"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

10 1ซามูเอลเอาขวดน้ำมันมะกอกเทศขึ้นมา เทน้ำมันลงบนศีรษะของซาอูล จูบเขาแล้วกล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์? ท่านจะปกครองประชากรของพระยาห์เวห์ ช่วยเขาให้พ้นจากอำนาจของศัตรูที่อยู่โดยรอบ นี่จะเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ว่า พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมรดกของพระองค์คือ:a 2วันนี้ เมื่อท่านจากข้าพเจ้าไปแล้ว ท่านจะพบชายสองคนใกล้ที่ฝังศพของนางราเคล ที่เศซาห์ในเขตแดนเบนยามิน...b เขาจะบอกท่านว่า "มีคนพบลาที่ท่านตามหานั้นแล้ว บิดาของท่านไม่ห่วงเรื่องลาอีก แต่กำลังเป็นห่วงท่านทั้งสองและถามตนเองว่า ฉันจะทำอะไรดีเรื่องลูกชายของฉัน?" 3จากที่นั่น ท่านจะเดินต่อไปจนถึงต้นโอ๊กที่ทาโบร์ ที่นั่นท่านจะพบชายสามคนกำลังขึ้นไปนมัสการพระเจ้าที่เบธเอล ชายคนหนึ่งอุ้มลูกแพะสามตัว   อีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อน คนที่สามแบกถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่ง 4เขาทั้งสามจะทักทายท่านและเอาขนมปังให้ท่านสองก้อน ท่านจงรับไว้ 5หลังจากนั้นท่านจะไปถึงกิเบอาห์เอโลฮิมc (ที่มีกองกำลังรักษาการณ์ของชาวฟีลิสเตียdตั้งอยู่) พอท่านมาถึงเมือง ท่านจะพบประกาศกกลุ่มหนึ่งกำลังลงมาจากสักการสถานบนภูเขา มีคนดีดพิณเล็กพิณใหญ่ ตีกลองรำมะนา และเป่าขลุ่ยเดินนำหน้า บรรดาประกาศกเหล่านั้นจะกำลังอยู่ในภวังค์e 6พระจิตของพระยาห์เวห์จะเสด็จมาเหนือท่าน ท่านจะเข้าภวังค์ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย ท่านจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 7เมื่อเครื่องหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน จงทำทุกอย่างที่ท่านอยากทำ เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน 8ท่านจะล่วงหน้าไปที่กิลกาลfก่อนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปพบท่านที่นั่นเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา จงคอยอยู่ที่นั่นเจ็ดวันจนกว่าข้าพเจ้าจะไปบอกท่านว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป'

ซาอูลกลับบ้าน

9เมื่อซาอูลหันหลังจากซามูเอลไป พระเจ้าทรงให้เขามีจิตใจใหม่เป็นคนละคน เครื่องหมายที่ซามูเอลกล่าวไว้ทั้งหมดก็เป็นจริงในวันนั้นเอง... 10เมื่อซาอูลกับผู้รับใช้มาถึงกิเบอาห์g ก็มีประกาศกกลุ่มหนึ่งออกมาพบเขา! พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือซาอูล เขาก็เข้าภวังค์ร่วมกับบรรดาประกาศก 11ผู้ที่เคยรู้จักซาอูลเห็นเขาเข้าภวังค์พร้อมกับบรรดาประกาศกเช่นนี้ ก็ถามกันว่า 'บุตรชายของคิชเป็นอะไรไป? ซาอูลเป็นประกาศกไปแล้วหรือ?' 12ชาวเมืองคนหนึ่งถามว่า 'บิดาของประกาศกเหล่านี้เป็นใครเล่า?'h เพราะเหตุนี้จึงมีคำพังเพยว่า “ซาอูลเป็นประกาศกด้วยหรือ?”

13เมื่อออกจากภวังค์แล้วซาอูลก็ขึ้นไปยังสักการสถานบนที่สูงi 14ลุงของซาอูลถามเขาและผู้รับใช้ว่า 'ไปไหนกันมาเล่า?' ซาอูลตอบว่า 'พวกเราไปตามหาลา เมื่อหาไม่พบ ก็ไปหาซามูเอล' 15ลุงของซาอูลถามต่อไปว่า 'โปรดบอกลุงซิว่าซามูเอลบอกอะไรบ้าง' 16ซาอูลตอบว่า 'เขาบอกให้เราหายกังวลว่า มีคนพบลาแล้ว' แต่ไม่ได้เล่าให้ลุงทราบเรื่องที่ซามูเอลบอกว่าเขาจะเป็นกษัตริย์

ซาอูลรับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์โดยการจับฉลากj

17ซามูเอลเรียกประชากรมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่มิสปาห์ 18เขาบอกชาวอิสราเอลว่า 'พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ "เรานำอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์   และช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจของชาวอียิปต์ และจากอำนาจของบรรดาอาณาจักรซึ่งข่มเหงท่าน" 19แต่วันนี้ ท่านทั้งหลายปฏิเสธพระเจ้าของท่าน พระองค์ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากภยันตรายและความทุกข์ยากของท่าน แต่ท่านกลับกล่าวว่า "จงแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองพวกเรา" บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ตามเผ่าและตระกูลของท่าน'

20ซามูเอลเรียกชาวอิสราเอลทุกเผ่าให้เข้ามาทีละเผ่าเพื่อจับฉลาก ฉลากตกแก่เผ่าเบนยามิน 21เขาให้ชนเผ่าเบนยามินเข้ามาทีละตระกูล ฉลากตกแก่ตระกูลของมาตรี เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคนk ฉลากตกแก่ซาอูล บุตรของคีช ทุกคนพยายามหาซาอูล แต่หาไม่พบ

22เขาจึงทูลถามพระยาห์เวห์อีกว่า 'ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า'l พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'นั่นไง เขาซ่อนตัวอยู่หลังกองสัมภาระ' 23มีคนวิ่งไปพาเขาออกมายืนอยู่ท่ามกลางประชากร เขาสูงกว่าทุกคนราวหนึ่งศอก 24ซามูเอลกล่าวกับประชากรทั้งปวงว่า 'ท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกแล้ว ไม่มีใครท่ามกลางประชากรเหมือนเขา' ประชากรทั้งปวงก็โห่ร้องว่า 'ขอกษัตริย์ทรงพระเจริญ!'

25ซามูเอลอธิบายให้ประชากรทุกคนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์m แล้วเขียนไว้ในหนังสือเอาวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แล้วจึงให้ประชากรทั้งปวงกลับไปบ้านของตน 26ซาอูลก็กลับไปบ้านที่กิเบอาห์ และทหารบางคนnที่พระเจ้าทรงดลใจก็ไปกับเขาด้วย 27แต่มีอันธพาลบางคนกล่าวว่า 'ชายคนนี้จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นได้อย่างไร' คนเหล่านี้ดูหมิ่นซาอูลไม่ยอมให้ของกำนัลแต่เขาo


10a แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงประโยคเดียว ไม่มีประโยคหลังตั้งแต่ “ท่านจะปกครอง…”

b เราไม่ทราบว่า “เศลซาห์” อยู่ที่ไหน อาจเป็นคำที่สะกดผิดก็ได้ ซาอูลกำลังข้ามชายแดนระหว่างเบนยามินและเอฟราอิม ธรรมประเพณีโบราณ (ดู ยรม 31:15) คิดว่าที่ฝังศพของนางราเชลอยู่ในบริเวณนั้น ทางทิศเหนือของกรุงเยรูซาเล็มใกล้เมืองรามาห์ แต่ในสมัยต่อมา มีธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งกล่าวว่าที่ฝังศพของนางราเคลอยู่ใกล้เมืองเบธเลเฮม ทางทิศใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้ (ดูคำอธิบายที่ ปฐก 35:19)

c “กิเบอาห์เอโลฮิม” เป็นอีกชื่อหนึ่งของเมืองกิเบอาห์ บ้านของซาอูล (ข้อ 10; 11:4; 15:34)

d “กองกำลังรักษาการณ์” ยังแปลได้อีกว่า “เสาหิน” (หลักเขต) หรือ “ด่านเก็บภาษี”

e 'ประกาศก' เหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช้ดนตรีและการเต้นเพื่อเข้าสู่ภวังค์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปถึงผู้อื่นได้ (19:20-24; 1 พกษ 22:10ฯ) ชนชาติที่อยู่เคียงข้างชาวอิสราเอลคุ้นเคยกับผู้เลื่อมใสศาสนาที่ดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มเช่นนี้ (เปรียบเทียบประกาศกของพระบาอัลใน 1 พกษ 18:25-29) ศาสนาของพระยาห์เวห์ในอิสราเอลยังอนุญาตให้มีกลุ่มบุคคลเช่นนี้ เป็นเวลาหลายศตวรรษ (1 พกษ 18:4) เรายังพบว่า ประกาศกเอลีชาก็มี “กลุ่มประกาศก” ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้อยู่ด้วย แต่ไม่เน้นการเข้าภวังค์มากนัก (2 พกษ 2:3 เชิงอรรถ c) ส่วนบรรดาประกาศก”ใหญ่”ของอิสราเอลจะไม่ใช้ดนตรีหรือการเต้นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าภวังค์ (ดู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือประกาศกย่อหน้าที่ 2)

f เมือง “กิลกาล” อยู่ใกล้เมืองเยริโค (ดู ยชว 4:19 เชิงอรรถ b) ผู้เรียบเรียงแทรกข้อ 8 นี้ เป็นการเกริ่นเรื่องที่จะเล่าใน 13:8-15

g “กิเบอาห์” ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า “ที่นั่น” สันนิษฐานว่า ต้นฉบับอาจไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ได้เล่าว่า เครื่องหมายสองประการแรกเป็นจริง

h “บิดา” อาจหมายถึง “หัวหน้า” ของกลุ่มประกาศก ที่ประชาชนกล่าวเช่นนี้ เป็นการดูหมิ่นชนกลุ่มนี้ ไม่มีความสำคัญอันใด หรือเป็นคนชั้นต่ำ ไม่มีสกุล ไม่น่าที่ซาอูลจะไปร่วมอยู่ด้วย

i 'สักการสถานบนที่สูง' ต้นฉบับภาษากรีกว่า 'กิเบอาห์'

j เรื่องนี้เป็นธรรมประเพณีจากสักการสถานที่มิสปาห์ (ดู 7:5 เชิงอรรถ c) เป็นธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งต่างจากธรรมประเพณีเรื่องการเจิม ใน 9:26-10:16 เรื่องการจับสลาก ดู ยชว 7:14-18

k 'เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

l '”ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า” แปลตามตัวอักษรว่า “ชายคนหนึ่งมาที่นี่หรือเปล่า”

m “สิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์” ดู 8:11-13 เอกสารนี้มีลักษณะเหมือนธรรมนูญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้อยู่ใต้ปกครอง (ดู 2 พกษ 11:17)

n 'ทหารบางคน' แปลตามตัวอักษรว่า “กำลัง(พล)”

o ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “แต่เขา(ซาอูล” ทำไม่รู้ไม่ชี้ (หรือ “นิ่งอยู่”) ข้อความนี้ บางคนแก้ตัวอักษรให้อ่านว่า “สามเดือนต่อมา” และทำให้เป็นคำเริ่มต้นบทที่ 11

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก