Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารa

  1. 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ที่กรุงเยรูซาเล็ม บนภูเขาโมริยาห์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์แก่กษัตริย์ดาวิดพระบิดา และเป็นสถานที่ซึ่งกษัตริย์ดาวิดทรงเตรียมไว้ที่ลานนวดข้าวของโอรนันชาวเยบุส 2พระองค์ทรงเริ่มสร้างในวันที่สอง เดือนที่สอง ปีที่สี่ในรัชสมัยของพระองค์ 3ต่อไปนี้เป็นขนาดพระวิหารของพระเจ้าที่กษัตริย์ซาโลมอนทรงกำหนดไว้สำหรับการก่อสร้าง คือยาวสิบเมตร กว้างสิบเมตร 4มุขด้านหน้าของพระวิหารกว้างสิบเมตรเท่ากับด้านกว้างของพระวิหาร และสูงหกสิบเมตร พระองค์ทรงบุด้านในด้วยทองคำบริสุทธิ์ 5ทรงบุห้องโถงใหญ่ด้วยไม้สนสองใบและทองคำเนื้อดี ทรงประดับห้องนั้นด้วยลวดลายต้นอินทผลัมและลูกโซ่ 6ทรงตกแต่งพระวิหารอย่างงดงามด้วยเพชรพลอยและทองคำที่มาจากเมืองพารวายิม 7ทรงใช้ทองคำบุพระวิหารที่ขื่อ ธรณีประตู ฝาผนัง และบานประตู ทรงสลักรูปเครูบไว้บนฝาผนัง

          8พระองค์ทรงสร้างห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุดbกว้างสิบเมตร เท่ากับความกว้างของห้องโถงใหญ่ และยาวสิบเมตร ทรงใช้ทองคำเนื้อดีหนักมากกว่ายี่สิบตันบุฝาผนังห้องนี้ 9ตะปูที่ใช้เป็นทองคำหนักห้าสิบบาท พระองค์ยังทรงใช้ทองคำบุฝาผนังของห้องชั้นบนอีกด้วย 10ในห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด พระองค์ทรงใช้โลหะหลอมสร้างรูปเครูบไว้สองรูปหุ้มด้วยทองคำ 11ปีกของเครูบทั้งสองนั้นกางออกกว้างสิบเมตร ปีกข้างหนึ่งของเครูบรูปแรกยาวสองเมตรครึ่งจดผนังพระวิหาร และปีกอีกข้างหนึ่งยาวสองเมตรครึ่งจดปีกของเครูบรูปที่สอง 12ปีกข้างหนึ่งของเครูบรูปที่สองยาวสองเมตรครึ่งจดผนังพระวิหาร และอีกข้างหนึ่งยาวสองเมตรครึ่งจดปีกของเครูบรูปแรก 13ปีกของเครูบทั้งสองรูปนี้เมื่อกางออกรวมแล้วยาวสิบเมตร เครูบทั้งสองนั้นยืนเคียงข้างกัน หันหน้ามาสู่ประตูทางเข้า

          14พระองค์ทรงทำม่านcด้วยผ้าสีม่วง สีม่วงแดง สีแดงเข้ม และผ้าป่าน แล้วปักรูปเครูบไว้บนม่านนั้น

          15ด้านหน้าห้องโถง พระองค์ทรงตั้งเสาสองต้น สูงต้นละสิบเจ็ดเมตรครึ่ง แต่ละต้นมีหัวเสาสูงสองเมตรครึ่ง 16ทรงทำลูกโซ่เหมือนสร้อยคอdติดไว้ที่ยอดเสา และทรงทำผลทับทิมหนึ่งร้อยผลแขวนไว้ที่โซ่ 17ทรงตั้งเสาทั้งสองต้นไว้หน้าทางเข้าพระวิหาร ต้นหนึ่งอยู่ด้านใต้ อีกต้นหนึ่งอยู่ด้านเหนือ ทรงเรียกเสาด้านใต้ว่า “ยาคีน” และทรงเรียกต้นด้านเหนือว่า “โบอาส”e

3 a แม้ผู้เขียนพงศาวดารจะให้ความสำคัญแก่พระวิหาร เขาก็ยังย่อการบรรยายถึงพระวิหารใน 1 พกษ บทที่ 6-7 โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเลขและรายละเอียดบางประการ เขาให้ความสนใจแก่เรื่องพิธีกรรมมากกว่าเรื่องตัวอาคาร ซึ่งเขารู้ว่าพระวิหารหลังที่สองหลังจากกลับมาจากแดนเนรเทศไม่ได้มีความยิ่งใหญ่งดงามเหมือนพระวิหารหลังแรกของซาโลมอนอีกแล้ว

b“ห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” – หนังสือพงศ์กษัตริย์ฉบับที่หนึ่งเรียกห้องนี้ว่า “เดบีร์” (Debir) แต่หนังสือพงศาวดารเรียกว่า “ห้องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด” ตามวิธีเรียกของประกาศกเอเสเคียล (ดู อสค 41:3-4) ในนิมิตที่เขาเห็นเกี่ยวกับพระวิหารในอนาคต และตามวิธีเรียกของหนังสืออพยพ (อพย 26:34) เมื่อกล่าวถึงกระโจมที่ประทับในถิ่นทุรกันดาร - ชื่อนี้จะเป็นที่นิยมใช้ต่อๆมา

c “ม่าน” – ม่านนี้ทำหน้าที่เหมือนม่านในกระโจมที่ประทับตาม อพย 26:31 – พระวิหารของกษัตริย์ซาโลมอนมี “ประตู” ทำด้วยไม้แกะสลักเป็นรูปเครูบ แต่ผู้เขียนพงศาวดารกล่าวว่าเป็น “ม่านทอ” ไม่ใช่ “ประตูไม้”

d ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมคำว่า “Debir” ซึ่งหมายความถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด – คงจะเป็นคำเพิ่มเติมของผู้คัดลอกจาก 1 พกษ 6:21 – สำนวนแปลส่วนมากจึงมักจะละคำนี้

e “ยาคีน” หมายความว่า “(พระเจ้า)จะทรงทำให้มั่นคง” – ส่วน “โบอาส” หมายความว่า “ด้วยพลัง(ของพระองค์)”

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย