Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

หญิงชาวชูเนมได้รับความเป็นธรรม a

8 1เอลีชาบอกหญิงที่เขาทำให้บุตรของนางกลับมีชีวิตว่า “ท่านและครอบครัวจงออกเดินทางไปอาศัยอยู่ที่อื่นชั่วคราว เพราะพระยาห์เวห์ทรงกำหนดให้เกิดการกันดารอาหารในแผ่นดินเป็นเวลาเจ็ดปี” 2หญิงคนนั้นก็ทำตามที่คนของพระเจ้าบอก นางพาครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินของชาวฟีลิสเตียเป็นเวลาเจ็ดปี 3ปลายปีที่เจ็ด นางก็กลับมาจากแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย เข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลขอบ้านและที่ดินของนางคืนb

          4กษัตริย์กำลังตรัสกับเกหะซี ผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าว่า “จงเล่าเรื่องอัศจรรย์ทั้งหมดที่เอลีชาเคยทำให้เราฟังซิ” 5ขณะที่เกหะซีกำลังทูลกษัตริย์ว่าเอลีชาทำให้คนตายมีชีวิตขึ้นมาอย่างไร หญิงซึ่งเอลีชาทำให้บุตรของนางกลับมีชีวิตก็เข้ามาทูลกษัตริย์ขอบ้านและที่ดินของตนคืน เกหะซีทูลว่า “ข้าแต่พระราชา เจ้านายของข้าพเจ้า นี่คือหญิงคนนั้น และนี่คือบุตรของนางที่เอลีชาทำให้กลับมีชีวิต” 6กษัตริย์ตรัสถามหญิงคนนั้น นางก็ทูลเล่าเรื่องให้ทรงฟัง กษัตริย์ทรงให้ข้าราชบริพารคนหนึ่งช่วยเหลือหญิงคนนั้น ตรัสว่า “จงคืนทุกสิ่งที่เป็นของนาง รวมทั้งราคาผลิตผลทั้งหมดที่ได้จากไร่นาของนางตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินไปจนถึงบัดนี้”

เอลีชาและฮาซาเอลที่กรุงดามัสกัส

            7เอลีชาไปที่กรุงดามัสกัส กษัตริย์เบน-ฮาดัดcแห่งอารัมกำลังทรงประชวร มีผู้ทูลพระองค์ว่า “คนของพระเจ้ามาอยู่ที่นี่แล้ว” 8กษัตริย์จึงทรงสั่งฮาซาเอลdว่า “จงนำของกำนัลไปให้คนของพระเจ้าและขอให้เขาทูลถามพระยาห์เวห์ว่า เราจะหายจากโรคนี้หรือไม่”

          9ฮาซาเอลจึงนำของดีที่สุดทุกชนิดของกรุงดามัสกัสเป็นของกำนัลบรรทุกหลังอูฐสี่สิบตัว ออกเดินทางไปพบเอลีชา เมื่อมาถึง เขาหยุดยืนต่อหน้าเอลีชา บอกว่า “บุตรของท่าน เบน-ฮาดัด กษัตริย์แห่งอารัมทรงส่งข้าพเจ้ามาพบท่านเพื่อถามว่าพระองค์จะทรงหายประชวรหรือไม่” 10เอลีชาตอบว่า “จงไปทูลพระองค์ว่าพระองค์จะทรงหายประชวรแน่ๆe แต่โดยแท้จริงแล้วพระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้าว่าพระองค์จะสิ้นพระชนม์อย่างแน่นอน” 11แล้วเอลีชาก็จ้องมองหน้าฮาซาเอลนิ่งๆเป็นเวลานานf จนฮาซาเอลรู้สึกไม่สบายใจ ทันใดนั้นคนของพระเจ้าก็ร้องไห้ 12ฮาซาเอลจึงถามว่า “ทำไมเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้” เอลีชาตอบว่า “เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะทำทารุณแก่ชาวอิสราเอล ท่านจะจุดไฟเผาป้อมปราการ จะประหารชีวิตชายหนุ่มฉกรรจ์ จะฟาดทารกกับพื้นดินจนตาย และจะผ่าท้องหญิงมีครรภ์” 13ฮาซาเอลตอบว่า “ผู้รับใช้ของท่านเป็นแต่สุนัขตัวหนึ่งg จะทำสิ่งใหญ่โตเช่นนี้ได้อย่างไร” เอลีชาตอบว่า “พระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยแก่ข้าพเจ้าว่าท่านจะได้เป็นกษัตริย์ปกครองอารัม”

          14ฮาซาเอลจึงลาจากเอลีชากลับไปเฝ้ากษัตริย์ ซึ่งตรัสถามว่า “เอลีชาได้บอกอะไรกับท่าน” เขาตอบว่า “เขาบอกข้าพเจ้าว่าพระองค์จะทรงหายประชวร” 15วันรุ่งขึ้น ฮาซาเอลhใช้ผ้าห่มชุบน้ำปิดพระพักตร์ปลงพระชนม์กษัตริย์ แล้วฮาซาเอลก็ขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อมา

รัชสมัยกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์ (848-841 ก.ค.ศ.)

          16ปีที่ห้าในรัชกาลกษัตริย์เยโฮรัม โอรสของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอลi เยโฮรัม พระโอรสของกษัตริย์เยโฮซาฟัททรงเป็นกษัตริย์ปกครองยูดาห์ 17พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อทรงครองราชย์ และทรงปกครองที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาแปดปี 18พระองค์ทรงดำเนินตามวิถีทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลดังที่ราชวงศ์ของกษัตริย์อาหับเคยกระทำ เพราะพระธิดาของกษัตริย์อาหับjเป็นพระมเหสี พระองค์ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ 19แต่พระยาห์เวห์ไม่ทรงประสงค์จะทำลายยูดาห์เพราะทรงเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ดังที่ทรงสัญญาไว้ว่า “ดาวิดและบุตรหลานจะได้มีราชวงศ์kคงอยู่ต่อหน้าเราตลอดไป”

          20ในรัชสมัยของพระองค์ เอโดมเป็นกบฏแยกตัวจากการปกครองของยูดาห์ แต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองตนเองl 21เยโฮรัมจึงทรงยกทัพพร้อมกับรถศึกทั้งหมดไปที่เมืองศาอีร์m......... กองทัพเอโดมยกมาล้อมกองทัพของพระองค์ไว้ แต่ในเวลากลางคืนพระองค์กับบรรดานายทหารรถศึกตีฝ่าวงล้อมของชาวเอโดมไปได้  บรรดาทหารของพระองค์ต่างก็หลบหนีกลับไปบ้านของตน 22เอโดมเป็นกบฏแยกตัวจากการปกครองของยูดาห์เป็นอิสระจนถึงวันนี้ ลิบนาห์nก็เป็นกบฏในเวลานั้นเช่นเดียวกัน

          23เหตุการณ์ในรัชสมัยกษัตริย์เยโฮรัม และการกระทำทั้งหมดของพระองค์ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์แห่งยูดาห์ 24กษัตริย์เยโฮรัมสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้ในนครของกษัตริย์ดาวิด อาหัสยาห์พระโอรสทรงครองราชย์สืบต่อมา

รัชสมัยกษัตริย์อาหัสยาห์แห่งยูดาห์ (841)

          25ปีที่สิบสองในรัชกาลของกษัตริย์เยโฮรัม พระโอรสของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราเอล อาหัสยาห์ พระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์ทรงเป็นกษัตริย์ 26กษัตริย์อาหัสยาห์มีพระชนมายุยี่สิบสองพรรษาเมื่อทรงครองราชย์และทรงปกครองที่กรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาหนึ่งปี พระมารดาทรงพระนามว่าอาธาลิยาห์ เป็นพระนัดดาของกษัตริย์อมรีแห่งอิสราเอล 27พระองค์ทรงดำเนินตามวิถีทางของราชวงศ์กษัตริย์อาหับ ทรงกระทำความชั่วเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ดังที่ราชวงศ์ของกษัตริย์อาหับเคยกระทำ เพราะทรงเกี่ยวดองกับราชวงศ์ของกษัตริย์อาหับโดยการอภิเษกสมรส

          28พระองค์ทรงร่วมมือกับกษัตริย์เยโฮรัม พระโอรสของกษัตริย์อาหับ ทำสงครามกับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัมที่เมืองราโมทในแคว้นกิเลอาด แต่กษัตริย์เยโฮรัมทรงได้รับบาดเจ็บจากชาวอารัม 29กษัตริย์เยโฮรัมเสด็จกลับมาที่เมืองยิสเรเอลเพื่อทรงรักษาบาดแผลที่ทรงได้รับจากชาวอารัมที่เมืองรามาห์ในการต่อสู้กับกษัตริย์ฮาซาเอลแห่งอารัม กษัตริย์อาหัสยาห์ พระโอรสของกษัตริย์เยโฮรัมแห่งยูดาห์เสด็จไปเยี่ยมกษัตริย์เยโฮรัม พระโอรสของกษัตริย์อาหับที่เมืองยิสเรเอล เพราะกษัตริย์เยโฮรัมกำลังประชวร

8 a ข้อความตอนนี้ต่อจากเรื่องที่จบลงใน 4:37

b บ้านและที่ดินของนางคงถูกเพื่อนบ้านหรือชาวนายึดเอาไประหว่างที่นางไม่อยู่

c เบน-ฮาดัดในเรื่องนี้คงเป็นเบน-ฮาดัดที่สอง เช่นเดียวกับใน 1 พกษ 20:1

d ฮาซาเอลคงเป็นข้าราชบริพารใกล้ชิดคนหนึ่งของกษัตริย์เบน-ฮาดัด ต่อมาจะปลงพระชนม์เบน-ฮาดัดและขึ้นเป็นกษัตริย์สืบต่อมา

e “พระองค์จะทรงหายประชวรแน่ๆ” ผู้อ่านอาจข้องใจว่าทำไมประกาศกซึ่งรู้แล้วว่าเบน-ฮาดัดจะสิ้นพระชนม์ แต่แนะนำฮาซาเอลให้ไปทูลเบน-ฮาดัดว่าจะทรงหายประชวรแน่ๆ เพื่อแก้ปัญหานี้ ผู้คัดลอกบางคนแก้ไขตัวบทเป็นว่า “พระองค์จะไม่ทรงหายประชวรแน่ๆ” แต่ไม่จำเป็นต้องแก้ไขดัวบทก็ได้ เพราะเหตุการณ์อนาคตที่พระยาห์เวห์ทรงเปิดเผยให้เอลีชานั้น พระองค์ทรงประสงค์จะบอกแก่ฮาซาเอลมากกว่าแก่เบน-ฮาดัด

f “จ้องมองหน้าเป็นเวลานาน” แปลโดยคาดคะเน * อากัปกริยานี้แสดงว่าประกาศกกำลังรับการดลใจจากพระเจ้า

g “สุนัข” ฮาซาเอลเปรียบตนเองเป็นสุนัขตัวหนึ่งเพื่อแสดงความถ่อมตนว่าตนไม่ใช่คนสำคัญอะไร (ดู 1 ซมอ 9:8) ฮาซาเอลจึงประหลาดใจที่เอลีชาทำนายว่าตนจะได้เป็นคนยิ่งใหญ่

h “ฮาซาเอล” ประโยคนี้ในตัวบทภาษาฮีบรูไม่มีประธาน เราจึงไม่รู้แน่ว่าใครเป็นผู้กระทำการ แต่น่าจะเป็นฮาซาเอลซึ่งปลงพระชนม์เบน-ฮาดัดมากกว่า

i ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “ขณะที่เยโฮซาฟัททรงเป็นกษัตริย์แห่งยูดาห์” แต่สำนวนแปลโบราณไม่มีประโยคนี้

j “ธิดาของกษัตริย์อาหับ”ผู้นี้คือพระนางอาธาลิยาห์ (ดู บทที่ 11 และ 2 พศด 21:6) พระนางจึงเป็นพระนัดดาของกษัตริย์อมรี (ดูข้อ 26 และ 2 พศด 22:2)

k “ราชวงศ์” แปลตามตัวอักษรว่า “ตะเกียง” (ดู 1 พกษ 11:36)

l “เอโดม”  (ดู กดว 20:23) เป็นประเทศราชในปกครองของยูดาห์ในรัชสมัยของเยโฮชาฟัท (3:8-10; 1 พกษ 22:48)

m “ศาอีร์” เป็นชื่อสถานที่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดน แต่ไม่ทราบว่าที่ใด ข้อความตั้งแต่ข้อ 20-22 ออกจะสับสนเพราะผู้คัดลอกอาจตัดข้อความบางตอนออกไป เพื่อไม่ต้องเล่าถึงความพ่ายแพ้ของยูดาห์

n “ลิบนาห์” เป็นเมืองอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มทางตะวันตกราว 40 กม. ได้กบฏต่อยูดาห์มาเป็นประเทศราชของชาวฟีลิสเตีย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย