Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

  1. 1พระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ยาวสิบเมตร กว้างสิบเมตร สูงห้าเมตรa 2ทรงสร้างอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวห้าเมตร ลึกสองเมตรครึ่ง และวัดโดยรอบได้สิบห้าเมตร 3ใต้ขอบอ่างมีลวดลายรูปโคประดับ หล่อเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างเรียงเป็นสองแถวมีระยะห่างกันเมตรละยี่สิบตัว 4อ่างนี้วางอยู่บนโคทองสัมฤทธิ์สิบสองตัว สามตัวหันหน้าไปทางทิศเหนือ สามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันตก สามตัวหันหน้าไปทางทิศใต้ และสามตัวหันหน้าไปทางทิศตะวันออก อ่างนี้วางอยู่บนหลังโคที่หันท้ายเข้าชนกันด้านใน 5หนาหนึ่งฝ่ามือคล้ายขอบถ้วยที่มีรูปทรงดอกลิลลี่ จุน้ำได้ประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นลิตร

          6พระองค์ทรงสร้างอ่างสิบใบ ทรงวางอ่างห้าใบทางทิศใต้ อีกห้าใบทางทิศเหนือ เพื่อใช้ล้างทุกสิ่งที่ใช้ในการถวายเครื่องเผาบูชา ส่วนสมณะชำระล้างตนในอ่างใหญ่ที่เรียกว่า “ทะเล” 7พระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคำสิบคันตามแบบที่กำหนดไว้ และทรงตั้งไว้ในห้องโถง ห้าคันทางทิศใต้ อีกห้าคันทางทิศเหนือ 8ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวตั้งไว้ในห้องโถง ห้าตัวทางทิศใต้ อีกห้าตัวทางทิศเหนือ ทรงทำชามทองคำสำหรับประพรมอีกหนึ่งร้อยใบ

          9พระองค์ทรงสร้างลานของบรรดาสมณะbและลานใหญ่ ประตูกั้นระหว่างลานทั้งสองหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 10ทรงตั้ง “ทะเล” ไว้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

          11คูรามสร้างอ่างใส่เถ้า ทัพพี และชามสำหรับประพรม เขาทำงานในพระวิหารของพระเจ้าเสร็จตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอน 12คือ เสาสองต้น หัวเสารูปกลมสองต้นบนยอดเสา ลวดลายสองชุดประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสา 13ผลทับทิมสี่ร้อยผลบนลวดลายประดับสองชุด ประดับรอบหัวเสากลมทั้งสองต้นที่วางอยู่บนต้นเสาc 14ฐานติดล้อสิบdฐาน และอ่างใส่น้ำสิบใบบนฐาน 15อ่างใหญ่ หรือ “ทะเล” หนึ่งใบ และรูปหล่อโคสิบสองตัวที่รองรับอ่างใหญ่ใบนี้ 16อ่างใส่เถ้า ทัพพี และส้อมสามง่าม

          เครื่องใช้ต่างๆทั้งหมดนี้ คูรามอาบีสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ขัดเงาตามรับสั่งของกษัตริย์ซาโลมอนสำหรับพระวิหารของพระยาห์เวห์ 17กษัตริย์ทรงสั่งให้หล่อเครื่องใช้เหล่านี้บนที่ราบของแม่น้ำจอร์แดนระหว่างเมืองสุคคทกับเมืองเศเรดาห์ โดยใช้เบ้าดินเหนียว 18กษัตริย์ซาโลมอนรับสั่งให้ทำสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก จนไม่อาจชั่งน้ำหนักของทองสัมฤทธิ์ที่ใช้นั้นได้ 19รับสั่งให้ทำเครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระวิหารของพระเจ้า คือแท่นบูชาทองคำ โต๊ะทองคำสำหรับตั้งขนมปังถวาย 20คันประทีปและตะเกียงทองคำบริสุทธิ์เพื่อใช้จุดหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดตามที่กำหนดไว้ 21ยังมีดอกไม้ ตะเกียง และคีม ทุกอย่างทำด้วยทองคำ คือทองคำบริสุทธิ์ที่สุด 22กรรไกรแต่งไส้ตะเกียง ชามสำหรับประพรม ชามใส่กำยาน กระถางไฟทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ บานพับสำหรับประตูพระวิหารชั้นใน คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และบานพับประตูพระวิหาร คือประตูห้องโถง ก็ทำด้วยทองคำเช่นเดียวกัน

4 a ข้อความที่เล่าเรื่องนี้ใน 1พกษ 8:64 และ 9:25 ไม่บอกขนาดของแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ในพระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอน – ขนาดของแท่นบูชาที่ผู้เขียนพงศาวดารบอกนี้อาจเป็นขนาดของแท่นบูชาของพระวิหารหลังที่สอง หลังจากกลับจากแดนเนรเทศแล้ว

b “ลานของบรรดาสมณะ” – 1พกษ 6:36 เรียกลานนี้เพียงว่า “ลานชั้นใน” - ผู้เขียนพงศาวดารแยกแยะอย่างชัดเจนตามที่มีอยู่ในสมัยของตน

c “ลวดลายประดับสองชุด” – บางคนคิดว่า “ประดับรอบหัวเสากลมสองอันที่วางอยู่บนต้นเสา” เป็นข้อความซ้ำกับปลายข้อก่อนหน้านี้ เหมือนกับใน 1พกษ 7:42.

d “สิบ(ฐาน)” – “สิบ(ใบ)” ซ้ำคำว่า “สิบ” (‘eser) สองครั้งเหมือนใน 1พกษ 7:43 – ต้นฉบับภาษาฮีบรูว่า “เขาทำ” (‘asah)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย