Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

10 1ซามูเอลเอาขวดน้ำมันมะกอกเทศขึ้นมา เทน้ำมันลงบนศีรษะของซาอูล จูบเขาแล้วกล่าวว่า 'พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำชาวอิสราเอลประชากรของพระองค์? ท่านจะปกครองประชากรของพระยาห์เวห์ ช่วยเขาให้พ้นจากอำนาจของศัตรูที่อยู่โดยรอบ นี่จะเป็นเครื่องหมายพิสูจน์ว่า พระยาห์เวห์ทรงเจิมท่านให้เป็นผู้นำประชากรอิสราเอลซึ่งเป็นส่วนมรดกของพระองค์คือ:a 2วันนี้ เมื่อท่านจากข้าพเจ้าไปแล้ว ท่านจะพบชายสองคนใกล้ที่ฝังศพของนางราเคล ที่เศซาห์ในเขตแดนเบนยามิน...b เขาจะบอกท่านว่า "มีคนพบลาที่ท่านตามหานั้นแล้ว บิดาของท่านไม่ห่วงเรื่องลาอีก แต่กำลังเป็นห่วงท่านทั้งสองและถามตนเองว่า ฉันจะทำอะไรดีเรื่องลูกชายของฉัน?" 3จากที่นั่น ท่านจะเดินต่อไปจนถึงต้นโอ๊กที่ทาโบร์ ที่นั่นท่านจะพบชายสามคนกำลังขึ้นไปนมัสการพระเจ้าที่เบธเอล ชายคนหนึ่งอุ้มลูกแพะสามตัว   อีกคนหนึ่งถือขนมปังสามก้อน คนที่สามแบกถุงหนังใส่เหล้าองุ่นถุงหนึ่ง 4เขาทั้งสามจะทักทายท่านและเอาขนมปังให้ท่านสองก้อน ท่านจงรับไว้ 5หลังจากนั้นท่านจะไปถึงกิเบอาห์เอโลฮิมc (ที่มีกองกำลังรักษาการณ์ของชาวฟีลิสเตียdตั้งอยู่) พอท่านมาถึงเมือง ท่านจะพบประกาศกกลุ่มหนึ่งกำลังลงมาจากสักการสถานบนภูเขา มีคนดีดพิณเล็กพิณใหญ่ ตีกลองรำมะนา และเป่าขลุ่ยเดินนำหน้า บรรดาประกาศกเหล่านั้นจะกำลังอยู่ในภวังค์e 6พระจิตของพระยาห์เวห์จะเสด็จมาเหนือท่าน ท่านจะเข้าภวังค์ร่วมกับเขาเหล่านั้นด้วย ท่านจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคน 7เมื่อเครื่องหมายเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ท่าน จงทำทุกอย่างที่ท่านอยากทำ เพราะพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน 8ท่านจะล่วงหน้าไปที่กิลกาลfก่อนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไปพบท่านที่นั่นเพื่อถวายเครื่องเผาบูชาและศานติบูชา จงคอยอยู่ที่นั่นเจ็ดวันจนกว่าข้าพเจ้าจะไปบอกท่านว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป'

ซาอูลกลับบ้าน

9เมื่อซาอูลหันหลังจากซามูเอลไป พระเจ้าทรงให้เขามีจิตใจใหม่เป็นคนละคน เครื่องหมายที่ซามูเอลกล่าวไว้ทั้งหมดก็เป็นจริงในวันนั้นเอง... 10เมื่อซาอูลกับผู้รับใช้มาถึงกิเบอาห์g ก็มีประกาศกกลุ่มหนึ่งออกมาพบเขา! พระจิตของพระเจ้าเสด็จลงมาเหนือซาอูล เขาก็เข้าภวังค์ร่วมกับบรรดาประกาศก 11ผู้ที่เคยรู้จักซาอูลเห็นเขาเข้าภวังค์พร้อมกับบรรดาประกาศกเช่นนี้ ก็ถามกันว่า 'บุตรชายของคิชเป็นอะไรไป? ซาอูลเป็นประกาศกไปแล้วหรือ?' 12ชาวเมืองคนหนึ่งถามว่า 'บิดาของประกาศกเหล่านี้เป็นใครเล่า?'h เพราะเหตุนี้จึงมีคำพังเพยว่า “ซาอูลเป็นประกาศกด้วยหรือ?”

13เมื่อออกจากภวังค์แล้วซาอูลก็ขึ้นไปยังสักการสถานบนที่สูงi 14ลุงของซาอูลถามเขาและผู้รับใช้ว่า 'ไปไหนกันมาเล่า?' ซาอูลตอบว่า 'พวกเราไปตามหาลา เมื่อหาไม่พบ ก็ไปหาซามูเอล' 15ลุงของซาอูลถามต่อไปว่า 'โปรดบอกลุงซิว่าซามูเอลบอกอะไรบ้าง' 16ซาอูลตอบว่า 'เขาบอกให้เราหายกังวลว่า มีคนพบลาแล้ว' แต่ไม่ได้เล่าให้ลุงทราบเรื่องที่ซามูเอลบอกว่าเขาจะเป็นกษัตริย์

ซาอูลรับแต่งตั้งเป็นกษัตริย์โดยการจับฉลากj

17ซามูเอลเรียกประชากรมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ที่มิสปาห์ 18เขาบอกชาวอิสราเอลว่า 'พระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ "เรานำอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์   และช่วยท่านทั้งหลายให้พ้นจากอำนาจของชาวอียิปต์ และจากอำนาจของบรรดาอาณาจักรซึ่งข่มเหงท่าน" 19แต่วันนี้ ท่านทั้งหลายปฏิเสธพระเจ้าของท่าน พระองค์ทรงช่วยท่านให้รอดพ้นจากภยันตรายและความทุกข์ยากของท่าน แต่ท่านกลับกล่าวว่า "จงแต่งตั้งกษัตริย์ขึ้นปกครองพวกเรา" บัดนี้ ท่านทั้งหลายจงมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ ตามเผ่าและตระกูลของท่าน'

20ซามูเอลเรียกชาวอิสราเอลทุกเผ่าให้เข้ามาทีละเผ่าเพื่อจับฉลาก ฉลากตกแก่เผ่าเบนยามิน 21เขาให้ชนเผ่าเบนยามินเข้ามาทีละตระกูล ฉลากตกแก่ตระกูลของมาตรี เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคนk ฉลากตกแก่ซาอูล บุตรของคีช ทุกคนพยายามหาซาอูล แต่หาไม่พบ

22เขาจึงทูลถามพระยาห์เวห์อีกว่า 'ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า'l พระยาห์เวห์ตรัสตอบว่า 'นั่นไง เขาซ่อนตัวอยู่หลังกองสัมภาระ' 23มีคนวิ่งไปพาเขาออกมายืนอยู่ท่ามกลางประชากร เขาสูงกว่าทุกคนราวหนึ่งศอก 24ซามูเอลกล่าวกับประชากรทั้งปวงว่า 'ท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่พระยาห์เวห์ทรงเลือกแล้ว ไม่มีใครท่ามกลางประชากรเหมือนเขา' ประชากรทั้งปวงก็โห่ร้องว่า 'ขอกษัตริย์ทรงพระเจริญ!'

25ซามูเอลอธิบายให้ประชากรทุกคนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์m แล้วเขียนไว้ในหนังสือเอาวางไว้เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ แล้วจึงให้ประชากรทั้งปวงกลับไปบ้านของตน 26ซาอูลก็กลับไปบ้านที่กิเบอาห์ และทหารบางคนnที่พระเจ้าทรงดลใจก็ไปกับเขาด้วย 27แต่มีอันธพาลบางคนกล่าวว่า 'ชายคนนี้จะช่วยพวกเราให้รอดพ้นได้อย่างไร' คนเหล่านี้ดูหมิ่นซาอูลไม่ยอมให้ของกำนัลแต่เขาo


10a แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีเพียงประโยคเดียว ไม่มีประโยคหลังตั้งแต่ “ท่านจะปกครอง…”

b เราไม่ทราบว่า “เศลซาห์” อยู่ที่ไหน อาจเป็นคำที่สะกดผิดก็ได้ ซาอูลกำลังข้ามชายแดนระหว่างเบนยามินและเอฟราอิม ธรรมประเพณีโบราณ (ดู ยรม 31:15) คิดว่าที่ฝังศพของนางราเชลอยู่ในบริเวณนั้น ทางทิศเหนือของกรุงเยรูซาเล็มใกล้เมืองรามาห์ แต่ในสมัยต่อมา มีธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งกล่าวว่าที่ฝังศพของนางราเคลอยู่ใกล้เมืองเบธเลเฮม ทางทิศใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม ดังที่ยังเชื่อกันอยู่จนทุกวันนี้ (ดูคำอธิบายที่ ปฐก 35:19)

c “กิเบอาห์เอโลฮิม” เป็นอีกชื่อหนึ่งของเมืองกิเบอาห์ บ้านของซาอูล (ข้อ 10; 11:4; 15:34)

d “กองกำลังรักษาการณ์” ยังแปลได้อีกว่า “เสาหิน” (หลักเขต) หรือ “ด่านเก็บภาษี”

e 'ประกาศก' เหล่านี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใช้ดนตรีและการเต้นเพื่อเข้าสู่ภวังค์ ซึ่งสามารถถ่ายทอดไปถึงผู้อื่นได้ (19:20-24; 1 พกษ 22:10ฯ) ชนชาติที่อยู่เคียงข้างชาวอิสราเอลคุ้นเคยกับผู้เลื่อมใสศาสนาที่ดำเนินชีวิตร่วมกันเป็นกลุ่มเช่นนี้ (เปรียบเทียบประกาศกของพระบาอัลใน 1 พกษ 18:25-29) ศาสนาของพระยาห์เวห์ในอิสราเอลยังอนุญาตให้มีกลุ่มบุคคลเช่นนี้ เป็นเวลาหลายศตวรรษ (1 พกษ 18:4) เรายังพบว่า ประกาศกเอลีชาก็มี “กลุ่มประกาศก” ที่มีลักษณะคล้ายกันนี้อยู่ด้วย แต่ไม่เน้นการเข้าภวังค์มากนัก (2 พกษ 2:3 เชิงอรรถ c) ส่วนบรรดาประกาศก”ใหญ่”ของอิสราเอลจะไม่ใช้ดนตรีหรือการเต้นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าภวังค์ (ดู ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือประกาศกย่อหน้าที่ 2)

f เมือง “กิลกาล” อยู่ใกล้เมืองเยริโค (ดู ยชว 4:19 เชิงอรรถ b) ผู้เรียบเรียงแทรกข้อ 8 นี้ เป็นการเกริ่นเรื่องที่จะเล่าใน 13:8-15

g “กิเบอาห์” ต้นฉบับภาษาฮีบรูมีคำว่า “ที่นั่น” สันนิษฐานว่า ต้นฉบับอาจไม่สมบูรณ์ เพราะไม่ได้เล่าว่า เครื่องหมายสองประการแรกเป็นจริง

h “บิดา” อาจหมายถึง “หัวหน้า” ของกลุ่มประกาศก ที่ประชาชนกล่าวเช่นนี้ เป็นการดูหมิ่นชนกลุ่มนี้ ไม่มีความสำคัญอันใด หรือเป็นคนชั้นต่ำ ไม่มีสกุล ไม่น่าที่ซาอูลจะไปร่วมอยู่ด้วย

i 'สักการสถานบนที่สูง' ต้นฉบับภาษากรีกว่า 'กิเบอาห์'

j เรื่องนี้เป็นธรรมประเพณีจากสักการสถานที่มิสปาห์ (ดู 7:5 เชิงอรรถ c) เป็นธรรมประเพณีอีกสายหนึ่งต่างจากธรรมประเพณีเรื่องการเจิม ใน 9:26-10:16 เรื่องการจับสลาก ดู ยชว 7:14-18

k 'เขาให้ชายในตระกูลมาตรีออกมาทีละคน' แปลตามต้นฉบับภาษากรีก ไม่มีในต้นฉบับภาษาฮีบรู

l '”ซาอูลมาที่นี่หรือเปล่า” แปลตามตัวอักษรว่า “ชายคนหนึ่งมาที่นี่หรือเปล่า”

m “สิทธิและหน้าที่ของกษัตริย์” ดู 8:11-13 เอกสารนี้มีลักษณะเหมือนธรรมนูญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และผู้อยู่ใต้ปกครอง (ดู 2 พกษ 11:17)

n 'ทหารบางคน' แปลตามตัวอักษรว่า “กำลัง(พล)”

o ต้นฉบับภาษาฮีบรูเสริมว่า “แต่เขา(ซาอูล” ทำไม่รู้ไม่ชี้ (หรือ “นิ่งอยู่”) ข้อความนี้ บางคนแก้ตัวอักษรให้อ่านว่า “สามเดือนต่อมา” และทำให้เป็นคำเริ่มต้นบทที่ 11

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย