Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 3 ตุลาคม  2017
สัปดาห์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ศคย 8:20-23 / ลก 9:51-56
        “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเรียกไฟจากฟ้า ลงมาเผาผลาญคนเหล่านี้หรือไม่?” (ลก 9:54) ความเป็นอริระหว่างชาวยิวและชาวซามาริตัน ได้เกิดขึ้นประมาณศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสตกาล


        เมื่อชาวอัสซีเรียได้ทำการปราบปรามอาณาจักรภาคเหนือของชาวซามาริตัน และได้นำเอาประชาชนส่วนใหญ่ไปเป็นเชลย ได้มีการนำชาวต่างชาติมาตั้งรกรากอยู่ในดินแดนแทน ซึ่งได้แต่งงานกับชาวยิวที่เหลืออยู่ ( 2พกษ 17:6,24) พวกยิวได้เหยียดหยามชาวต่างชาติ และผู้นำศาสนาเหล่านี้ เมื่อพระเยซูเจ้าได้ทรงเริ่มเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเผชิญกับความทรมานและความตายนั้น พระองค์ได้ทรงส่งผู้นำข่าว ล่วงหน้าไปก่อนพระองค์ เพื่อเตรียมทางสำหรับการเสด็จ มายังหมู่บ้านของชาวซามาริตัน ตามปกติชาวซามาริตันจะไม่ต้อนรับพวกยิว ซึ่งเดินทางแสวงบุญไปกรุงเยรูซาเล็ม และพวกเขาจะปฏิเสธ ที่จะต้อนรับพระเยซูเจ้า ฝ่ายยากอบและยอห์น ได้โต้ตอบด้วยความโกรธ เช่นเดียวกับที่ประกาศกเอลียาห์ ที่ได้ปฏิบัติต่อบรรดาประกาศก ของพระบาอัล ซึ่ง “จะเรียกไฟจากฟ้า มาเผาผลาญพวกเขา” (ลก 9:54,1พกษ 18:38) พระเยซูเจ้าได้ทรงติเตียนความใจแคบ ของบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเสด็จมา เพื่อจะได้ช่วยไถ่กู้ทุกคน โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนาใดๆ...ท่านส่งเสริมให้มีการประณีประนอม ระหว่างคนที่มีเชื้อชาติ และศาสนาทีแตกต่างกันหรือไม่?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดเปิดจิตใจของลูกให้ต้อนรับทุกๆคนเถิด

       “การประนีประนอม เป็นสิ่งดีสำหรับทุกคน หรือ ไม่ดีสำหรับใครเลย” (เอ็ดมันด์ เบอร์ก) …“ ผลดีของการศึกษาสูงสุด คือ การอบรมให้รู้จักประณีประนอม” (เฮเลน เคลเล่อร์)…”ท่านจงทำต่อทุกคน ไม่ใช่เพราะพวกเขาเป็นใคร หรือทำอะไร เพื่อตอบแทนท่าน แต่เพราะว่าตัวท่านเองเป็นใครต่างหาก” (นักบุญเทเรซา แห่งกัลกัตตา)...“นอกจากไม้กางเขนแล้ว ไม่มีบันใดอื่น ที่จะนำท่านไปสู่สวรรค์” (นักบุญโรซา แห่งลีมา”...“และวันหนึ่ง อาศัยการสวดสายประคำ และสายจำพวก พระแม่จะสามารถช่วยกอบกู้โลกได้ (นักบุญดอมีนิก)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย