้ เขาต้องการเรียก เด็กว่าเศคาริยาห์ตามชื่อบิดา 60แต่มารดาของเด็กค้านว่า “ไม่ได้ เขาจะต้องชื่อยอห์น” 61คนเหล่านั้นจึงพูดกับนางว่า “ท่านไม่มีญาติคนใดมีชื่อนี้” 62เขาเหล่านั้นจึงส่งสัญญาณถามบิดาของเด็กว่าต้องการให้บุตรชื่ออะไร

63เศคาริยาห์ขอกระดานแผ่นหนึ่งแล้วเขียนว่า “เขาชื่อยอห์น” ทุกคนต่างประหลาดใจ 64ทันใดนั้น เศคาริยาห์ก็กลับพูดได้อีก เขาจึงกล่าวถวายพระพรพระเจ้า 65เพื่อนบ้านทุกคนต่างรู้สึกกลัว และเรื่องทั้งหมดนี้ได้เล่าลือกันไปทั่วแถบภูเขาของแคว้นยูเดีย 66ทุกคนที่ได้ยินเรื่องนี้ต่างก็แปลกใจและถามกันว่า “แล้วเด็กคนนี้จะเป็นอะไร” เพราะพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเขา


อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• เศคาริยาห์บิดาของยอห์นบัปติส... เป็นใบ้ไป 9 เดือนเต็มๆ จนเอลีซาเบธ ได้ให้กำเนิดท่านนักบุญยอห์นบัปติส 


• ชื่อยอห์น แปลว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา” พ่อเคยอธิบายชื่อนี้หลายครั้ง แต่วันนี้ ก่อนะที่เราจะก้าวไปสู่วันสมโภช คือ ค่ำคืนวันที่ 24 ธันวาคม ซึ่งเป็นการสมโภชการบังเกิดของพระเยซูคริสตเจ้า เราได้อ่านพระวาจาวันนี้ ชื่อของยอห์น ได้เกิดขึ้นจริง เศคาริยาห์ได้ผู้เป็นใบ้ได้ขอกระดานมาเขียนชื่อของบุตรชายว่า “เขาชื่อยอห์น” ชื่อของเขาคือพระยาห์เวห์ทรงพระกรุณา...


• พี่น้องที่รักครับ... สังเกตประโยคแรกของพระคัมภีร์ดีๆ สิครับ “นางเอลีซาเบธให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง เพื่อนบ้านและบรรดาญาติรู้ว่าพระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง จึงมาร่วมยินดีกับนาง” เพื่อนบ้านรู้ว่า “พระเจ้าทรงแสดงพระกรุณายิ่งใหญ่ต่อนาง” นั่นคือความหมายของชื่อของบุตรชายของนางอยู่แล้ว ที่ชื่อว่า “ยอห์น”


• เศคาริยาห์หายเป็นใบ้ เพราะท่านได้ทำตามพระบัญชาของพระเจ้าที่ได้แจ้งแก่ท่าน
• ขอคิดไตร่ตรองของพ่อสำหรับพระวรสารวันนี้ “ใบ้” คนเราเป็นใบ้โดยปกติ คนเราไม่สามารถพูดได้ เพราะความไม่สามารถในการ “ฟัง” ถ้าหูไม่ได้ยิน โดยเฉพาะแต่กำเนิด คนเราก็พูดไม่ได้ ได้แต่ร้องเสียงอ้อแอ้ๆ ไปตลอดชีวิต นั่นคืออาการของ “คนใบ้” วันนี้พ่อนั่งไตร่ตรองจริงๆว่าความใบ้ ความเงียบทางภายภาพของร่างกายนั้น พ่อคงไม่อธิบายเพราะพ่อไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่เท่าที่พ่อทราบคือคนใบ้นั้นเพราะหูของเขาตึงหรือไม่สามารถที่จะรับ ฟัง...ซึ่งน่าจะเป็นความจริง


• พ่อเศคาริยาห์ ถูกทูตสวรรค์กาเบรียลกำหนดให้ท่านเป็นใบ้... เพราะท่านสงสัย ไม่เชื่อ หรือ “ไม่เชื่อฟัง” ว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสนั้นจะเป็นไปได้ ท่านเป็นถึงสมณะรับใช้อยู่เคียงข้าง “หีบพระบัญญัติ” ซึ่งหมายถึงบัญญัติสูงสุดที่มนุษย์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าพระยาห์เวห์ผู้เดียว ตลอดไป แต่วันนั้น ท่านได้มีโอกาสจริงๆ ที่จะเข้าไปพระวิหารชั้นสำคัญสูงสุดที่ตั้งหีบพระบัญญัติ... ทูตสวรรค์ได้ “กล่าวกับท่าน” แต่ท่านพะวงสงสัย หรือกล่าวได้ว่าพระคัมภีร์ใช้ท่านเศคาริยาห์ให้เป็นเครื่องหมายของการไม่ สามารถ “ฟัง” ท่านจึงถูกกำหนดให้เป็น “ใบ้” ตลอดเวลา 9 เดือน จนท่านได้ทำตาม “คือฟังพระบัญชาและปฏิบัติตาม” ที่พระเจ้าสั่งไว้ ทันทีท่านก็พูดได้... พระวรสารใช้เรื่องนี้เพื่อสอนพลังของการพ้นจากความใบ้ติดขัดคือการได้ฟังพระ วาจาของพระเจ้า


• พี่น้องที่รัก... พ่อไตร่ตรองต่อไปว่า...บางที ความใบ้ทางจิตใจอาจควรที่เราจะให้ความใส่ใจกว่าที่ผ่านๆมา เสียงร้องเพื่อขอความยุติธรรม ความรัก ความเมตตา อาจจะค่อยๆ จางหายไป เพราะคนเราปัจจุบันหูตึงต่อกันมากขึ้น... คนเราไม่สู้จะยอมฟังเสียงของกันและกัน รับฟังกันแทบไม่ได้อีกแล้วในปัจจุบัน พี่น้องว่าจริงไหมครับ...

o คนเราปัจจุบันไม่ยอมฟังกันจริงๆ พ่อยกตัวอย่าง ไม่น่าเชื่อเลยว่า รถยนต์ทุกคันนั้นมีเสียงแตร เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจริงๆ เพื่อความปลอดภัย เพื่อเตือนกันให้ได้ฟังเสียงรถที่วิ่งผ่านไปมา เพื่อบอกกัน ขอทางกัน แตรมีประโยชน์มากจริงๆ ในอดีต เมื่อรถมามีคนเดินต้องระวังกัน คนขับก็สามารถกดแตรเตือนกัน บอกกัน เพื่อความปลอดภัย...

o แต่ ปัจจุบัน... สังเกต ไหมว่า รถยนต์ขับกันเงียบกริบ เป็นรถใบ้กันไปหมด กล่าวกันว่า “การบีบแตรสัญญาณของอุปกรณ์ที่แสนดีมีค่านั้น กลายเป็นว่าการบีแตรนั้นอันตรายมาก”... “จริงไหมครับ” คนขับรถในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด ไม่ระวัง “บีบแตรเกะกะอาจได้เสียงปืนและลูกปื้นย้อนกลับมา”... พ่อได้ยินคนเขากล่าวกันเช่นนั้น... และขับรถกัน ถ้ามีการบีบแตร (ใส่กัน) คนขับรถที่ได้ฟังได้ยินนั้นจะโกรธทันทีว่ากดแตรทำไม และก็เริ่มออกอาการโกรธ ขับรถกระชากหรือปาดหน้ามองหน้าหาเรื่องราวกันทันที...

o พ่อได้รับคำเตือนจริงๆ และได้ยินจริงๆ และก็ขอเตือนจริงๆ ในสภาพนี้ คน ไม่พร้อมจะฟังเสียงแตรรถที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแสนดีเพื่อความปลอดภัย แต่มันกลับกลายเป็นอุปกรณ์ที่ต้องระวังเด็ดขาดถ้าจะใช้กดแต่ละครั้ง.. เพราะคนปัจจุบันไม่พร้อมจะฟังจริงๆ การเตือน ส่งเสียงเตือนเพื่อความปลอดภัย การเตือน ตักเตือน เพื่อความดี กลับกลายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้... 

o สำหรับพ่อ นี่เป็นสัญญาณให้รู้ว่า คนปัจจุบัน ไม่พร้อมจะฟัง... ทำ ไม่สามารถทนฟัง ทำให้คนเราเป็นใบ้ต่อกัน คุยกันยาก พูดกันยาก พูดได้ก็อาจจะไม่ได้พูดอีกเลยตลอดกาล หรือบางกรณีถ้าพูด พูดความจริง เพื่อความดี เพื่อปกป้อง... และผลตามมาคือตายแบบประกาศกในพระคัมภีร์... ดังนั้น คนเราปัจจุบัน...จึงเป็นใบ้ต่อกันมากขึ้นทุกที...จริงๆครับ ขนาดเรื่องหนักๆทางการเมืองที่ผ่านๆมา คนกลุ่มใหญ่สุดๆ คือ ที่เขาเรียกว่า “พลังเงียบ” ที่จริงอีกแบบก็คือ “ใบ้” นั่นเอง


• พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ พ่อมีคำสอนใจพ่อเองจริงๆ พ่อคิดว่า เราจะหายใบ้ต่อกันได้ง่ายมากขึ้น ถ้าเพียงเราพร้อมจะ “ฟัง” กันมากขึ้น ฟังพระวาจาของพระเจ้าและยอมปฏิบัติตามด้วยความรักมากขึ้น... 

o พี่น้องเคยประชุม เข้าร่วมประชุมไหม... บ่อยครั้ง เราตกเป็น “ผู้ฟังฝ่ายเดียว” จริง เมื่อผู้นำ ผู้ใหญ่ผูกขาดการพูดอยู่ตลอดการประชุม พูด พูด และก็พูด จนลืมที่จะ “ฟัง” อันนี้หนักกว่า และหนักมาก...

o ปกติคนเราพูดไม่ได้ เพราะไม่สามารถฟัง...ใช่ไหมครับ

o แต่สังคมที่หลายคนไม่เคยพร้อมจะฟัง... ได้ยินนะครับ ได้ยินชัดด้วย แต่ไม่ได้ฟัง ไม่เคยคิดจะฟังจริงๆ ย้ำ เพียงแต่ได้ยิน เรียกว่า หูไม่ได้หนวก แต่หัวใจปิด...ดังนั้น การพูดฝ่ายเดียวโดยไม่เคยฟังแม้ได้ยินเสียงบ่นพึมพรำ...ที่สุดก็ใบ้ครับใบ้ กันหมด... ไม่ใช่คนที่พูดนั้นใบ้นะครับ.. ไม่ได้สูญเสียการได้ยิน..เพียงเสียโอกาสที่จะฟัง... ดังนั้น คนรอบข้าง ทั้งห้องประชุม ทั้งสังคม ชุมชน ครอบครัว ชุมชนวัด ทุกคนรอบข้างจึงตัดสินใจใบ้กันหมด เงียบดีกว่า... อันนี้อาการใบ้หนักกว่าทุกอาการ


• พ่อสรุปครับ

o การสูญเสียการได้ยิน คนเราคนนั้นคนเดียวที่หูตึงก็เป็นใบ้แน่นอน

o แต่การเสียโอกาสที่จะฟัง ทั้งๆที่ได้ยินของเราคนเดียว... อาจทำให้คนรอบข้างต้องใบ้กันทั้งหมดเลยครับ...

o พี่น้องอยากให้เราพากันสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันไหมครับ... ฟังพระวาจาของพระเจ้า ฟังกันมากๆ นะครับ... อย่าได้สูญเสียโอกาสที่จะได้ฟังต่อกันเลยนะครับ พร้อมที่จะรับฟังกัน 

o ฉลาดที่จะได้ฟังในเสียงที่ได้ยินนั่นสุดยอดครับ... พระวาจาของพระเจ้า พระสุรเสียงของพระเจ้าผ่านทางเพื่อนพี่น้องโดยเน้นผู้ยากไร้ เป็นโอกาสให้เราได้ฟังกันและกัน และจะได้ไม่เป็นใบ้บอดมืดต่อกันและกันครับ... ขอพระเจ้าอวยพรให้เราเป็นคนน่ารัก เหมือนเด็กเล็กๆที่นั่งตั้งใจฟังเรื่องเล่าตาแป๊วและมีความสุขทั้งจินตนาการ และส่งผลไปสู่การดำเนินชีวิตไปตลอดชีวิตเลยนะครับ.... 

o คริสต์มาสทุกปี เราร้อง เราปลื้มกับเสียงเพลง...ที่ร้องว่า “จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์ ว่าทรงธรรมกษัตริย์เกิดใหม่” เราไหลตามเนื้อเพลงเลยครับ... ครับ กลับไปบ้าน และ “จงฟังเสียงของกันและกัน เสียงของคนรอบข้าง ครอบครัว พี่น้อง ให้มากๆ เราจะได้ไม่เป็นใบ้ หนวก บอด ต่อกันและกันครับ... 

o ขอพระเจ้าอวยพรให้เรา “พูดได้ สรรเสริญพระเจ้าได้” เหมือนท่านเศคาริยาห์ครับ บทอ่านวันพรุ่งนี้เราจะได้อ่านเสริญเพลงสรรเสริญถวายพระพรพระเจ้า Benedictus ของเศคาริยาห์ครับ.. หายใบ้ปั๊บสรรเสริญพระเจ้าทันที...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย