Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ยนา 1:1-2:1 / ลก 10:25-37
       “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลัง และสุดสติปัญญาของท่าน ท่านจะต้องรัก”เพื่อนมนุษย์”เหมือนรักตนเอง” (ลก10:27) นักกฎหมายคนหนึ่งได้มาหาพระเยซูเจ้า และได้ถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใด เพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร?” พระเยซูเจ้าจึงได้ถามเขาว่า มีเขียนไว้ในบทบัญญัติอย่างไร นักกฎหมายคนนั้นได้ตอบอย่างถูกต้องว่า เขาต้องรักพระเป็นเจ้า และ”เพื่อนมนุษย์”เหมือนรักตนเอง

เขาหวังที่จะทดสอบพระเยซูเจ้า จึงถามว่าใครคือ”เพื่อนมนุษย์”ของเขา?ในนิทานเปรียบเทียบเรื่องชาวซามาริตันผู้อารี พระเยซูเจ้าทรงต้องการที่จะโต้ตอบ ความคิดแคบๆเรื่อง”เพื่อนมนุษย์”ของนักกฎหมายคนนั้น ซึ่งจำกัดคำว่า”เพื่อนมนุษย์” เฉพาะกับเพื่อนประชากรอิสราเอลเท่านั้น แต่พระเยซูเจ้าทรงแสดงให้เห็นความคิดแตกต่าง ของบุคคลสามคน ที่มีต่อเหยื่อที่ถูกทำร้ายเกือบสิ้นชีวิต ขณะที่สมณะและเลวี ได้เดินผ่านคนที่ถูกทำร้าย โดยไม่ได้หยุดเพื่อให้ความช่วยเหลือ เพราะพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อจะเลี่ยงมิให้ถูกกล่าวว่า ตนเองไม่บริสุทธิ์ จนไม่สามารถจะเข้าร่วมพิธีกรรม ขณะที่ชาวซามาริตันกลับช่วยเหลือคนที่ถูกทำร้าย ในเวลาเดียวกัน เพราะมีความเป็นศัตรูอันลึกซึ้ง ระหว่างชาวยิวและชาวซามาริตัน จนทำให้นักกฎหมายคนนั้น ไม่ยอมรับคำว่า ”เพื่อนมนุษย์” ที่รวมถึงชาวซามาริตันด้วย แต่พระเยซูเจ้าทรงต้องการที่จะให้เขายอมรับว่า คำว่า”เพื่อนมนุษย์” หมายถึงชาวซามาริตันด้วย จึงถามว่า “ใครเป็น”เพื่อนมนุษย์”ของคนที่ถูกโจรปล้น?”เขาได้ตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา”พระองค์ทรงตอบว่า”ท่านจงไป และทำเช่นเดียวกันเถิด”

        “คำถามแรก ทีสมณะและเลวีถามคือ:ถ้าฉันช่วยเหลือคนที่ถูกทำร้าย อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวฉัน แต่...ชาวซามาริตันกลับตั้งคำถามตรงกันข้ามว่า:ถ้าฉันไม่ช่วยคนที่ถูกทำร้าย อะไรจะเกิดขึ้นกับคนเจ็บคนนั้น” (มาร์ติน ลูเธอร์คิง เจอาร์)...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกมองเห็นพระองค์ ในบุคคลที่มีความทุกข์ ที่ลูกพบเป็นประจำ ในชิวิตเถิด อาแมน.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย