Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

VI.เรื่องราวเกี่ยวกับประกาศกเอลีชา

ก. เรื่องราวในระยะแรก

 

พระเจ้าทรงรับเอลียาห์ไปจากโลกนี้ a

2 1เมื่อถึงเวลาที่พระยาห์เวห์ทรงบันดาลให้พายุหมุนหอบเอลียาห์ขึ้นไปบนฟ้า เอลียาห์และเอลีชาออกเดินทางจากเมืองกิลกาลb 2เอลียาห์สั่งเอลีชาว่า “จงอยู่ที่นี่ พระยาห์เวห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปที่เมืองเบธเอล” เอลีชาตอบว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์และท่านมีชีวิตอยู่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่ยอมละทิ้งท่านฉันนั้น” เขาทั้งสองคนลงไปถึงเมืองเบธเอล 3กลุ่มประกาศกcที่เมืองเบธเอลออกมาพบเอลีชา ถามว่า “ท่านรู้ไหมว่าพระยาห์เวห์จะทรงรับนายของท่านไปจากท่านในวันนี้” เขาตอบว่า “ข้าพเจ้ารู้แล้ว อย่าพูดเรื่องนี้เลย” 4เอลียาห์สั่งเขาว่า “เอลีชาเอ๋ย จงอยู่ที่นี่ พระยาห์เวห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปที่เมืองเยริโค” เอลีชาตอบว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์ และท่านมีชีวิตอยู่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่ยอมละทิ้งท่านฉันนั้น” เขาทั้งสองคนไปที่เมืองเยริโค 5กลุ่มประกาศกที่เมืองเยริโคเข้ามาพบเอลีชา ถามว่า “ท่านรู้ไหมว่าพระยาห์เวห์จะทรงรับเจ้านายของท่านไปจากท่านในวันนี้” เอลีชาตอบว่า “ข้าพเจ้ารู้แล้ว อย่าพูดเรื่องนี้เลย” 6เอลียาห์สั่งเขาว่า “จงอยู่ที่นี่ พระยาห์เวห์ทรงส่งข้าพเจ้าไปที่แม่น้ำจอร์แดน” เอลีชาตอบว่า “พระยาห์เวห์ทรงพระชนม์และท่านมีชีวิตอยู่ฉันใด ข้าพเจ้าจะไม่ยอมละทิ้งท่านฉันนั้น” เขาทั้งสองคนจึงออกเดินทางต่อไป

          7กลุ่มประกาศกห้าสิบคนติดตามเขาทั้งสองคน และหยุดยืนอยู่ห่างๆ เขาทั้งสองคนยืนอยู่ริมแม่น้ำจอร์แดน 8เอลียาห์ถอดเสื้อคลุมออกม้วนแล้วใช้เสื้อฟาดน้ำ น้ำก็แยกออกเป็นสองฟาก เขาทั้งสองคนเดินข้ามแม่น้ำบนดินแห้ง 9เมื่อข้ามไปแล้ว เอลียาห์ถามเอลีชาว่า “บอกมาเถิด ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอะไรให้ท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับตัวไป” เอลีชาตอบว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้รับจิตของท่านสองส่วนdเถิด” 10เอลียาห์ตอบว่า “ท่านขอสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าเมื่อจะถูกรับไปจากท่าน ท่านก็จะได้รับตามที่ขอ ถ้าท่านไม่เห็น ท่านก็จะไม่ได้รับ” 11ขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังเดินสนทนากันอยู่นั้น รถม้าเพลิงคันหนึ่งเทียมม้าเพลิงปรากฏขึ้น แยกคนทั้งสองออกจากกัน  เอลียาห์ถูกยกขึ้นไปบนฟ้าในพายุหมุน 12เอลีชาเห็นปรากฏการณ์ ก็ร้องเรียกว่า “บิดาของข้าพเจ้า บิดาของข้าพเจ้า รถศึกและสารถีของอิสราเอล” แล้วเขาก็ไม่เห็นเอลียาห์อีก เอลีชาจับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองส่วน 13แล้วหยิบเสื้อคลุมที่ตกลงมาจากเอลียาห์ขึ้นมา เดินกลับไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน

          14เขาใช้เสื้อคลุมที่ตกลงมาจากเอลียาห์eฟาดน้ำ กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเอลียาห์อยู่ที่ไหน” เมื่อเขาฟาดน้ำ น้ำก็แยกออกเป็นสองฟาก เอลีชาก็ข้ามแม่น้ำไป 15กลุ่มประกาศกfจากเมืองเยริโคมองเห็นแต่ไกล ก็พูดว่า “จิตของเอลียาห์มาสถิตอยู่เหนือเอลีชาแล้ว” เขาจึงเดินเข้าไปใกล้ กราบลงกับพื้นดินต่อหน้าเอลีชา 16พูดว่า “ที่นี่ผู้รับใช้ของท่านมีชายแข็งแรงห้าสิบคน ขอให้เขาไปตามหาเจ้านายของท่านเถิด บางทีพระจิตของพระยาห์เวห์จะนำเขาไปวางไว้บนภูเขา หรือในหุบเขาแห่งใดแห่งหนึ่ง” เอลีชาตอบว่า “อย่าส่งเขาไปเลย” 17แต่คนเหล่านั้นรบเร้าจนกระทั่งเอลีชายอมให้เขาทำตามที่ขอ เขาจึงส่งคนห้าสิบคนออกไปตามหาเอลียาห์อยู่สามวัน แต่ไม่พบ 18จึงกลับมา เอลีชาซึ่งพักอยู่ที่เมืองเยริโคจึงพูดว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้วว่าไม่ต้องไปมิใช่หรือ”g

เอลีชาทำอัศจรรย์ h

            19ชาวเมืองเยริโคบอกเอลีชาว่า “เจ้านายเห็นแล้วว่าเมืองนี้น่าอยู่มิใช่หรือ  แต่น้ำไม่ดี และแผ่นดินก็ปลูกอะไรไม่ได้ผล” 20เอลีชาตอบว่า “จงนำชามใหม่มาให้ข้าพเจ้า ใส่เกลือลงไปด้วย” เขาก็นำชามใหม่มาให้ 21เอลีชาออกไปที่พุน้ำ เทเกลือลงไปในน้ำและพูดว่า “พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “เราทำให้น้ำนี้เป็นน้ำดี น้ำนี้จะไม่นำความตาย แต่จะทำให้บังเกิดผล” 22น้ำนั้นก็ดีตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงทุกวันนี้ ตรงตามที่เอลีชากล่าวไว้

          23เอลีชาออกจากที่นั่นขึ้นไปเมืองเบธเอล ขณะที่กำลังเดินทางอยู่ เด็กชายบางคนออกมาจากเมือง ล้อเลียนเขาว่า “ไปให้พ้น ตาหัวล้าน ไปให้พ้น ตาหัวล้าน” 24เอลีชาเหลียวไปมองเด็กเหล่านั้นและสาปแช่งเขาในพระนามพระยาห์เวห์ ทันใดนั้น หมีเพศเมียสองตัวออกมาจากป่าเข้าขย้ำเด็กทั้งสี่สิบสองคน 25เอลีชาออกจากที่นั่นเดินทางต่อไปถึงภูเขาคาร์เมล แล้วกลับไปกรุงสะมาเรีย

2 a เรื่องนี้เป็นการปูทางนำเรื่องของเอลีชาที่จะตามมา

b เมืองกิลกาลในที่นี้อยู่ทางเหนือของเมืองเบธเอล และเป็นคนละแห่งกับเมืองกิลกาลใน ยชว 4:19 เชิงอรรถ b

c “กลุ่มประกาศก” แปลตามตัวอักษรว่า “บุตรของบรรดาประกาศก” ประกาศกเหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มและดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะ เอลีชาอาจอยู่ร่วมกับกลุ่มประกาศกเหล่านี้ ต่างจากประกาศกเอลียาห์ซึ่งอยู่คนเดียว

d “สองส่วน” บุตรคนแรกได้รับมรดกของบิดาเป็นสองเท่าของบุตรคนอื่น (ฉธบ 21:17)  เอลีชาต้องการให้ทุกคนยอมรับว่าเขาเป็นทายาทฝ่ายจิตคนสำคัญของเอลียาห์ นับเป็นการขอร้องที่ค่อนข้างจะเป็นความทะเยอทะยาน เพราะจิตของการเป็นประกาศกไม่เป็นมรดกที่สืบทอดต่อกันได้ แต่เป็นพระพรของพระเจ้า * อย่างไรก็ตาม พระเจ้าทรงสำแดงว่าพระองค์ประทานให้เอลีชาตามที่เขาขอร้อง ทรงบันดาลให้เอลีชามองเห็นสิ่งที่ตาของมนุษย์มองเห็นไม่ได้ (ดู ข้อ 12 และ 6:7) “กลุ่มประกาศก” คงไม่ได้เห็นว่าเอลียาห์ถูกยกไปอย่างไร

e “ที่ตกลงมาจากเอลียาห์” ต้นฉบับภาษากรีกละวลีนี้

f “จากเมืองเยริโค” ต้นฉบับภาษากรีกละคำนี้

g การที่กลุ่มประกาศกไปหาศพของเอลียาห์ไม่พบเป็นการสรุปว่าเอลียาห์ไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเท่านั้น เอลีชาบอกไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแก่เอลียาห์ ข้อความนี้ไม่บอกโดยตรงว่าเอลียาห์ไม่ตาย แต่ผู้อื่นมักจะสรุปเช่นนั้น * เรื่อง “การกลับมาครั้งที่สอง” ของเอลียาห์ ดู มลค 3:23-24 เชิงอรรถ k

h เรื่องนี้คล้ายกับเรื่องที่เล่าในบทที่ 4 เอลีชาได้รับอำนาจจากพระเจ้าเพื่อจะช่วยให้รอดพ้นหรือทำลาย ผู้ใดยอมรับภารกิจของเขา ผู้นั้นจะได้รับประโยชน์ แต่ผู้ใดล้อเลียนคนของพระเจ้า ผู้นั้นจะต้องเสียใจ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย