Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

IV.การปฏิรูปครั้งแรกในสมัยมีกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

ก. การจัดระเบียบชนเลวีในรัชสมัยของกษัตริย์เรโหโบอัม

 

อาณาจักรแตกแยกa

  1. 1เรโหโบอัมเสด็จไปที่เมืองเชเคม เพราะชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันที่นั่นเพื่อจะตั้งพระองค์เป็นกษัตริย์ 2เมื่อเยโรโบอัมบุตรของเนบัท ซึ่งหนีกษัตริย์ซาโลมอนไปอยู่ในอียิปต์รู้ข่าวก็กลับมาจากอียิปต์ 3ชาวอิสราเอลทุกคนที่มาชุมนุมส่งคนไปเรียกเขา แล้วไปทูลเรโหโบอัมพร้อมกันว่า 4“พระบิดาของพระองค์ทรงบังคับพวกเราให้แบกแอกหนัก บัดนี้ขอพระองค์ทรงผ่อนคลายการงานทารุณที่พระบิดาทรงเกณฑ์ให้พวกเราทำ และขอพระองค์ทรงทำให้แอกหนักที่บังคับให้พวกเราแบกเบาลง แล้วพวกเราจะรับใช้พระองค์” 5เรโหโบอัมตรัสตอบว่า “อีกสามวันจงกลับมาพบเรา” ประชาชนก็กลับไป

          6กษัตริย์เรโหโบอัมทรงปรึกษาบรรดาผู้อาวุโส ซึ่งเคยรับใช้กษัตริย์ซาโลมอนพระบิดา ขณะยังทรงพระชนม์อยู่ ทรงถามว่า “ท่านทั้งหลายแนะนำเราให้ตอบประชากรนี้ว่าอย่างไร” 7เขาทั้งหลายทูลตอบว่า “ถ้าพระองค์ทรงดีต่อประชากรนี้ ทรงทำให้เขาพอใจ ถ้าพระองค์ทรงใช้พระวาจาอ่อนโยนตอบเขา เขาจะเป็นผู้รับใช้พระองค์ตลอดไป” 8แต่กษัตริย์เรโหโบอัมไม่ทรงรับฟังคำแนะนำของบรรดาผู้อาวุโส กลับไปทรงปรึกษาคนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพระองค์และยังรับใช้พระองค์ 9พระองค์ทรงถามเขาว่า “ประชาชนขอให้เราผ่อนคลายแอกที่พระบิดาทรงบังคับเขาให้แบก ท่านทั้งหลายจะแนะนำเราให้ตอบอย่างไร” 10บรรดาคนหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลตอบว่า “พระองค์ทรงควรตอบประชากรที่ทูลขอพระองค์ให้ทรงผ่อนคลายแอกที่พระบิดาของพระองค์ทรงเกณฑ์เขาให้แบกว่า ‘นิ้วก้อยของเราใหญ่กว่าเอวของพระบิดาของเราเสียอีก 11ถ้าพระบิดาของเราทรงให้ท่านทั้งหลายแบกแอกหนัก เราจะทำให้แอกของท่านหนักกว่าเดิมอีก ถ้าพระบิดาทรงใช้แส้โบยท่าน เราจะใช้แส้ที่มีลูกตุ้มเฆี่ยนท่าน’” 12สามวันต่อมา เยโรโบอัมกับประชากรทั้งหมดกลับมาพบกษัตริย์เรโหโบอัมตามที่กษัตริย์รับสั่งไว้ว่า “อีกสามวันจงกลับมาพบเรา” 13กษัตริย์ทรงตอบเขาอย่างดุดัน กษัตริย์เรโหโบอัมไม่ทรงยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของบรรดาผู้อาวุโส 14พระองค์รับสั่งตามคำแนะนำของบรรดาคนหนุ่มว่า “พระบิดาทรงบังคับbให้ท่านทั้งหลายแบกแอกหนัก เราจะทำให้แอกของท่านหนักกว่าอีก ถ้าพระบิดาทรงใช้แส้โบยท่าน เราจะใช้แส้ที่มีลูกตุ้มเฆี่ยนท่าน” 15กษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเสียงของประชากร และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตามพระประสงค์ของพระยาห์เวห์ เพื่อให้พระวาจาของพระยาห์เวห์เป็นจริง  ตามที่ตรัสแก่เยโรโบอัมบุตรของเนบัทผ่านทางประกาศกอาคิยาห์ชาวชีโลห์ 16เมื่ออิสราเอลทั้งหมดเห็นว่ากษัตริย์ไม่ทรงยอมฟังเสียงของพวกเขา จึงทูลตอบกษัตริย์ว่า

                   “เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ดาวิดอีกต่อไป

                   เราไม่มีมรดกร่วมกับบุตรของเจสซีอีก

                   ชาวอิสราเอลเอ๋ย จงกลับไปบ้านเถิด

                   กษัตริย์ดาวิดเอ๋ย จงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิด”

          แล้วชาวอิสราเอลก็กลับไปบ้าน 17กษัตริย์เรโหโบอัมทรงเป็นกษัตริย์ปกครองชาวอิสราเอลซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองของแคว้นยูดาห์เท่านั้น 18เมื่อกษัตริย์เรโหโบอัมทรงส่งอาโดรัม ผู้ควบคุมการเกณฑ์แรงงานไปปฏิบัติงาน ชาวอิสราเอลก็เอาหินทุ่มเขาจนตาย กษัตริย์เรโหโบอัมทรงรีบขึ้นรถศึกหนีมาถึงกรุงเยรูซาเล็ม 19ตั้งแต่นั้นมา อิสราเอลก็เป็นกบฏต่อราชวงศ์ดาวิดจนถึงวันนี้

10 a ข้อความในบทนี้เหมือนกันกับข้อความใน 1 พกษ บทที่ 12 เกือบจะคำต่อคำ ผู้เขียนพงศาวดารไม่อาจหลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงการที่อาณาจักรแตกแยกได้ แต่เขาก็ละเว้นไม่กล่าวถึงเรื่องที่เยโรโบอัมเคยเป็นกบฏต่อกษัตริย์ซาโลมอนก่อนหน้านั้น (1 พกษ 11:26ฯ) เพียงแต่กล่าวพาดพิงสั้นๆเท่านั้น (2 พศด 11:14-15) ถึงการแตกแยกทางศาสนา ที่มีเล่าอย่างละเอียดใน 1 พกษ 12:26 – 13:32.

b “พระบิดาทรงบังคับ” เหมือนกับใน 1 พกษ 12:14 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เราจะทำ”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย